Zestien zeer zwakke opleidingen

Van de ruim 12.000 opleidingen die mbo-scholen aanbieden kwalificeert de Onderwijsinspectie er zestien als ‘zeer zwak’. Ook is bij 120 mbo-opleidingen (1%) de examinering onder de maat.

De Onderwijsinspectie publiceert periodiek een overzicht met mbo-opleidingen die van onvoldoende kwaliteit zijn. De inspectie onderzoekt opleidingen na een analyse van landelijke gegevens, op basis van een steekproef of na signalen. Het onderwijs is van onvoldoende kwaliteit (‘zeer zwak’) als de opleiding te weinig gediplomeerden oplevert, én als het onderwijsproces ernstige tekortkomingen vertoont. De examinering is van onvoldoende kwaliteit als deze niet aan de examenstandaarden voldoet. Een onvoldoende voor examens kan komen door examens die de instelling zelf gemaakt heeft, of door examens die zijn ingekocht bij een examenleverancier. In alle gevallen is de instelling overigens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examens.

Kwaliteit herstellen
Vijf weken na het vaststellen van het inspectierapport komt een opleiding in het overzicht te staan. Na ongeveer een jaar vindt een vervolgonderzoek plaats. Als de kwaliteit is hersteld, verdwijnt de opleiding van het overzicht. Bij herhaalde onvoldoende onderwijs- of examenkwaliteit kan de instelling het recht verliezen om de opleiding te verzorgen, dan wel om examens af te nemen.

Financieel toezicht
Drie mbo-scholen staan onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie. Naast – niet verbazingwekkend – ROC Leiden gaat het om Landstede en ROC TOP. Deze drie scholen zijn ook vertegenwoordigd in de lijst met scholen met zeer zwakke opleidingen. Opvallend is overigens dat ROC TOP juist zeer goed scoort in de Keuzegids mbo 2016. ROC TOP heeft de enige zwakke opleiding inmiddels overgedragen aan het MediaCollege. Ook Landstede doet het volgens de Keuzegids met een 15e plek op de lijst van beste mbo-scholen heel behoorlijk. Roc Leiden staat onderaan deze lijst.

De lijst met zeer zwakke opleidingen is hier te zien.