Groot deel Tweede Kamer wil af van onderwijsovereenkomst

Binnen de nieuwe Tweede Kamer is veel kritiek op de onderwijsovereenkomst die studenten bij het begin van hun mbo-opleiding ondertekenen. Volgens Zihni Özdil (GroenLinks) functioneert de overeenkomst vaak als wegstuurcontract. Diverse woordvoerders uitten tijdens een debat over ‘Sterk beroepsonderwijs’ kritiek ... [lees meer]

Aantal klachten bij Ombudslijn mbo neemt af

Het aantal schriftelijke klachten bij de Ombudslijn mbo neemt licht af. In het schooljaar 2015-2016 ontving de onafhankelijke klachtenlijn nog ruim honderd klachten. De Ombudslijn mbo is indertijd door het ministerie van Onderwijs ingesteld als tijdelijke voorziening voor studenten en ouders om klachten over het mbo... [lees meer]

MediaBites: scholen en bedrijven wisselen kennis uit

Voor de derde keer op rij organiseerden het Mediacollege Amsterdam (Ma) en de TV Academy het festival MediaBites. Meer dan 2.000 media-studenten genoten van presentaties en projecten in een overvol Vondelpark. MediaBites is een jaarlijks festival waar mediastudenten kennis kunnen maken met de nieuwste ontwikkelingen... [lees meer]

Sluitende aanpak voor overstap naar het mbo

Bij de overgang van voortgezet onderwijs naar het mbo mag geen enkele jongere tussen de wal en het schip vallen. Om dat te bereiken hebben scholen en gemeenten een nieuwe gedragslijn ontwikkeld voor regionale samenwerking. Ieder jaar stappen zo’n 150.000 jongeren over van het voortgezet onderwijs naar het mbo. Bij... [lees meer]

Docent Louis van der Veer: ‘Eigenlijk gun ik het elke student’

Twee studenten Robotica van het Summa College nemen het dit najaar in Abu Dhabi op tegen de beste vakmensen ter wereld. De voorbereiding op de finale is een serieuze zaak. Docent Louis van der Veer: ‘Je ziet ze groeien in hun vak, maar ook als mens.’ De studenten van het Summa College vormen het team Robotica: B... [lees meer]

Voorstellen gevraagd voor conferentie keuzedelen

Op 13 oktober vindt de conferentie 'Onderweg met keuzedelen' plaats. Ervaringsdeskundigen kunnen tot en met 2 juni voorstellen indienen voor onderwerpen die tijdens de conferentie aan de orde komen. Sinds dit jaar zijn alle mbo-scholen aan de slag met keuzedelen. Om scholen te laten leren van elkaars ervaringen orga... [lees meer]

Beste rekenidee 2017: rekenlessen per vlog

Reno Keiluhu, docent aan het Albeda College, heeft de prijs voor het Beste Rekenidee 2017 gewonnen. Zijn rekenles heeft hij, in navolging van populaire vloggers, in de vorm van een vlog ontworpen. De jury, bestaande uit onder anderen de winnaar van vorig jaar Jordy van Schijndel en JOB-voorzitter Rick de Wijk, prijs... [lees meer]

Cibap: tweetalige ontwerpopleiding op niveau 5

Vakschool Cibap (Zwolle) start komend schooljaar met een tweetalige ontwerpopleiding die leerlingen opleidt tot een niveau 5 diploma. Cibap werkt hierbij nauw samen met LOI Hogeschool. Gisteren gaven Coby Zandbergen (Cibap) en Marten Jan Kuipers (LOI) het officiële startschot voor de nieuwe opleiding. Met de opleid... [lees meer]

Scholen werken samen aan Industriële Robotica

Het project Industriële Robotica ontvangt een subsidie van 1,5 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs. In het project werken scholen en bedrijven nauw samen om werknemers voor te bereiden op een toekomst waarin digitalisering en robotisering centraal staan. In het samenwerkingsproject draait het niet alleen ... [lees meer]

Verzet tegen alleenrecht voor unieke beroepsopleidingen

Het idee van exclusieve licenties voor scholen die kleine, unieke beroepsopleidingen aanbieden roept bezwaren op bij scholen. Volgens de MBO Raad zijn scholen prima in staat dit via zelfregulering op te lossen. In een recent wetsvoorstel krijgt de minister de bevoegdheid om aan een school de exclusieve licentie te g... [lees meer]

Vakwedstrijden: waardevol voor de hele school

Van 14 tot 19 oktober strijdt Team NL tijdens de WorldSkills in Abu Dhabi in diverse disciplines om eremetaal. Het gaat bij vakwedstrijden echter niet alleen om de prijzen. Het zijn de ervaringen die goud waard zijn: voor de studenten, voor hun begeleiders en hun mbo-scholen. Dat beseft ook Hilda Linge, coördinato... [lees meer]

Verbetering passend onderwijs in mbo noodzakelijk

De mbo-scholen zijn goed op weg met de vormgeving van passend onderwijs. Maar op korte termijn is verdere verbetering wel noodzakelijk. Dat concludeert KBA in een recent afgerond onderzoek. De invoering van passend onderwijs in het mbo per augustus 2014 wordt zorgvuldig geëvalueerd door onderzoeksbureau KBA uit Nij... [lees meer]

Studenten presenteren plannen overstap mbo-hbo

Meer dan 250 studenten kropen voor OCW StudentLab vier maanden in de huid van de minister. Samen werkten ze aan plannen om de overstap van het mbo naar het hbo te verbeteren. Gisteren presenteerden zij hun ideeën. De overstap naar het hbo is voor veel mbo-studenten een grote stap. Zij moeten zowel inhoudelijk als ... [lees meer]

