Veel werkenden volgen nooit een cursus

Ruim een kwart van alle werkenden heeft nog nooit een aanvullende cursus gevolgd. Het gaat hier vooral om laagopgeleiden. Om van leven lang leren een succes te maken is een financiële impuls hard nodig. Die conclusie trekt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in een uitgebreid onderzoek naar lev... [lees meer]

MBO Brigade ruimt overbodige regels op

Docenten die last hebben van wet- en regelgeving kunnen voortaan terecht bij een ‘brigade’. Experts staan klaar om tegen overbodige regels ten strijde te trekken. Wie last heeft van knellende of overbodige regels kan voortaan terecht bij deskundige hulpverleners. De MBO Brigade bestaat uit docenten, beleidsmaker... [lees meer]

MBO Raad: ‘Laat docenten hun werk doen’

De MBO Raad roept op de ‘heksenjacht’ op onderwijsgevenden te stoppen. Steeds vaker duiken filmpjes op van docenten . Ton Heerts: ‘Onderwijsgevenden moeten niet bang zijn aan een publieke schandpaal te worden genageld. Dit moet stoppen.’ Heerts reageert op een artikel in de Telegraaf over ‘indoctrinatie’... [lees meer]

Beroepsbeeld mbo-docent door bvmbo gelanceerd

Op woensdag 27 maart heeft de beroepsvereniging van mbo-docenten het 'Beroepsbeeld van de mbo-docent' gelanceerd. Docenten kunnen met dit instrument de dialoog aangaan over hun professionele ontwikkeling. Woensdagochtend, het supportershonk van ADO Den Haag. Vanuit de met geelgroene sjaals omgeven ramen kijken we u... [lees meer]

Denkhulp leven lang ontwikkelen voor scholen

Welke rol kunnen mbo-scholen spelen bij leven lang ontwikkelen? Wat zijn voor mbo-scholen de cruciale dilemma's? Die vragen komen aan bod in het boek ‘Leren werken met LLO’. Het boek is ontwikkeld door de Argumentenfabriek in samenwerking met zes mbo-scholen: Graafschap College, mboRijnland, Noorderpoort, Gilde ... [lees meer]

Krimp aantal studenten risico voor schoolgebouwen

De voorspelde daling van het aantal mbo-studenten vormt een risico voor de betaalbaarheid van schoolgebouwen. De risico’s doen zich vooral in het noorden en oosten van het land voor. Die waarschuwing geeft de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van onderzoek naar vastgoed in het mbo. Het onderzoek is uitgevoerd me... [lees meer]

Horizon College moet stoppen met DTP-opleidingen

Wegens een gebrek aan arbeidsmarktperspectief moet het Horizon College (Heerhugowaard) stoppen met het aanbieden van DTP-opleidingen. Volgens de rechtbank Noord-Holland is het besluit dat minister Van Engelshoven vorig jaar nam terecht. Op basis van een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid heeft minister Van E... [lees meer]

Vierde editie Beste Rekenidee mbo gestart

Ook dit schooljaar organiseren het Platform Rekendocenten en het practoraat Rekenen de wedstrijd voor 'Het Beste Rekenidee' georganiseerd. Het is alweer de vierde editie van deze wedstrijd die als doel heeft het rekenonderwijs in het mbo positief op de kaart zetten. Bij de wedstrijd kunnen rekendocenten tot en met 1... [lees meer]

Nieuwe kampioenen gehuldigd in RAI Amsterdam

Nederland is 38 jonge vakkampioenen rijker. Honderden mbo-studenten lieten hun vakwerk zien tijdens Skills The Finals, de nationale kampioenschappen die van 20 tot en met 22 maart in de Amsterdamse RAI plaatsvonden. Minister Van Engelshoven reikte vrijdagavond de prijzen uit. Tijdens de vakwedstrijden strijden mbo-s... [lees meer]

Skills prikkelt studenten om onderzoekend te leren

Vandaag is de laatste dag van Skills The Finals. Studenten nemen het in verschillende vakgebieden tegen elkaar op. Cees Bakker van het Albeda College is wedstrijdschrijver voor het Skills-onderdeel Patissier en tegenlezer van Boulanger. Gem Bot van ROC Horizon College organiseerde het afgelopen jaar de halve finales Ko... [lees meer]

