Verduidelijkingen in cao mbo 2016-2017

Het mbo heeft een nieuwe cao. Of liever gezegd: een gecorrigeerde cao. In de cao mbo 2016 -2017 stonden enkele onduidelijkheden en (druk)fouten. Die zijn inmiddels aangepast. Het juiste document is nu beschikbaar.

De cao mbo 2016-2017 had al een ongekend lange aanloopperiode nodig. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de MBO Raad vonden plaats van de herfst van 2015 tot de zomer van 2016. Steeds was er uitstel, met name omdat er onduidelijk was over de hoogte van de pensioenpremie voor 2016. De uiteindelijke cao is op 1 juli 2016 in werking getreden en opgenomen in een cao-boekje. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de tekst van de cao tot stand is gekomen, bevat deze toch drukfouten en onduidelijkheden. De cao-partijen hebben de tekst van de cao aangepast en een document opgesteld met een overzicht van de wijzigingen (addendum/errata).

Nieuwe tekst beschikbaar
De nieuwe cao-tekst en het addendum/errata zijn nu beschikbaar. Bij de errata gaat het om druk- of schrijffouten. Het addendum bevat een nadere verduidelijking bij reeds gemaakte afspraken, die geen inhoudelijke wijziging van de cao inhouden, maar slechts een nadere precisering of verwijzing zijn. Inmiddels hebben cao-partijen de wijzigingen uit het addendum/errata verwerkt in de cao-tekst. De huidige cao heeft nog een looptijd tot 1 oktober van dit jaar.

Download hier de nieuwe Cao mbo 2016-2017 en het Addendum en errata cao mbo 2016-2017.