Internationale ervaring maakt kritische denkers en doeners

Margo Koopman is directeur van het MBO College voor Mens & Maatschappij (ROC van Twente) en een actieve ambassadeur van internationalisering in het onderwijs. ‘Je kijkt letterlijk en figuurlijk over de grens en dat helpt om je eigen referentiekader te relativeren. Zo’n ervaring gun ik alle studenten op weg naar volwassenheid.’

Margo trok zelf al jong de wereld over. ‘Het heeft mij voor een groot deel gevormd. Reizen leidt tot nieuwe inzichten, het maakt je sterker en sneller volwassen.’ Als directeur zet ze zich in om internationalisering stevig op de kaart te zetten. Bij welzijnsopleidingen liggen buitenlandse stages of internationaliseringsactiviteiten in eigen land niet direct voor de hand. Terwijl het ook daar veel kan brengen. ‘In onze beroepen staat samenwerken centraal. Bij internationale activiteiten leer je je aanpassen aan andere manieren van denken en andere culturen. Je aanpassingsvermogen ontwikkelen is van essentieel belang om goed samen te kunnen werken.’

Denkers en doeners

Mbo-scholen hebben de wettelijke opdracht om studenten op te leiden tot goede beroepsbeoefenaars en tot kritische denkers en doeners en ze voor te bereiden op een eventuele vervolgopleiding. Die tweede opdracht vindt Margo misschien nog wel het belangrijkste. ‘Daar ligt onze taak. Internationalisering speelt hierin een grote rol. We willen bij ROC van Twente dat alle studenten, ongeacht opleiding en sociale achtergrond, kennismaken met internationalisering en culturele diversiteit.’

Integreren in onderwijs

Begin dit jaar maakte Margo formatie en budget vrij om internationalisering verder in het onderwijs te integreren en stelde ze twee internationaliseringscoördinatoren aan. ‘Als ik van mensen verlang dat zij over grenzen kijken, moet ik dat ook mogelijk maken.’ Margo ziet ook hoe belangrijk het is om ambassadeurs te vinden die het beleid tot leven brengen en studenten en collega’s weten te enthousiasmeren ‘Ik betrek altijd zo veel mogelijk mensen bij internationale activiteiten. Docenten en studenten die internationale ervaring opdoen, krijgen een stevig podium voor hun verhaal.’

Leerzame ervaringen

Dit jaar ging Margo samen met een collega Pedagogisch Werk voor een werkbezoek naar Zuid-Afrika. Dit land bleek een erg leerzame omgeving te bieden. Margo: ‘Je komt in een totaal andere omgeving en loopt tegen andere problematiek aan. Meer dan de helft van de jongeren is werkloos. In de “townships”, hebben kinderen slecht toegang tot onderwijs. Een internationale uitwisseling van medewerkers en studenten die praktijkervaring opdoen en zich buigen over dit soort vraagstukken is leerzaam en innovatief. Het inspireert, je nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en je gaat de verbinding aan met mensen uit verschillende culturen. Dat vraagt om een ondernemende houding’.

Internationalisering at home

Margo ontvangt ook graag internationale studenten op haar school om hen kennis te laten maken met het Nederlandse systeem én om Nederlandse studenten ‘internationalisering at home’ mee te geven. ‘Studenten praten met elkaar in een andere taal, wisselen inhoudelijke kennis over het vak uit en leren elkaars cultuur kennen. Ook op deze manier integreer je internationalisering in het onderwijs en zo kan iedereen internationale ervaring opdoen.’

Goede afspraken

Kun je eigenlijk wel twee weken naar het buitenland midden in het schooljaar? Deze vraag raakt volgens Margo precies datgene waarmee het onderwijs nu volop bezig is. ‘Maatwerk. Modulair opleiden. Het kan niet meer zo zijn dat de student of docent niet naar het buitenland kan omdat het even niet in ons programma past.’ Margo ziet hier ook een verantwoordelijkheid voor de student zelf. ‘Wíj maken het mogelijk dat jíj een bijzondere internationale ervaring op gaat doen. Dan moet jij ons vertellen wat je eraan gaat doen om de weken op te vangen of in te halen. Een mooie uitdaging voor docent en student.’

Ga op avontuur

Nog een laatste tip voor wie iets wil ondernemen op het gebied van internationalisering: ‘Begin gewoon! Je zult zien dat er altijd mensen opstaan om je te helpen. Ja, het is een zoektocht en er zal af en toe iets misgaan, maar daar leer je van en de volgende keer gaat het beter. Als je zelf écht overtuigd bent van de meerwaarde van internationalisering in het mbo-onderwijs, ga er dan voor. Een internationale leerervaring maakt studenten tot zelfstandige bewuste en kritische jonge beroepsbeoefenaars die aantrekkelijk zijn voor de huidige arbeidsmarkt.’

Wist je dat Nuffic trainingen aanbiedt waarin je leert hoe je internationalisering kunt integreren in jouw school? Ga naar Nuffic Academy voor meer informatie.

Lees ook de ervaringen van docent Saïd, student Gamze en retail expert Leo.