Bussemaker: scholen weigeren jongeren niet

Volgens minister Jet Bussemaker is er geen sprake van dat mbo-scholen vaak zogenaamde kwetsbare jongeren weigeren. Van de 100.000 jongeren die vorig jaar een mbo-opleiding begonnen, zouden er slechts zo’n honderd niet zijn toegelaten.

Volgens een zomerse uitzending van Nieuwsuur (31 juli) zouden mbo-scholen vaak ‘nee’ verkopen aan jongeren. In de uitzending kwamen verschillende kwetsbare jongeren aan het woord die niet tot een opleiding waren toegelaten, terwijl daar geen duidelijke reden voor bestond. Leerlingen die leerplichtig zijn, zouden daardoor een groot probleem hebben. Het is niet de eerste keer dat Nieuwsuur dit soort problemen constateert.

Kamervragen
Naar aanleiding van de uitzending stelde Tanja Jadnanansing (PvdA) Kamervragen aan minister Bussemaker. In haar antwoord laat de minister weten geen aanleiding te zien voor extra maatregelen: ‘Het beeld dat mbo-instellingen vaak “nee” zouden verkopen aan kwetsbare jongeren deel ik niet. In de afgelopen schooljaar zijn 100.000 jongeren begonnen aan een mbo-opleiding. Van circa 100 jongeren heeft JOB het signaal gekregen dat zij zijn geweigerd. Dat kan te verklaren zijn omdat een opleiding vol was of omdat er specifieke geschiktheidseisen golden. Een mbo-instelling kan een jongeren niet “zomaar” weigeren.’

Niet accepteren
De minister wijst er verder op dat jongeren een eventueel besluit tot weigering niet zomaar hoeven te accepteren. Ze noemt een hele reeks van organisaties waar jongeren voor klachten terecht kunnen, van de Ombudslijn mbo tot het College voor de Rechten van de Mens. Overigens verwacht zij dat mbo-scholen niet zomaar jongeren weigeren, maar altijd een passend alternatief bieden. De ondersteuningsbehoefte van een student kan geen reden zijn om iemand te weigeren.

Recht op toelating

De minister wijst er in de antwoorden verder op dat zij werkt aan een wetsvoorstel dat jongeren een recht op toelating geeft. Ook zijn er extra maatregelen in voorbereiding voor kwetsbare jongeren.