Versoepeling voorlopig nog niet voor het mbo

De mbo-scholen blijven nog een maand extra gesloten. Bij een gunstig verloop van de virusuitbraak volgt wellicht vanaf maandag 15 juni enige versoepeling.

‘Als we het virus onder controle houden, kan het mbo vanaf 15 juni weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen.’ Die zinnen sprak minister-president Rutte uit tijdens de ingelaste persconferentie van 6 mei. Voor veel scholen een teleurstelling: waar het voortgezet onderwijs vanaf 1 juni weer mag starten, moeten de mbo-scholen nog een maand geduld hebben.

Extra maand

Veel scholen hoopten dat de versoepeling van de maatregelen ook van toepassing zou zijn op het mbo. Volgens de officiële berichten tot nu toe zou het mbo tot 20 mei gesloten blijven. Nu is duidelijk geworden dat hier nog een volle maand bijkomt. En dan gaat het bij de versoepeling nog slechts om een beperkte openstelling. De formulering dat ‘te zijner tijd’ het mbo verder opengesteld wordt, betekent in feite dat dit pas gebeurt in het nieuwe schooljaar. Een aantal scholen was al eerder tot die conclusie gekomen.

‘Praktijklessen’

Wat precies met ‘praktijklessen’ wordt bedoeld, is nog onduidelijk. Het mbo-onderwijs is met uitzondering van de algemene vakken als taal en burgerschap immers altijd praktijkgericht. Wat de examens betreft is de boodschap van het kabinet dat naast de ‘eindexamens’ – die al enige weken op school mogen worden afgenomen – straks ook andere toetsen (‘tentamens’) afgenomen mogen worden.

‘Het nieuwe normaal’

Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, is blij met de koers van het kabinet. Namens de scholen heeft hij de afgelopen weken bij het ministerie van Onderwijs aangedrongen op versoepeling van de maatregelen. Op de site van de MBO Raad zegt hij: ‘We zijn tevreden met deze volgende stap, die we voorzichtig en verantwoord zullen nemen. Het moet absoluut veilig zijn voor studenten en medewerkers. Het ‘nieuwe normaal’ in het mbo zal vanaf 15 juni voorlopig een combinatie zijn van afstandsonderwijs waar dat kan en onderwijsactiviteiten op locatie omdat dit niet anders kan.’ De MBO Raad werkt samen met scholen aan een handreiking voor mogelijke opening op 15 juni.

Lees meer over de maatregelen van de rijksoverheid voor het mbo

Lees ook: Het mbo moet nog even geduld hebben