Kamer: minder streng bij taal en rekenen

Jongeren die over de praktische vaardigheden beschikken om de arbeidsmarkt te betreden, maar niet voldoen aan taal- en rekeneisen, moeten toch een mbo-diploma kunnen krijgen. Een motie van die strekking is aangenomen door de Tweede Kamer. De motie, met als eerste indiener Tanja Jadnanansing (PvdA), verzoekt de rege... [lees meer]

Team Nederland gaat voor goud

Vandaag vertrekken 32 excellente mbo’ers naar Lille voor de EuroSkills, het Europese kampioenschap voor beroepen. Team Nederland gaat de strijd aan met vakgenoten uit 25 landen. In het Franse Lille strijden bijna 450 kandidaten in 41 vakken. Nederland doet mee aan 26 beroepen, waaronder Mobiele Robotica, Meubelma... [lees meer]

Hoge drempels voor klokkenluiders

De regelingen die klokkenluiders moeten beschermen zijn bij mbo-instellingen zeer divers. Sommige regelingen ontmoedigen medewerkers om een misstand te melden. Dit meent het Adviespunt Klokkenluiders. Mbo-scholen moeten een klokkenluidersregeling hebben, aldus de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’. In deze... [lees meer]

Gelijke bekostiging voor groen mbo?

In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting heeft het kabinet nieuwe en alleen voor het groene onderwijs geldende bezuinigingen afgekondigd. Na protest van de AOC’s wil het kabinet met een oplossing komen. De nieuwe bezuinigingen leiden volgens de AOC’s, de Groene Hogescholen en Wageningen University tot 'stru... [lees meer]

MBO Raad: verbazing over Nieuwsuur

De MBO Raad is verbaasd over de uitzending van Nieuwsuur waarin gesteld wordt dat scholen massaal kansarme jongeren de toegang tot opleidingen zouden weigeren. Voorzitter Jan van Zijl: 'De scholen herkennen zich helemaal niet in dit beeld en er zijn ook geen cijfers die deze bewering ondersteunen.' Volgens Van Zijl... [lees meer]

Leraren verdeeld over register

Leraren in Nederland denken sterk verschillend over nut en noodzaak van een lerarenregister. Dat blijkt uit een peiling onder de achterban van de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie. Afgelopen zomer werd de peiling gehouden onder zo’n 8.000 leraren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal o... [lees meer]

‘Kwetsbare jongeren onnodig geweigerd op mbo-scholen’

Gisteren reageerde minister Jet Bussemaker in het NPO-televisieprogramma Nieuwsuur op het rapport ‘Kind van de rekening’ van het Graafschap College. Daarin staat dat duizenden jongeren het slachtoffer zijn van een steeds strakker toelatingsbeleid van mbo-scholen. De scholen weigeren kwetsbare jongeren, onder druk ... [lees meer]

ROC A12 is ‘Samenwerkingsschool’

ROC A12 heeft het ‘Keurmerk Samenwerkingsschool’ ontvangen. Hiermee laat de school zien aan alle criteria te voldoen om studenten van lerarenopleidingen te begeleiden tijdens hun stage. Steeds vaker kiezen stagiaires van tweedegraads lerarenopleidingen ervoor hun stage te doen op een mbo-school. De mbo-scholen e... [lees meer]

Kamer: niet te streng bij taal en rekenen

Leerlingen die niet slagen voor hun taal- of rekentoets moeten in uitzonderingsgevallen toch een mbo-diploma kunnen krijgen. Dat vindt een groot deel van de Tweede Kamer. De zorg leeft breed in de Tweede Kamer: de enkele jaren geleden vastgestelde eisen rond taal en rekenen zullen voor veel mbo-leerlingen te hoog ... [lees meer]

Werkgevers willen erkenning deelopleidingen

Om de ontwikkeling en arbeidsmobiliteit van werknemers te bevorderen is erkenning van deelcertificaten belangrijk. Werkgevers in de sectoren zorg en techniek roepen de minister op hier snel werk van te maken. Tijdens de conferentie ‘Flexibel onderwijs voor volwassenen’ waren de aanwezigen het er snel over eens: ... [lees meer]

