Prijs voor beste rekenidee mbo

Met de wedstrijd ‘Beste rekenidee mbo’ zetten docenten het rekenen in het mbo positief op de kaart.

Deze positieve boost is welkom, na het besluit van de Tweede Kamer om de rekentoets uit te stellen. Rekendocenten in het mbo waren niet blij met dit uitstel. Het Platform Rekendocenten van de beroepsvereniging van mbo-opleiders (BVMBO) stelde een brief op aan de Vaste Kamercommissie OCW, waarin de docenten betoogden dat uitstel tot grote problemen voor leerlingen, rekendocenten en scholen zou leiden. Ook mbo-leraar van het Jaar en rekendocent Diederick de Vries mengde zich in de discussie.

Positieve actie
Datzelfde Platform onderneemt opnieuw actie en wel in de vorm van een wedstrijd. In samenwerking met het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad organiseert het Platform de wedstrijd ‘Beste rekenidee mbo’. Dit gebeurt als onderdeel van het actieplan rekenonderwijs mbo. Met de wedstrijd willen de betrokken partijen het rekenonderwijs in het mbo positief op de kaart zetten.

Wedstrijd
Rekendocenten kunnen tot en met 9 mei hun innovatieve en creatieve ideeën en voorbeelden voor rekenonderwijs insturen. De jury bestaat onder anderen uit Diederick de Vries, Uitblinker Jordy van Tongeren en rekenexpert Kees Hoogland. De drie beste rekenideeën worden beloond met een volledig verzorgde reis naar de ALM International Conference van 3-7 Juli 2016 in Maynooth, Ierland. Daar mogen zij hun ideeën presenteren. De prijs wordt uitgereikt door minister Bussemaker tijdens een bezoek aan het ministerie van OCW. Daarnaast worden alle inzendingen gepubliceerd op de websites van BVMBO en het Steunpunt Taal en Rekenen.

Meer informatie is te vinden op de website van de BVMBO.