Meer mbo-docenten ingeschaald in laagste loonschaal

Het aantal mbo-docenten dat in de laagste loonschaal LB is ingeschaald, is de laatste acht jaar gestegen van 40 naar 52%. Dat blijkt uit het rapport ‘De Financiële Staat van het Onderwijs’. Volgens minister Van Engelshoven is de stijging van het aantal LB-docenten met name te verklaren door de instroom van veel ... [lees meer]

MBO Brigade organiseert broedplaats over keuzedelen

Minister Van Engelshoven wil de regels voor keuzedelen versoepelen. Wat betekent dat in de praktijk? Hebben scholen straks genoeg ruimte om de keuzedelen goed in te zetten? Over die vragen organiseert de MBO Brigade op 20 januari een broedplaats. Sinds enkele jaren werken scholen met keuzedelen. De keuzedelen zijn be... [lees meer]

UWV en SBB gaan in 2020 krachten bundelen

UWV en SBB gaan vanaf 2020 nog meer samenwerken, op landelijk en regionaal niveau. Vanuit de WW kunnen volwassenen, via een leerbaan, met een mbo-certificaat of via praktijkleren in het mbo aan de slag op de arbeidsmarkt. Ook op het gebied van arbeidsmarktinformatie versterken UWV en SBB de samenwerking. Beide partij... [lees meer]

‘Digitaal scholingsplatform leven lang ontwikkelen haalbaar’

Een digitaal scholingsplatform kan burgers prikkelen tot het blijven investeren in leren en ontwikkelen. Die conclusie trekt Gijs de Vries in een verkenning naar een digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden. Volgens De Vries zou het scholingsplatform uit drie onderdelen moeten bestaan. In de eerste plaats een ov... [lees meer]

Bijna 700 mbo-opleidingen werken met numerus fixus

Het aantal mbo-opleidingen dat werkt met een numerus fixus – een maximaal aantal toe te laten studenten – ligt veel hoger dan gedacht. Kwam de Keuzegids mbo vorig jaar tot een voorzichtige schatting van zo’n 240 opleidingen, in werkelijkheid blijkt het om bijna 700 opleidingen te gaan. Op verzoek van de Tweede ... [lees meer]

Wetsvoorstel voor afschaffing onderwijsovereenkomst

Met een wetsvoorstel wil minister Van Engelshoven de administratieve lasten van scholen beperken en de rechtspositie van mbo-studenten verbeteren. Dat kan door enerzijds de onderwijsovereenkomst af te schaffen en anderzijds scholen te verplichten een geschilleninstantie in het leven te roepen. Al langer is bekend dat... [lees meer]

Nieuwe referentieniveaus voor rekenen

De rekeneisen waar mbo-studenten aan moeten voldoen worden opnieuw geformuleerd. De scholen gaan gezamenlijk passende instellingsexamens maken. Het rekenexamen zelf moet ‘zo snel als mogelijk’ gaan meetellen voor het diploma. Dat zijn de hoofdlijnen van een nieuw rekenbeleid voor het mbo. Het rekenbeleid in het mb... [lees meer]

Minister versoepelt regels rond keuzedelen

Minister Van Engelshoven versoepelt de regels rond keuzedelen. De verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties vervalt. Ook krijgen scholen meer mogelijkheden om zelf keuzedelen te ontwikkelen. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief presenteert de minister een ... [lees meer]

Koning Willem 1 College duurzaamste mbo-school

Het Koning Willem I College uit Den Bosch is verkozen tot duurzaamste mbo van Nederland. De prijs voor duurzaamheid, is dit jaar voor het eerst uitgereikt aan onderwijsinstellingen in het mbo. Tweede bij deze zogeheten SustainaBul MBO-uitreiking werd het Wellantcollege; op de derde plek belandde het Friesland College.... [lees meer]

Onderwijsraad: meer samenwerking scholen en educatieve dienstverleners

Rond het onderwijs is een ‘schil’ van dienstverleners actief die het onderwijs op allerlei manieren ondersteunen. De educatieve diensten sluiten echter niet altijd goed aan op de vraag van de scholen. De Onderwijsraad pleit er daarom voor dat scholen en aanbieders samen aanbod ontwikkelen. Dat de afstemming tusse... [lees meer]