Studiebijsluiter uitgebreid met twee indicatoren

Studie in Cijfers, de ‘studiebijsluiter’ met objectieve gegevens over mbo-opleidingen, is uitgebreid met twee nieuwe indicatoren. Scholen zijn verplicht de studiebijsluiter te gebruiken en toegankelijk te maken via hun website. De Studiebijsluiter ‘Studie in Cijfers’ is enkele jaren geleden ontwikkeld om jon... [lees meer]

Provincie Zeeland: impuls voor groen onderwijs

Vanuit de Regio Deal Zeeland stelt de provincie Zeeland 500.000 euro beschikbaar voor het project 'Samenwerking in de Groene Delta'. Het plan moet voor een verdere ontwikkeling van het groene onderwijs in Zeeland zorgen. De groene sector is volop in ontwikkeling, ook in Zeeland. Technologische vernieuwingen als aqua... [lees meer]

Winnaars Happy Pi-bakcompetitie bekend

Vorige week organiseerden het Platform Rekendocenten van de BVMBO en het practoraat Rekenen een fotowedstrijd in het kader van Wereld PI-dag (14 maart). Deelnemers bakten een ‘Pi-taart’ en konden een foto van het baksel opsturen naar de organisatoren. De winnaars zijn gisteren bekend gemaakt. Winnaars De jur... [lees meer]

‘Veel geld nodig voor leven lang ontwikkelen’

Volgens de SER Overijssel zijn er honderden miljoenen nodig om werknemers inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt van de toekomst. De hamvraag is: wie gaat het ideaal van leven lang ontwikkelen betalen? De SER Overijssel, een samenwerkingsverband van werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden, heeft onderzoek lat... [lees meer]

Twintig procent startende docenten stroomt na één jaar uit

Eén op de vijf startende docenten in het mbo is na één jaar al weer uitgestroomd. Na drie jaar gaat het om ruim 30 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM). Het percentage startende docenten dat al snel weer uitstroomt is het in mbo een stuk hoger dan in het primair ... [lees meer]

Begeleiding startende mbo-docent kan beter

Startende docenten in het mbo krijgen vaak maar een beperkte begeleiding. Het aandeel docenten dat in de eerste fase van hun loopbaan extra begeleiding krijgt, is zelfs gedaald. Dat blijk uit de rapportage Startende docenten in het mbo. Met de Lerarenagenda 2013-2020 pogen MBO Raad en ministerie van Onderwijs de kwa... [lees meer]

Stagemarkt.nl: direct de nieuwste stages en leerbanen

Jaarlijks zoeken ruim één miljoen mbo-studenten een leerbaan of stage via Stagemarkt.nl. De informatie op deze website is nu actueler dan ooit: elke tien minuten vindt een update plaats, zodat studenten vrijwel direct de nieuwste stageplekken kunnen zien. Stagemarkt.nl is de website van SBB waar alle stages en lee... [lees meer]

Brede aanpak voor gelijke kansen in het onderwijs

Het kabinet neemt extra maatregelen om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. In aanvulling op het al bestaande beleid moeten gemeenten meerjarige gelijke-kansenagenda’s maken. In een brief van de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob wordt kansenongelijkheid een probleem met vele oorzaken genoemd. He... [lees meer]

‘VISTA college’ nieuwe naam Arcus en Leeuwenborgh

Op feestelijke wijze werd donderdag 14 maart de nieuwe naam onthuld van Leeuwenborgh/Arcus. Als VISTA college gaat de fusieschool een verbindende rol spelen tussen het Zuid-Limburgse onderwijs en bedrijfsleven. De naam VISTA verwijst volgens de fusieschool naar begrippen als visie, vitaliteit en vooruitzicht. De nie... [lees meer]

Rekendocenten: bakwedstrijd op wereld Pi-dag

Elk jaar is het op 14 maart ‘Wereld Pi-dag’. Het getal Pi, bij benadering 3.14, heeft in de Angelsaksische wereld een eigen feestdag: 14 maart. Het Platform Rekendocenten van de BVMBO organiseert daarom een prijsvraag op Wereld PI-dag. In de Verenigde Staten is 14 maart al jaren dé dag waarop rekendocenten hun ... [lees meer]

