Keuzedeel: verplicht onderdeel van iedere opleiding

Vanaf 2016 moeten alle mbo-scholen als aanvulling op hun opleidingen ‘keuzedelen’ aanbieden. Hierdoor krijgen scholen meer ruimte om hun onderwijs af te stemmen op regionale omstandigheden. Het wetsvoorstel hiervoor ligt inmiddels bij de Raad van State. In een kwalificatiedossier staat … Lees verder

CBS: verschuiving van bbl naar bol

Het aantal leerbanen voor mbo’ers is volgens het CBS in 2013 met ongeveer tien procent gedaald ten opzichte van 2012. SBB voorspelt dat deze verschuiving zich de komende jaren doorzet. Voor mbo’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) waren in 2013, … Lees verder

Kwaliteitsafspraken mbo blijven ongewijzigd

De Tweede Kamer stemt in met de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Pogingen van Kamerleden om nog wijzigingen in de regeling aan te brengen, kregen geen meerderheid. Met name Paul van Meenen (D66) wilde andere kwaliteitsafspraken. Hij vreest dat mbo-scholen door de … Lees verder

Dossier MBO City 2014

Op 24 november bezochten ruim 1.000 mbo-professionals MBO City 2014. Hieronder vindt u verslagen van enkele spraakmakende lezingen en discussies.

Professionalisering: dwingen heeft geen zin

Professionalisering van docenten is een thema dat leeft. Maar hoe geef je dit nu het beste vorm? Hoogleraar Joseph Kessels stelt tijdens MBO City dat professionalisering veel soepeler gaat als het voortkomt uit de intrinsieke motivatie van de docent zelf. … Lees verder

Van docent naar dirigent

De opkomst van sociale media stelt nieuwe eisen aan docenten. Dat is de boodschap die Kristian Esser en Jelle Koolstra uitdragen tijdens hun lezing op MBO City. Met sociale media kun je problemen snel en innovatief oplossen, zo stelt Kristian … Lees verder

Ondernemen is te leren

Jacqueline Zuidweg pleit voor verankering van ondernemerschap in het mbo. ‘Het Nederlandse onderwijssysteem is er van oudsher op gericht om werknemers in plaats van ondernemers te leveren’. ‘Ondernemen start met een droom’, gaat Jacqueline Zuidweg van start. Op 1 december … Lees verder