Rekenen in het mbo: nog even geduld a.u.b.

Rekendocenten in het mbo moeten nog even geduld hebben. ‘Binnen zeer afzienbare tijd’ zal minister Van Engelshoven duidelijkheid scheppen over de vraag wanneer het rekenexamen gaat meetellen voor het diploma.

Deze toezegging deed minister Ingrid van Engelshoven tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie voor onderwijs. Volgens Peter Kwint, woordvoerder namens de SP, snakken rekendocenten in het mbo naar duidelijkheid. Op dit moment telt het rekenexamen niet mee voor het diploma. Dit leidt voor docenten tot een onwerkbare situatie: het is bijna onmogelijk om studenten te motiveren voor het rekenonderwijs als het examen niet meetelt. Eerder was toegezegd dat voor de zomer een brief over het rekenexamen naar de Tweede Kamer zou komen. Later zou deze brief kort na de zomer komen. Nu is dus toegezegd dat de brief ‘op zeer afzienbare tijd’ verschijnt. Begin oktober geplande bijeenkomsten over rekenen in het mbo zijn vanwege het uitstel afgelast.

Praktijkleren
Tijdens het Algemeen Overleg werden door minister Van Engelshoven nog meer toezeggingen gedaan. Zo zal op Prinsjesdag (18 september) duidelijkheid komen over de toekomst van het praktijkleren. De Subsidieregeling Praktijkleren blijft in ieder geval bestaan. Hoeveel geld er beschikbaar is de komende jaren, blijkt op Prinsjesdag. Veel Kamerleden maakten bezwaar tegen de bezuiniging op het praktijkleren. Volgens Kwint is het onbegrijpelijk dat het kabinet bezuinigt op praktijkleren, terwijl koning Willem-Alexander bij de opening van het mbo-schooljaar nog het belang van praktijkleren benadrukte. ‘De koning staat een beetje in z’n hemd’, aldus Kwint.

Leven lang ontwikkelen
Ook de al lang geleden aangekondigde kabinetsvisie op ‘leven lang ontwikkelen’ wordt voortdurend uitgesteld. Aanvankelijk zou deze visie voor de zomer worden gepubliceerd, inmiddels is de planning dat deze brief ergens de komende weken verschijnt. Bij Prinsjesdag zal ook duidelijk worden of het Kabinet geld vrijmaakt voor leven lang leren. Want zonder geld, blijft het bij leven lang …

Het overleg met de Vaste Kamercommissie van 12 september kan hier teruggekeken worden

Geplaatst op 14 september 2018 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering