VVD dreigt met ‘substantiële afbouw’ van opleidingen

Scholen die studies aanbieden zonder goede baankansen moeten het aantal opleidingsplekken drastisch verlagen. Als scholen niet in actie komen, moet minister Dijkgraaf ingrijpen. Daarvoor pleit Zohaïr El Yassini (VVD) in een debat over macrodoelmatigheid.

In het twee-minutendebat, een vervolg op een eerder Kamerdebat, dienen diverse Kamerleden moties in. Zohaïr El Yassini, na het vertrek van Paul van Meenen (D66) de meest ervaren mbo-woordvoerder, maakt zich grote zorgen over het grote aantal jongeren dat kiest voor opleidingen met slechte baankansen. Volgens El Yassini hebben met name de economisch-administratieve studies een slecht arbeidsmarktperspectief. Hij wil daarom dat scholen het aantal opleidingsplekken bij deze studies drastisch afbouwen. In een motie roept hij de minister op zo nodig scholen te dwingen het aantal opleidingsplekken te beperken.

Keuzevrijheid

El Yassini krijgt weerwoord van Habtamu de Hoop (PvdA). Volgens De Hoop moeten scholen zich niet blindstaren op kraptesectoren. Hij wijst op het belang van keuzevrijheid: het heeft geen zin om jongeren verplicht naar opleidingen te sturen met een goed arbeidsmarktperspectief. Hij ziet meer in de benadering van ‘kansrijk opleiden’ van de commissie-Asscher. In die benadering doen scholen hun best om zoveel mogelijk voor de regionale arbeidsmarkt op te leiden. De keuzevrijheid van studenten blijft echter intact. René Peters (CDA) sluit zich hierbij aan. Volgens Peters kunnen alumni van mbo-scholen goed helpen om in de regio voldoende jongeren te laten kiezen voor kansrijke studies.

Damocles

Het pleidooi van El Yassini krijgt evenmin steun van minister Dijkgraaf. Hij ziet diens motie als een ‘zwaard van Damocles’ dat boven de scholen hangt: als zij er niet in slagen het aantal opleidingsplekken voor kansarme studies af te bouwen moet de minister ingrijpen. Dijkgraaf heeft goede hoop dat de scholen de komende tijd afspraken maken met regionale werkgevers over kansrijk opleiden. Uiteindelijk vindt hij de keuzevrijheid van studenten essentieel. Een gedwongen afbouw van studies ziet hij daarom niet zitten. El Yassini ziet dat hij weinig steun krijgt en trekt daarom de motie in. Hij dreigt echter de motie later alsnog in te dienen als blijkt dat scholen er niet in slagen goede afspraken in de regio te maken. Voorlopig lijkt er echter voor zijn benadering in de Kamer weinig steun te zijn.

Lees ook: Tweede Kamer omarmt advies ‘kansrijk opleiden’