Opleidingen acteur Noorderpoort en Friesland College gaan samen

Vanaf dit studiejaar verzorgen Noorderpoort en Friesland College samen de opleiding Acteur. De opleiding mag over de drie leerjaren maximaal 125 studenten hebben.

Om het aantal studenten in creatieve opleidingen te beperken, hebben de Noordelijke mbo-scholen in 2018 onderling afspraken gemaakt over de bundeling van opleidingen. Het was aanvankelijk de bedoeling de opleidingen voor acteur vorig studiejaar al te bundelen. Vanwege complicaties is de samenvoeging één jaar uitgesteld. Vanaf het huidige studiejaar zijn de twee opleidingen samengegaan.

Behoefte

Johan Weerts, directeur kunst en multimedia bij Noorderpoort, is blij dat de opleiding voor de regio behouden blijft: ‘We vinden het belangrijk dat de toekomstige student dichtbij huis de kans krijgt om zijn passie te volgen.’ Weerts vermoedt dat de opleiding zeker in een behoefte voorziet: ‘Vanuit de cultuursector is er de wens om goed opgeleide studenten af te leveren voor het Noorden. In de Noordelijke provincies bruist het van de culturele activiteiten. Ons onderwijs is op veel verschillende manieren verweven met de cultuursector. Een acteuropleiding hoort daar vanzelfsprekend bij.’

Wendbaar

Ook Sicco Piekeboer, directeur creatieve opleidingen bij het Friesland College, heeft hoge verwachtingen van de samenwerking: ‘Het is prachtig dat wij in de regio samen optrekken. De sector is volop in beweging. Aan ons de taak om de student zodanig op te leiden dat hij wendbaar is op de veranderende arbeidsmarkt. De pandemie heeft ons het belang laten zien van cultuur in de maatschappij. Met deze afspraken leggen wij vast dat wij gezamenlijk een kwalitatieve opleiding voor de regio verzorgen, die aansluit op de vraag van de cultuursector.’

Foto: Carlo Segers (Friesland College) en Wim van de Pol (Noorderpoort) bezegelen de samenwerking

Lees ook: Scholen zetten zelf rem op creatieve opleidingen