Meer mbo-docenten ingeschaald in laagste loonschaal

Het aantal mbo-docenten dat in de laagste loonschaal LB is ingeschaald, is de laatste acht jaar gestegen van 40 naar 52%. Dat blijkt uit het rapport ‘De Financiële Staat van het Onderwijs’. Volgens minister Van Engelshoven is de stijging van … Lees verder

MBO Brigade organiseert broedplaats over keuzedelen

Minister Van Engelshoven wil de regels voor keuzedelen versoepelen. Wat betekent dat in de praktijk? Hebben scholen straks genoeg ruimte om de keuzedelen goed in te zetten? Over die vragen organiseert de MBO Brigade op 20 januari een broedplaats. Sinds … Lees verder

UWV en SBB gaan in 2020 krachten bundelen

UWV en SBB gaan vanaf 2020 nog meer samenwerken, op landelijk en regionaal niveau. Vanuit de WW kunnen volwassenen, via een leerbaan, met een mbo-certificaat of via praktijkleren in het mbo aan de slag op de arbeidsmarkt. Ook op het … Lees verder

‘Digitaal scholingsplatform leven lang ontwikkelen haalbaar’

Een digitaal scholingsplatform kan burgers prikkelen tot het blijven investeren in leren en ontwikkelen. Die conclusie trekt Gijs de Vries in een verkenning naar een digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden. Volgens De Vries zou het scholingsplatform uit drie onderdelen moeten bestaan. … Lees verder

Dossier Skills The Finals 2020

Van 4 tot en met 6 maart 2020 is Leeuwarden het centrum van talentvol vakmanschap in Nederland. Tijdens deze drie dagen vindt in WTC Expo de vijfde editie van Skills The Finals plaats, het NK voor beroepen en de unieke … Lees verder

Bijna 700 mbo-opleidingen werken met numerus fixus

Het aantal mbo-opleidingen dat werkt met een numerus fixus – een maximaal aantal toe te laten studenten – ligt veel hoger dan gedacht. Kwam de Keuzegids mbo vorig jaar tot een voorzichtige schatting van zo’n 240 opleidingen, in werkelijkheid blijkt … Lees verder

Wetsvoorstel voor afschaffing onderwijsovereenkomst

Met een wetsvoorstel wil minister Van Engelshoven de administratieve lasten van scholen beperken en de rechtspositie van mbo-studenten verbeteren. Dat kan door enerzijds de onderwijsovereenkomst af te schaffen en anderzijds scholen te verplichten een geschilleninstantie in het leven te roepen. … Lees verder