Nieuwsgierigheid maakt het verschil

Het gaat goed met het mbo. Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe en de vraag naar bekwame vakmensen blijft groeien. Maar er ligt ook nog een flinke uitdaging; de overgang van opleiding naar arbeidsmarkt is groot. Te groot, als we bedrijven mogen geloven. Internationaal denken en doen kan dat gat verkleinen volgens internationaal retailexpert Leo van de Polder. ‘Door je internationaal te oriënteren en nieuwsgierig te zijn, ontwikkel je vaardigheden die de overgang naar het werkende leven kunnen versoepelen.’

Voor zijn werk als Global Development Director van Shop Association reist Leo de wereld over om de nieuwste kennis te vergaren en die te delen met retailers. Hij probeert in zijn werk een voorloper te zijn in het retaillandschap. Die actieve houding, iets willen ontdekken voordat de massa het weet, ziet hij graag terug bij starters op de arbeidsmarkt. ‘Wie nieuwsgierig is naar het bedrijfsleven en over grenzen heen kijkt, kan ontzettend veel leren. We moeten leren initiëren in plaats van volgen.’

Internationaal bekwaam
De arbeidsmarkt vraagt om internationaal bekwame medewerkers, maar wanneer ben je dat als student of starter eigenlijk? Dat begint bij het spreken van een vreemde taal. In Leo’s vakgebied is de Engelse taal onmisbaar. ‘Je moet in ieder geval de Engelse functienamen en vakterminologie kennen.’ Softskills, zoals openheid, communiceren en samenwerken, zijn minstens zo belangrijk, benadrukt Leo. ‘Starters moeten zich in kunnen leven, zich leren aanpassen. Ze moeten snel de taal van een bedrijf leren kennen.’ Ook costumer culture verdient aandacht. ‘De Nederlandse directheid wordt niet overal gewaardeerd. En H&M en IKEA zitten over de hele wereld, maar hebben overal een “local touch”, met eigen culturele kenmerken.’

Razendsnelle ontwikkelingen
Leo vindt het niet gek dat er een gat is tussen opleidingen en arbeidsmarkt. ‘Beroepen ontwikkelen zich inhoudelijk vreselijk snel. Als opleider kun je je daar bijna niet op instellen. Voordat je een programma hebt ontwikkeld, is het alweer achterhaald.’ Niet alleen de overheid en onderwijsinstellingen, maar ook bedrijven zouden zich moeten inspannen om de kennis onder jongeren op peil te houden. ‘Veel retailers hebben hun eigen academie om gekwalificeerde mensen in hun bedrijf op te leiden. Prachtig, maar ook een bevestiging dat het gat tussen opleiding en arbeidsmarkt nog te groot is.’ Daarnaast is inzet van studenten zelf onmisbaar: ‘Zorg dat je je breed oriënteert en loop een dag of week mee bij een bedrijf om te ontdekken hoe processen werken en gevoel te krijgen bij verschillende bedrijfsculturen.

Het Nederlandse mbo scoort goed in vergelijking met andere landen. Initiatieven als WorldSkills versterken de internationale status van ‘onze’ mbo’ers en het aantal internationale activiteiten van opleidingen groeit. Hoopvolle ontwikkelingen, maar Leo ziet meer kansen: ‘We moeten meer open staan voor de kennis uit de wereldwijde markt.’ Hij benadrukt de hoeveelheid beurzen en events van nationale en internationale bedrijven. ‘We hoeven het wiel echt niet opnieuw uit te vinden.’

Het hokjesdenken in het onderwijs mag van Leo wel wat minder: ‘Laat studenten kennismaken met een breed scala aan disciplines voordat ze zich specialiseren. Multidisciplinair werken en denken mag veel meer aan de orde komen. Het werkt ook inspirerend, je ziet het grotere verhaal.’

Creativiteit en nieuwsgierigheid
Als je over grenzen heen kijkt, gaat er een wereld voor je open in de arbeidsmarkt. Creativiteit en nieuwsgierigheid zijn volgens Leo de sleutelwoorden. Hij streeft ernaar dat de overheid, scholen en studenten zelf nog beter om zich heen gaan kijken. Niet alleen in ons kikkerlandje, maar juist ook over de grenzen. Daarvoor hoef je niet altijd naar het buitenland te gaan. ‘Blader bijvoorbeeld eens door een internationaal vaktijdschrift. Dat lijkt iets kleins, maar die open en nieuwsgierige blik kan echt het verschil maken.’

Op www.nuffic.nl/mbo vind je allerlei informatie over internationaliseringsactiviteiten in de eigen omgeving en in het buitenland, subsidies en de trainingen van de Nuffic Academy.

Lees ook de ervaringen van docent Saïd, student Gamze en opleidingsdirecteur Margo.