Kabinet wil scholingsdeelname volwassenen vergroten

In 2030 moet 62% van alle volwassenen deelnemen aan een vorm van scholing. Om deze ambitie te realiseren investeert het kabinet de komende jaren meer dan 1 miljard euro in ‘leven lang ontwikkelen’.

In een brief van 29 pagina’s zet minister Dennis Wiersma uiteen welke ambities het kabinet heeft op het gebied van leven lang ontwikkelen. Het grote doel is het versterken van de ‘leer- en ontwikkelcultuur’ in Nederland. Het moet voor iedere Nederlander vanzelfsprekend worden om van tijd tot tijd aan nascholing te doen. Tussen 2017 en 2020 is de cursusdeelname in Nederland echter gedaald, van zo’n 54 procent naar 51 procent. Minister Wiersma wil deze trend keren: in 2030 moet 62 procent van de volwassenen deelnemen aan een vorm van scholing en training.

STAP

In de brief zet Wiersma de al langer bestaande subsidiemogelijkheden op een rij. Het gaat dan onder andere om de STAP-regeling, die uitgebreid wordt met extra middelen voor mensen met maximaal een mbo-opleiding. Daarnaast zijn de diverse projecten via het Nationaal Groeifonds van belang. Het gaat dan onder andere om het ontwikkelen van een gezamenlijke ‘skillstaal’ en om scholing gericht op de energietransitie.

Actieplan

Wiersma kondigt in de brief ook voorstellen aan voor de flexibilisering van het mbo-onderwijs. Dit najaar start een ‘toekomstverkenning’, die moet resulteren in een ‘actieplan’. Centrale vraag daarbij is: is een fundamentele herziening van het onderwijs nodig, om voldoende ruimte te creëren voor flexibel onderwijs?

Communicatiestrategie

Om de gewenste ‘leer- en ontwikkelbeweging’ in gang te zetten, werkt Wiersma aan een ‘overkoepelende communicatiestrategie’. De drie betrokken ministeries, Onderwijs, Sociale Zaken en Economische Zaken, werken samen aan deze communicatiestrategie. De ministeries willen boegbeelden aanstellen, die als ambassadeurs werkgevers gaan stimuleren werk te maken van leven lang ontwikkelen. Als werkgevers elkaar gaan stimuleren, kan een exponentiële groeicurve ontstaan.

Lees hier de brief over de beleidslijnen rond leven lang ontwikkelen

Lees ook: Extra geld voor leerrechten gaat naar STAP-regeling