Wat is jouw mening over het lerarenregister?

Er is veel discussie over nut en noodzaak van het lerarenregister. De beroepsvereniging van mbo-opleiders wil graag weten hoe docenten over het register denken. Geef via de online enquête je mening!

De laatste weken is het lerarenregister veelvuldig in het nieuws geweest. Onder druk van de Tweede Kamer heeft de Onderwijscoöperatie besloten de ondersteuning van het register terug te geven aan het ministerie. Sectororganisaties als de MBO Raad zien niets in het huidige register. De BVMBO vindt dat het debat en de regie over het register weer bij ons – de docent – moet komen te liggen. Dat kan alleen als WIJ ons meer laten horen! Daar hebben wij jouw mening voor nodig.

Wet Beroep leraar
Per 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar van kracht. Hiermee is de komst van een lerarenregister wettelijk vastgelegd. Wat er precies in het register komt te staan ligt echter niet vast. Een groep van 24 gekozen leraren vertegenwoordigt de deelnemers in het nieuwe register. Dit ‘Lerarenparlement’ moet uiteindelijk tot een voorstel over de inhoud van het register komen namens de beroepsgroep. Het mbo is hierin met acht docenten vertegenwoordigd. In het dossier lerarenregister vind je alle informatie over de actuele ontwikkelingen.

Enquête
De BVMBO wil via de enquête achterhalen hoe mbo-docenten denken over het lerarenregister. Rob van Seters (foto), docent aan het Wellantcollege en voorzitter van de commissie Lerarenregister van de BVMBO, legt uit: ‘In onze commissie, wat eigenlijk een intern platform is waar collega’s uit alle windstreken over het register van gedachten wisselen, hebben wij de afgelopen tijd steeds meer het beeld ontwikkeld dat leraren in de sectoren po, vo en mbo heel verschillende soorten leraren zijn. In deze drie sectoren worden verschillende competenties van opleiders gevraagd. Het is allemaal onderwijs, maar als je alle leraren in Nederland op een hoop gooit krijg je een heel grijs gemiddelde. En dat lijkt ons per definitie een onbruikbare kleur. Zeker als een register iets met kwaliteit te maken heeft. Maar wij zijn van, voor en door de opleiders, dus wij willen weten hoe onze collega’s in het mbo over het lerarenregister denken. Kan een register meerwaarde hebben voor ons onderwijs? Aan welke eisen zou zo’n register dan moeten voldoen? Zou het mbo een eigen register moeten hebben? We zijn heel benieuwd naar de resultaten van de enquête.’

Tot 21 mei kunnen docenten de enquête invullen.