Voorstel bekwaamheidseisen onderwijsondersteuners

De bekwaamheidseisen waar zogenaamde onderwijsondersteuners in het mbo aan moeten voldoen worden vastgelegd. De BVMBO was nauw betrokken bij het opstellen van de eisen. Het ministerie van Onderwijs heeft in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de eisen vastgelegd waaraan onderwijsondersteuners moeten voldoen. H... [lees meer]

Europese Commissie organiseert VET Skills Week

Dit najaar organiseert de Europese Commissie voor de tweede keer de European Vocational Skills Week. Ook heeft de Commissie een fotowedstrijd over beroepsonderwijs in het leven geroepen. De VET Skills Week vindt plaats in Brussel van 20 tot en met 24 november 2017 en bestaat uit verschillende evenementen. Daarnaast... [lees meer]

Ledenaantal bvmbo groeit stevig door

Het aantal leden van de beroepsvereniging voor opleiders in het mbo groeit stevig door. In februari meldde zich het 750ste lid aan en het aantal leden gaat snel richting de 1.500. Stephan de Wit, docent aan het Koning Willem I College, meldde zich enkele maanden geleden aan als lid van de bvmbo. Zijn belangstelling ... [lees meer]

Excellentie in het mbo: het beste uit jezelf halen

Er bestaat veel enthousiasme bij de mbo-scholen die excellentieprogramma’s aanbieden. Steeds meer groeit het inzicht dat excellentie een grote meerwaarde kan hebben voor de school als geheel. Dat bleek tijdens de tweede landelijke conferentie over excellentie in het mbo. Aan het begin van de conferentie vertellen ... [lees meer]

Ook mbo-scholen mogen ‘cum laude’ geven

Sinds dit schooljaar kunnen scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen die hun examen behalen de vermelding ‘cum laude’ geven. Ook in het mbo is dit mogelijk. Het geven van de aantekening ‘cum laude’ kan een aantrekkelijke manier zijn om leerlingen die zeer goed gepresteerd hebben extra te belonen. De mog... [lees meer]

Verduidelijkingen in cao mbo 2016-2017

Het mbo heeft een nieuwe cao. Of liever gezegd: een gecorrigeerde cao. In de cao mbo 2016 -2017 stonden enkele onduidelijkheden en (druk)fouten. Die zijn inmiddels aangepast. Het juiste document is nu beschikbaar. De cao mbo 2016-2017 had al een ongekend lange aanloopperiode nodig. De onderhandelingen tussen de vakb... [lees meer]

Vierentwintig leraren vormen straks ‘registerparlement’

Na de zomer organiseert de Onderwijscoöperatie verkiezingen voor de afvaardiging van de deelnemersvergadering. Een groep van 24 gekozen leraren vormt dan een soort ‘registerparlement’ dat besluiten kan nemen over de voortgang van het lerarenregister. Het is de bedoeling dat per sector – po, vo en mbo – acht... [lees meer]

Kampioenschappen straatmaker te zien op RTL 7

Komende zondag zendt het TV-programma 'Ondernemen Doen We Zo' beelden uit van het Nederlands Kampioenschap Straatmaker, onlangs gehouden op het ROC Ter AA in Mierlo. De opnames onderstrepen het belang van vakmanschap in een branche die ‘booming’ is. Het programma Ondernemen Doen We Zo On Tour is een televisiepro... [lees meer]

Lerarenregister: collega’s gaan elkaar controleren

Adviescommissies van leraren gaan straks controleren of andere leraren voldoen aan de eisen van het lerarenregister. Wie niet voldoet aan de criteria kan het recht verliezen om onderwijs te geven. Volgens de wet op het lerarenregister, die per 1 augustus 2017 van kracht is, moeten leraren jaarlijks voldoende scholin... [lees meer]

Programma conferentie ‘Excellentie in het mbo’ bekend

Op donderdag 11 mei vindt in Wageningen een conferentie over ‘Excellentie in het mbo’ plaats. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! De conferentie is een initiatief van enkele mbo-scholen die werk willen maken van excellentie in het mbo. Doel van de conferentie is om van elkaar te leren. Het programma van de confere... [lees meer]

Ton Heerts kijkt uit naar verkiezingen Gemeenteraad

Ton Heerts is inmiddels ruim 200 dagen voorzitter van de MBO Raad. Na een carrière in de vakbeweging, de Tweede Kamer en opnieuw de vakbeweging als ‘redder’ van de FNV is hij sinds 1 september 2016 voorzitter van de MBO Raad. Voor de MBO Krant sprak Haye van der Werf uitgebreid met hem over de afgelopen periode... [lees meer]

Stagiaires ROC begeleiden ouderen in beweegtuin

Twee stagiaires van het ROC van Amsterdam hebben in Amstelveen een project opgezet om ouderen meer te laten bewegen. Het project heet ‘bewegen met ouderen’. De lessen die de studenten geven vinden plaats in de beweegtuin naast Gezondheidscentrum Marne. De tuin werd in september 2016 geopend, maar werd tot nu toe... [lees meer]

Studenten willen betere zitplekken en lagere prijzen

Uit de JOB-monitor bleek al dat veel studenten niet tevreden zijn over de kantine op school. JOB heeft onlangs met een korte enquête de redenen achterhaald: studenten willen betere zitplekken, lagere prijzen en een breder assortiment. Op alle scholen die JOB tijdens de jaarlijkse JOB-tour bezocht – Cibap, Citave... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…