Werkweek van start

Tot donderdag 25 september vinden in heel het land activiteiten plaats in het kader van de WerkWeek, een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Scholen, bedrijven, gemeenten, UWV, uitzendbureaus, sportclubs, lokale en regionale initiatiefnemers en natuurlijk ook jongeren zelf organiseren a... [lees meer]

Troonrede: aandacht voor mbo

De Troonrede had dit jaar de nodige aandacht voor het onderwerp onderwijs. De koning wees in het bijzonder op het belang van beroepsonderwijs. Zo vermeldde hij dat de ov-kaart voor alle mbo'ers beschikbaar komt. Volgens de regering wordt de komende tijd flink geïnvesteerd in meerdere onderwijssectoren. Bij het ber... [lees meer]

Wie wordt leraar van het jaar?

Van de honderden aanmeldingen, bleven er na de eerste juryronde nog acht over. Uit dit selecte groepje heeft een beroepsjury drie mbo-docenten genomineerd. Zij maken kans om op zaterdag 4 oktober Leraar van het Jaar (mbo) te worden. De drie kanshebbers zijn Judith Peinemann, docent bij de opleiding Onderwijsassiste... [lees meer]

Marco Florijn onderzoekt kansen nieuwe vakinstelling

Minister Bussemaker van Onderwijs overweegt het inrichten van een geheel nieuwe vakinstelling, speciaal om het kleinschalig, uniek vakmanschap te behouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opleidingen voor leestenmakers of glazeniers. Als 'verkenner' onderzoekt Marco Florijn, voormalig wethouder te Rotterdam, de kans... [lees meer]

Van Zijl: geen paniek over mbo-banen niveau 2 en 3

Het bericht van Nieuwsuur, dat honderdduizenden mbo-banen op niveau 2 en 3 voorgoed verdwijnen, is overtrokken. Dat vindt Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad. Volgens de uitzending van Nieuwsuur dreigen zo’n 500.000 banen op mbo-niveau 2 en 3 nooit meer terug te komen, ook niet na de crisis. Jouke van Dijk,... [lees meer]

Filosofische vragen tijdens mbo-diner

‘Wie ben ik en wat wil ik?’ Dit soort filosofische vragen kregen de deelnemers aan het feestelijke mbo-diner voorgeschoteld. Het mbo-diner, traditioneel georganiseerd aan de start van het nieuwe schooljaar, stond deze editie in het teken van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Filosoof en publicist Jos Kesse... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken voor het mbo

Alle mbo-scholen werken de komende jaren structureel aan kwaliteitsverbetering. Dat zijn het ministerie van OCW en de werkgeversorganisatie MBO Raad kort voor de zomer overeengekomen in het Bestuursakkoord mbo 2014. Het is de bedoeling dat iedere mbo-school een eigen kwaliteitsplan opstelt. In het plan besteedt de... [lees meer]

Kwalificatiedossiers bieden scholen voldoende ruimte

De kwalificatiedossiers bieden scholen voldoende ruimte om tot evenwichtige opleidingen te komen. De zorg van de Tweede Kamer, in het verleden veelvuldig geuit, dat de dossiers voor scholen te sturend zouden zijn wat onderwijsmethode betreft, is onterecht. Dat blijkt uit een evaluatie door het Expertisecentrum Beroe... [lees meer]

Ombudslijn mbo gaat door

De Ombudslijn MBO blijft in ieder geval nog twee jaar in de lucht. De organisatie gaat nog scherper inzetten op het verbeteren van de klachtenafhandeling in het mbo. De Ombudslijn MBO is in 2010 opgericht om de klachtenafhandeling in het mbo te verbeteren. Het is een tweedelijns organisatie die als tussenpersoon ... [lees meer]

Umwertung aller Werte

Dit mantra uit het late, onafgeronde werk van Nietzsche kwam bij me op gegeven de laatste ontwikkelingen in het mbo. Jaren zijn we doodgegooid met en gewend geraakt aan de verheerlijking van het management in al zijn facetten. Of het nu ging om de Colleges van Bestuur, het middenmanagement of de ondersteunende dienste... [lees meer]

Terugblik Skills The Finals 2019

[lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…