Associate degree voorziet in duidelijke behoefte

Afgestudeerden van een Associate degree-opleiding zijn over het algemeen tevreden over hun opleiding. Ze hebben een prima kans op een vaste aanstelling en verdienen een salaris dat ligt tussen het gemiddelde van mbo 4 en de hbo-bachelor. Wel hebben afgestudeerden uit Associate degree-opleidingen vaker een baan onder hun niveau. Dat blijkt uit onderzoek van het ROA.

De Associate degree is een tweejarige hbo-opleiding op een niveau tussen mbo 4 en hbo-bachelor. De tussenopleiding is in 2006 ingevoerd om het grote gat tussen deze twee opleidingsniveaus te dichten. De overstap van afgestudeerde mbo’ers naar het hbo bleek vaak te groot. De Associate Degree zou een tussenoplossing bieden, en dat blijkt inderdaad het geval. Twee jaar vervolgopleiding naar een hoger niveau is te overbruggen. Nog eens twee jaar verder studeren levert een hbo-bachelordiploma op.

Convenant

Vorig jaar kreeg de Ad-graad een wettelijke verankering. In de zomer van 2018 stelden de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen een convenant op met afspraken over regionale samenwerking bij de opleidingen op Associate degree niveau. Dit betekent voor het mbo dat een school die betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van een Associate degree-opleiding zich tot een hogeschool wendt. Voor het hbo betekent dit de verantwoordelijkheid om met een mbo-school die bij een hogeschool aanklopt te gaan samenwerken. Dit gebeurt niet overal in het land: Ad-opleidingen blijken in praktijk vooral geclusterd te zijn in enkele hogescholen en in de sectoren Economie, Zorg en Welzijn, en Maatschappij, Taal en Kunst.

Werk en loon

Uit het onlangs verschenen ROA-onderzoeksrapport blijkt dat Ad-afgestudeerden uit voltijdopleidingen twee of vier jaar na diplomering bijna net zo vaak een baan hebben als hbo-bachelorgediplomeerden. Zij maken evenveel kans op een vaste aanstelling. Hun bruto uurloon ligt precies tussen dat van mbo 4 en hbo-gediplomeerden. Wel is de kans 15 procentpunt groter dat ze in een functie onder hun opleidingsniveau terechtkomen. De reden daarvoor is mogelijk de onbekendheid van de Associate degree bij werkgevers. Toenemende bekendheid zou dit verschil  kunnen wegnemen.

Leven lang ontwikkelen

De Ad is niet alleen gericht op mbo 4-studenten en havoleerlingen die de stap naar een vierjarige hbo-bachelor te groot vinden, maar ook op werkenden die zich in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen willen om- of bijscholen. Deze laatste categorie studenten volgt vooral de duale en deeltijdse Ad-varianten. Daarmee heeft de Ad potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan Leven Lang Ontwikkelen-trajecten voor werkenden.

Lees hier het volledige ROA-onderzoeksrapport.

Lees ook: Afspraken over samenwerking bij Associate Degree