Wordt Eppo Bruins de nieuwe minister voor het mbo?

Het voormalige Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) is door Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) naar voren geschoven als de nieuwe minister van Onderwijs. Als onderwijswoordvoerder (2015-2021) toonde hij zich altijd een warm pleitbezorger van het mbo.

De exacte invulling van het kabinet-Schoof kan de komende dagen nog veranderen. Zoals het er nu naar uitziet komt er op het ministerie van Onderwijs één minister en één staatssecretaris. Voor de laatste functie wordt Mariëlle Paul genoemd, de huidige minister voor Onderwijs. Zij zou als staatssecretaris verantwoordelijk worden (blijven) voor het primair en voortgezet onderwijs, inclusief emancipatie. De minister van Onderwijs zou dan verantwoordelijk worden voor het hoger onderwijs, inclusief het mbo. Voor deze functie heeft Pieter Omtzigt het voormalige Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie naar voren geschoven. Dit tegen de zin van CU-partijleider Mirjam Bikker.

Vakmanschap

In de periode dat Eppo Bruins namens de ChristenUnie onderwijswoordvoerder was (van 2015 tot 2021), toonde hij zich altijd zeer betrokken bij het mbo. Zo lanceerde hij eind 2019 een eigen Actieplan Vakmanschap. Het plan bevatte een groot aantal maatregelen om de technische vakopleidingen aantrekkelijker te maken. Bruins stelde toen dat Nederland een grote behoefte heeft aan vakmensen: ‘De uitdagingen van deze tijd vragen om technisch geschoold personeel. Daarom is het van belang dat we genoeg jongeren interesseren om een vak te leren. We moeten jongens en meisjes blijven stimuleren om te kiezen voor een techniekopleiding.’ Concreet pleitte Bruins onder andere voor de invoering van een meestertitel in het mbo. Ook zouden de Associate degree-opleidingen volgens Bruins prima door mbo-scholen kunnen worden aangeboden. Nu zijn deze opleidingen nog voorbehouden aan het hbo.

Leerrechten

In het actieplan pleitte Bruins ook voor een systeem van individuele leerrechten. Iedere Nederlander zou volgens het plan recht moeten hebben op 18 jaar bekostigd onderwijs. Wie als jongere minder jaren onderwijs genoten heeft, zou later nog recht moeten hebben op door de overheid gefinancierd onderwijs. Dit idee had Bruins ook al in 2015, kort na zijn aantreden als Kamerlid, in een motie opgenomen. Deze motie riep op het idee van individuele leerrechten verder te onderzoeken. Toen onderzoeksbureau SEO in 2019 dit idee nader uitwerkte in een rapport schreef Eppo Bruins op het toenmalige twitter: ‘Een visie wordt werkelijkheid.’

Kritisch

Als Kamerlid was Bruins kritisch over het beleid voor leven lang ontwikkelen van toenmalig minister Wouter Koolmees. In februari 2020 riep hij het kabinet in een motie op eindelijk eens werk te maken van leerrechten. Minister Koolmees gaf toen aan dat hiervoor geen geld beschikbaar is. In het hoofdlijnenakkoord dat voor het kabinet-Schoof leidend wordt, zijn geen middelen gereserveerd voor leven lang ontwikkelen. Sterker nog: het ministerie van Onderwijs wordt geacht flinke bezuinigingen door te voeren.

Lees ook: Pleidooi voor meesteropleiding op mbo-scholen