Verlenging maatregel schoolkosten minderjarige leerlingen

De tijdelijke regeling voor een tegemoetkoming in de schoolkosten van minderjarige mbo-leerlingen wordt met minimaal een jaar verlengd. Een structurele regeling wordt niet eerder dan augustus 2018 ingevoerd.

Sinds juni 2016 stelt het kabinet jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar aan mbo-scholen om ouders van minderjarige mbo-leerlingen tegemoet te komen in de schoolkosten. Scholen doen op dit moment ervaring op met deze regeling. Minister Bussemaker wil pas een structurele oplossing invoeren als er meer ervaring is opgedaan met de regeling.

Doelgroep
De komende tijd wil de minister achterhalen of de scholen erin slagen de doelgroep – ouders met een minimuminkomen – te bereiken. Sommige scholen hebben, naar verluidt, hiervoor al goede voorzieningen getroffen. Op basis van die ervaringen zal de structurele regeling moeten worden ingericht. Stichting Leergeld, die het probleem van de schoolkosten succesvol aan de orde stelde, wordt hierbij nauw betrokken.

Nieuw kabinet
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister meer tijd nodig te hebben voor uitwerking van de structurele maatregel. In de praktijk wordt dit dus een klus voor het nieuwe kabinet.

Lees ook: Tien miljoen voor schoolkosten minderjarige mbo’ers