Onderwijsteams aan zet bij Drenthe College

Om het onderwijs te verbeteren krijgen de teams binnen het Drenthe College alle ruimte. De teams worden opgeroepen te denken ‘vanuit de bedoeling’ en zich daarbij niet te laten hinderen door belemmerende regels. Dat bleek tijdens een broedplaats van de MBO Brigade bij het Drenthe College in Meppel. In zijn inleid... [lees meer]

Doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf 2020 mogelijk

Vanaf volgend schooljaar kunnen mbo-scholen en vmbo-scholen samen doorlopende leerroutes vmbo-mbo aanbieden. Het is de bedoeling dat jongeren straks in alle regio’s de mogelijkheid hebben te kiezen voor een doorlopende leerroute. Minister Van Engelshoven heeft hiertoe het wetsvoorstel doorlopende leerroutes bij de T... [lees meer]

Experiment met verlengde kwalificatieplicht op lange baan

Het kabinet komt pas in de zomer van 2021 met een wetsvoorstel dat experimenten met een verlengde kwalificatieplicht mogelijk maakt. Het lukt niet om dit voornemen uit het Coalitieakkoord eerder uit te voeren. Het coalitieakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' (oktober 2017) bevatte een groot aantal voornemens voor het ... [lees meer]

Opnieuw zorgen over kleinschalig specialistisch vakmanschap

MKB-Nederland maakt zich zorgen over de toekomst van het kleinschalig specialistisch vakmanschap in Nederland. Om specialistische opleidingen te behouden blijft een meld- en expertisepunt noodzakelijk, aldus Jacco Vonhof van MKB Nederland. Vonhof deed zijn oproep tijdens het Event Specialistisch Vakmanschap in Den Ha... [lees meer]

Heerts wil ministerie van leren en werken

Volgens Ton Heerts, de scheidend voorzitter van de MBO Raad, zorgt een mbo-diploma voor een uitstekende kans op de arbeidsmarkt. De tekorten op de arbeidsmarkt kan het mbo echter niet alleen oplossen. Dat zegt Heerts in een interview met de Telegraaf. In het interview betoogt Heerts dat er in het mbo geen sprake is va... [lees meer]

‘Samen opleiden moeten we de norm maken’

Meer studenten van de lerarenopleiding laten kiezen voor het mbo. Meer contact tussen de hbo-opleidingen en het mbo, en vaker samen opleiden in mbo-opleidingsscholen. Ambities die deel uitmaakten van de agenda ‘Meer samen’ van MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. Na twee jaar is er reden tot tevredenheid, zo bli... [lees meer]

Symposium Skills The Finals over duurzaamheid

Van 4 tot 6 maart 2020 vindt in Leeuwarden Skills The Finals plaats. Tijdens dit NK voor beroepen zijn er tal van neven-activiteiten. Zoals het symposium Sustainability: Licence to (s)kill met nationale energiecommissaris Ruud Koornstra. Hoe creëer je ‘the perfect storm’, zodat talentvolle vaklieden optimaal gaa... [lees meer]

‘Slimme Verbindingen’ voor effectieve kennisinfrastructuur

Onderzoek kan helpen bij het verbeteren van onderwijskwaliteit. Maar hoe zorg je voor een goede verbinding tussen onderwijs en onderzoek? Over dat onderwerp hebben de vijf sectorraden het advies ‘Slimme Verbindingen’ opgesteld. ‘Slimme Verbindingen’ is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voo... [lees meer]

Dirk Megens over ‘Leven Lang Ontwikkelen’

Zijn we wel goed op de hoogte van al die mooie initiatieven in onze scholen op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen? Het is een vraag die in het hoofd van Mbo-leraar van het Jaar Dirk Megens rondspookte tijdens een autorit van Deursen naar Den Haag en vice versa. Zijn antwoord lees je in deze column. Terwijl vee... [lees meer]

Webinar over het ontwikkelen van ondernemendheid

Op dinsdag 10 december organiseert het Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) een webinar over het ontwikkelen van ondernemendheid. Centrale vraag: hoe richt je onderwijs zo in dat dit daadwerkelijk ondernemendheid bij studenten uitlokt? Steeds meer opleidingen besteden aandacht aan het ontwikkelen van een ondernem... [lees meer]

Noorderpoort stelt sluiting acteursopleiding met één jaar uit

Noorderpoort heeft besloten de sluiting van de opleiding Artiest met één jaar uit te stellen. De samenwerking met de andere noordelijke mbo-scholen heeft meer tijd nodig. Aanvankelijk hadden de noordelijke mbo-scholen afgesproken om vanaf het komend schooljaar tot een herschikking van de creatieve opleidingen te ko... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…