Veel nuttige tips in ‘Het grote stageboek voor werkgevers’

Hoe ‘werf’ je een stagiair? Hoe kom je erachter of een student enthousiast en capabel is? Waarom is een introductie zo belangrijk? Enkele van de vragen waarop stage-expert Maarten Brand in Het grote stageboek voor werkgevers antwoord geeft. Het resultaat: een prettig leesbaar, informatief en inspirerend boek dat ni... [lees meer]

Veel enthousiasme voor excellentie in het mbo

Veel mbo-scholen zijn van plan de komende tijd door te gaan met het aanbieden van excellentieprogramma’s. Bij het netwerk MBOe zijn inmiddels meer dan dertig scholen aangesloten. Tijdens de conferentie ‘Kansen bieden, kansen pakken’ werd teruggekeken op vier jaar excellentiebeleid. Maar uiteraard keken de aanw... [lees meer]

Geen belemmering meer voor doorstroom mbo-hbo

De mogelijkheid voor hbo-scholen om extra eisen te stellen aan mbo-afgestudeerden kan beter worden afgeschaft. Een motie met die strekking diende het CDA in tijdens een debat over toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De motie, ingediend door het Tweede-Kamerlid Harry van der Molen (CDA), heeft betrekking op de... [lees meer]

Hybride docent leidt nieuwe generatie technici op

Met hybride docenten wil Brabant het tekort aan techniekdocenten aanpakken. Kennispact MBO Brabant, hogeschool Fontys en hightechbedrijf TMC willen dat ‘employeneurs’ de volgende generatie technici gaan opleiden. Net als het bedrijfsleven heeft het onderwijs moeite met het invullen van vacatures. Daarbij kunnen... [lees meer]

‘Leraren moeten zelf werken aan organisatie beroepsgroep’

Minister Slob (OCW) hoopt dat de aandacht voor professionalisering van leraren ook na het wegvallen van het lerarenregister behouden blijft. Maar de vorming van sectorale beroepsgroepen laat hij over aan de leraren zelf. In een Kamerbrief gaat minister Slob uitgebreid in op het advies van Alexander Rinnooy Kan over ... [lees meer]

Creatieve opleidingen: scholen hebben wat uit te leggen

Minister Van Engelshoven wil scholen de kans geven zelf orde op zaken te stellen bij creatieve opleidingen met minder goede baankansen. Direct ingrijpen wil zij nog niet, maar: ‘Scholen hebben heel wat uit te leggen’. In een Kamerdebat over de creatieve opleidingen met een slecht arbeidsmarktperspectief drong me... [lees meer]

Lesprogramma helpt jongeren met de digitale overheid

Sinds 1 maart is het online lesprogramma ‘Doe je digiding!' beschikbaar. Het programma richt zich op jongeren tussen 15 en 18 jaar en moet voorkomen dat burgers overheidszaken niet digitaal kunnen regelen. Het lesprogramma is ontwikkeld door de Stichting Digisterker. Deze stichting streeft naar een samenleving wa... [lees meer]

Ruim 1,5 miljard euro beschikbaar voor leven lang leren

In Nederlandse cao’s is dit jaar ruim anderhalf miljard euro beschikbaar voor opleidingen en andere activiteiten in het kader van ‘leven lang leren’. Het beschikbare bedrag is sinds 2013 verdubbeld. Onder de noemer ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt in cao’s steeds vaker geld vrijgemaakt voor aanvullende opl... [lees meer]

Amsterdam gaat door met extra investeringen in het mbo

De gemeente Amsterdam investeert de komende vier jaar 35 miljoen euro in het mbo. Speciale aandacht is er voor kwetsbare jongeren en onderwijsinnovatie. Ook kunnen docenten zich via een ‘Teambeurs’ extra laten bijscholen. Met de MBO-Agenda 2019-2023 zet Amsterdam het beleid voort om met eigen middelen het mbo in... [lees meer]

Spannende finale Nederlands Kampioen Tuinaanleg

Charlotte van Oosten en Danny Ruijten behaalden in een zinderende finale de tweede plaats van het kampioenschap voor studenten in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. De studenten van het Prinsentuin College uit Breda deden mee aan de wedstrijd in ’s-Hertogenbosch van 21 tot en met 23 februari. De branchever... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…