Het derde steunpakket en het mbo

Bij het debat over het derde corona-steunpakket dwong de Tweede Kamer diverse toezeggingen van het kabinet af over het mbo. Zo komt er meer budget beschikbaar voor ontwikkeladviezen. Maar het onderwerp ‘leven lang ontwikkelen’ wordt op de lange baan geschoven.

In het derde corona-steunpakket, in augustus door het kabinet gepresenteerd, is al veel aandacht voor het belang van scholing. Zo komt er ruim 60 miljoen euro extra beschikbaar voor praktijkleren. Maar voor de Tweede Kamer is dat nog niet genoeg, zo bleek bij het debat op donderdag 24 september. Lodewijk Asscher (PvdA) riep het kabinet op tot een ‘breed offensief’ voor meer stages en leerbanen. Ook zou er een leerwerkaanbod moeten komen voor jongeren die thuis zitten. Een motie, mede ingediend door GroenLinks, D66 en ChristenUnie, kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Ontwikkeladviezen

Om steun te krijgen voor het pakket, bleek het kabinet bereid de meeste wensen van de Tweede Kamer te honoreren. Zo komen er op initiatief van Paul Smeulders (GroenLinks) extra middelen vrij voor de regeling ‘NL Leert Door’. Op basis van deze regeling konden werknemers sinds 1 augustus ‘ontwikkeladviezen’ aanvragen. Binnen een maand waren al 22.000 adviezen aangevraagd en was de regeling uitgeput. Op initiatief van de Kamer komen nu versneld 50.000 extra adviezen beschikbaar.

Leerrechten

Ook het pleidooi van de MBO Raad en andere onderwijskoepels om een systeem van leerrechten in te voeren kwam aan de orde. Eppo Bruins (ChristenUnie) wilde weten welke concrete stappen minister Koolmees gaat zetten om werk te maken van een leven lang ontwikkelen. In zijn reactie noemde Koolmees het voorstel van de MBO Raad een ‘sympathiek idee’. Maar hij noemde het ook ingewikkeld ‘omdat het een enorme financiële aanspraak met zich meebrengt’. Volgens Koolmees wordt dit een belangrijk onderwerp bij de nieuwe kabinetsformatie. Hiermee schoof hij het onderwerp ‘leven lang ontwikkelen’ feitelijk op de lange baan.  De ambitie van het kabinet om in deze regeerperiode een doorbraak te realiseren rond leven lang ontwikkelen is daarmee mislukt. Een motie van Bruins waarin het kabinet wordt opgeroepen ‘op korte termijn’ met ‘concrete voorstellen’ te komen krijgt desondanks de steun van de minister. Zo blijft de kwestie ‘leven lang ontwikkelen’ zich voorlopig voortslepen.

Het eerder deze week gevoerde pleidooi van de MBO Raad om crisismiddelen rechtstreeks aan scholen beschikbaar te stellen, kwam tijdens het debat niet aan de orde.

Lees ook:  Veel aandacht voor scholing in crisispakket