Lerarenregister wettelijk verankerd?

In 2017 moeten alle leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn opgenomen in het lerarenregister. Alleen leraren die zich geregistreerd hebben, mogen vanaf dat jaar nog les geven. Een en ander zal worden geregeld … Lees verder

‘Niet iedereen kan leraar zijn’

In het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’ (januari 2013) pleit de Onderwijsraad voor hoge opleidingseisen voor docenten. Het masterniveau zou als standaard moeten gelden. Volgens de Onderwijsraad heeft een hoog opleidingsniveau een positief effect op de prestaties van leerlingen. … Lees verder

Lerarenregister: ook in het mbo?

Sinds begin 2012 kunnen leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zich inschrijven in een lerarenregister. De komende tijd onderzoeken scholen en docenten gezamenlijk hoe het register in het mbo betekenis kan krijgen. Het idee voor een … Lees verder