Kwaliteitsafspraken: mbo-scholen zijn in vol bedrijf

Het werken met kwaliteitsafspraken heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage over de kwaliteitsafspraken in het mbo MBO: in vol bedrijf. De kwaliteitsafspraken, die als doorlooptijd de periode 2015 – … Lees verder

Scholen voortvarend aan de slag met nieuwe wetgeving

De meerderheid van de mbo-scholen kan goed overweg met beleidswijzigingen als de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur en het verkorten van opleidingen. Wel ontstaat er langzamerhand bij docenten een vorm van verandermoeheid. Dat blijkt uit twee rapporten waarin onderzocht wordt … Lees verder

Ruim baan voor vakmanschap

Tijdens haar MBO Tour maakte minister Bussemaker eerder dit jaar uitgebreid kennis met de praktijk van het Nederlandse mbo. De inspiratie die ze met deze tour opdeed heeft ze nu uitgewerkt in een omvangrijke verbeteragenda voor het mbo. Om toekomstgericht … Lees verder

Aandacht voor professionalisering

De mbo-scholen werken hard aan de professionalisering van docenten, instructeurs en managers. Positief is dat de onderwijsteams in toenemende mate een centrale positie krijgen. Dat blijkt uit de vervolgrapportage van MBO15 over de professionaliseringsinspanningen van de scholen. In november 2011 … Lees verder

MBO15: actieplan op koers

De mbo-scholen werken hard aan de implementatie van de maatregelen van het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Veel maatregelen kunnen al per 1 augustus 2014 van kracht worden. Dat concludeert MBO15 in de voortgangsrapportage ‘Het vervolg’. Het programmamanagement MBO15 … Lees verder

Focus op vakmanschap steeds concreter

De plannen uit het Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap’ worden steeds concreter. Ondertussen heeft de Tweede Kamer via het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging’ ingestemd met een aantal belangrijke maatregelen uit het Actieplan. De veranderingen doen zich voornamelijk voor … Lees verder