Van Gennip stelt volgende ronde STAP-subsidie uit

Vermoedens van grootschalige fraude nopen minister Van Gennip de STAP-subsidie tijdelijk stop te zetten. Pas per 1 maart 2023 kunnen burgers weer een scholingssubsidie aanvragen.

Aanleiding voor het tijdelijk stopzetten van de STAP-subsidie is een rechterlijke uitspraak. Volgens de rechter is een vermoeden van fraude niet voldoende reden om een subsidie in te trekken. Dat mag pas als uit onderzoek klip en klaar blijkt dat een opleider de spelregels overtreedt. Zolang dit niet is aangetoond, heeft de opleider recht op de subsidie.

IJskast

De uitspraak van de rechter betekent dat het ministerie op dit moment weinig mogelijkheden heeft om dubieuze opleiders bij de STAP-subsidie te weren.  Om die reden hebben de ministers Van Gennip (Sociale Zaken) en Wiersma (Onderwijs) besloten de STAP-subsidie voorlopig in de ijskast te zetten. Pas vanaf 1 maart kunnen burgers weer een subsidie aanvragen. In de tussentijd moet de Toetsingskamer STAP nader onderzoek doen naar de verdachte opleiders.

Strenger

In een eerdere brief over de STAP-subsidie gaven de ministers aan dat de regeling  ‘strenger en beter’ moet. Zij omschreven STAP als een ‘lerende regeling’. Het doel is dat opleiders arbeidsmarktgerichte opleidingen aanbieden, waarmee burgers hun positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. De regeling lijkt nu echter meer op een handig marketinginstrument voor opleiders om cursisten te werven.

Register

Met het instellen van de STAP-subsidie is ook een scholingsregister in het leven geroepen. Dit register zou een waarborg moeten bieden voor de kwaliteit van de opleidingen. Met inmiddels 100.000 opleidingen in het register is het echter onmogelijk kwaliteit te garanderen. De STAP-regeling biedt zo alle gelegenheid voor frauderende opleiders om misbruik te maken van de subsidiemogelijkheden. Desondanks besloot het kabinet onlangs om het budget voor leven lang ontwikkelen – 125 miljoen euro per jaar – toe te voegen aan het STAP-budget. In 2023 is hierdoor 325 miljoen euro beschikbaar voor STAP.

Lees hier de brief van de ministers Van Gennip en Wiersma over het opschorten van de STAP-regeling

Lees ook: Opleiders vanwege misbruik geschrapt uit STAP-register