Wordt het Wiersma of toch Robbert Dijkgraaf?

Het ministerie van OCW telt na het aantreden van het nieuwe kabinet opnieuw twee ministers. Wie verantwoordelijk wordt voor het mbo is nog niet duidelijk.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat Dennis Wiersma (VVD) naast het primair en voortgezet onderwijs ook verantwoordelijk wordt voor het mbo. Als Kamerlid hield Wiersma zich actief bezig met het mbo. Zo was hij kritisch over het beleid van minister Van Engelshoven rond ‘leven lang ontwikkelen’. In 2018 noemde hij de plannen die Van Engelshoven hiervoor gemaakt had ‘vaag’. Ook was hij kritisch over het tempo van het kabinet, wat hem betreft mocht ‘de turbo erop’.

Bedrijfsscholen

Wiersma toonde zich ook herhaaldelijk een voorstander van overheidsfinanciering van bedrijfsscholen. Dit soort opleidingen zouden net als het onderwijs op de mbo-scholen publiek gefinancierd moeten worden. Volgens Wiersma zorgen bedrijfsscholen voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Innovatie

Het is ook mogelijk dat de andere beoogde minister, Robbert Dijkgraaf (namens D66), verantwoordelijk wordt voor het mbo. Op de website van D66 wordt gemeld dat Dijkgraaf zich specifiek zal bezighouden met hoger onderwijs (hbo en universiteit), onderzoek en emancipatie. Mocht het mbo toch onder Dijkgraaf vallen, dan kan dat betekenen dat innovatie in het mbo meer aandacht krijgt. In een interview met Backstage, het voormalige relatieblad van de MBO Raad, stelde Dijkgraaf in 2010 dat het mbo een cruciale rol heeft als ‘hoeder van innovatief vakmanschap’. Volgens Dijkgraaf vormen mbo-scholen de schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven. ‘Onderwijs en bedrijfsleven hebben verbindingen nodig, bruggen. Daar ligt een voortrekkersrol voor het mbo.’

Constituerend beraad

Vandaag ontvangt formateur Rutte zowel Dijkgraaf (via video) als Wiersma. Wellicht wordt na afloop van deze gesprekken duidelijk wie verantwoordelijk wordt voor het mbo. Het kan ook zijn dat dit pas duidelijk wordt tijdens het zogenaamde ‘constituerend beraad’. Deze eerste formele vergadering van het nieuwe kabinet staat nu gepland voor zaterdag 8 januari.