Keuzedeel: verplicht onderdeel van iedere opleiding

Vanaf 2016 moeten alle mbo-scholen als aanvulling op hun opleidingen 'keuzedelen' aanbieden. Hierdoor krijgen scholen meer ruimte om hun onderwijs af te stemmen op regionale omstandigheden. Het wetsvoorstel hiervoor ligt inmiddels bij de Raad van State. In een kwalificatiedossier staat wat een student aan het eind... [lees meer]

CBS: verschuiving van bbl naar bol

Het aantal leerbanen voor mbo'ers is volgens het CBS in 2013 met ongeveer tien procent gedaald ten opzichte van 2012. SBB voorspelt dat deze verschuiving zich de komende jaren doorzet. Voor mbo’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) waren in 2013, als gevolg van de economische omstandigheden, bijna 18 duizen... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken mbo blijven ongewijzigd

De Tweede Kamer stemt in met de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Pogingen van Kamerleden om nog wijzigingen in de regeling aan te brengen, kregen geen meerderheid. Met name Paul van Meenen (D66) wilde andere kwaliteitsafspraken. Hij vreest dat mbo-scholen door de afspraken worden geprikkeld om studenten snel door d... [lees meer]

Professionalisering: dwingen heeft geen zin

Professionalisering van docenten is een thema dat leeft. Maar hoe geef je dit nu het beste vorm? Hoogleraar Joseph Kessels stelt tijdens MBO City dat professionalisering veel soepeler gaat als het voortkomt uit de intrinsieke motivatie van de docent zelf. ‘Dwingen heeft geen zin.’ Docenten zijn de cruciale fact... [lees meer]

Van docent naar dirigent

De opkomst van sociale media stelt nieuwe eisen aan docenten. Dat is de boodschap die Kristian Esser en Jelle Koolstra uitdragen tijdens hun lezing op MBO City. Met sociale media kun je problemen snel en innovatief oplossen, zo stelt Kristian Esser. ‘Leerlingen halen hun kennis dankzij sociale media overal en wan... [lees meer]

Ondernemen is te leren

Jacqueline Zuidweg pleit voor verankering van ondernemerschap in het mbo. ‘Het Nederlandse onderwijssysteem is er van oudsher op gericht om werknemers in plaats van ondernemers te leveren’. ‘Ondernemen start met een droom’, gaat Jacqueline Zuidweg van start. Op 1 december aanstaande is ze twintig jaar ondern... [lees meer]

Met het mbo op weg naar nieuwe economische groei

De afgelopen zestig jaar heeft onze welvaart een enorme sprong gemaakt, met name dankzij toegenomen arbeidsproductiviteit. Maar nu deze groei stagneert, moeten we nadenken over andere manieren om onze welvaart te vergroten. Kansen volop voor het mbo, stelt Frank Kalshoven. Wetenschapper, journalist en oprichter van... [lees meer]

Lessen uit het BIG-register

Zijn er voor het lerarenregister lessen te trekken uit het BIG-register? Arts en docent Jan Anthonie Bruijn denkt van wel. Op MBO City legt hij uit welke voordelen het BIG-register hem als arts hebben opgeleverd. Volgens het Nationaal Onderwijs Akkoord wordt het lerarenregister verplicht ingevoerd in 2017. Goed dus ... [lees meer]

Zonder goede docenten geen goede studenten

‘Zonder goede leraren en instructeurs kun je geen goed onderwijs bieden.’ Met deze stelling begint de paneldiscussie tijdens MBO City. En hoewel de panelleden de stelling onderschrijven, blijft er genoeg ruimte over voor discussie. Volgens Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, staat het buiten kijf dat een i... [lees meer]

Jet Bussemaker opent MBO City 2014

Ook de economie van de 21e eeuw kan niet zonder vakmanschap. Het mbo speelt een cruciale rol bij het opleiden van vakmensen met 'astronautenvaardigheden'. Dat betoogde minister Jet Bussemaker bij de opening van MBO City 2014. Volgens Bussemaker blijft er in de toekomst een grote vraag naar mbo-opgeleide vakmensen. Z... [lees meer]

D66 wil andere kwaliteitsafspraken

Paul van Meenen (D66) heeft grote twijfels bij de kwaliteitsafspraken die minister Bussemaker met de mbo-scholen wil maken. Met drie moties probeert hij de afspraken in de door hem gewenste richting aan te passen. De minister wil afspraken maken met de scholen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daar ... [lees meer]

Informatie over excellentie

Voor mbo-scholen die een excellentieplan willen gaan ontwikkelen worden begin december twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Vanaf 2015 stelt het ministerie van OCW extra middelen ter beschikking om excellentieprogramma's in het mbo te bevorderen. Scholen die voor deze extra middelen in aanmerking wille... [lees meer]

Inspraak bij kwaliteitsafspraken mbo?

Docenten en studenten moeten instemmingsrecht krijgen bij de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen gaan maken. Dat is de mening van Tweede-Kamerlid Paul van Meenen (D66). Volgens Van Meenen heeft het een grote meerwaarde als mbo-scholen de kwaliteitsafspraken in nauw overleg met studenten en docenten maken. Zij wet... [lees meer]

Complimenten OESO voor Nederlands mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart van Nederland. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een onlangs verschenen rapport. Het rapport, 'A Skills beyond School Review of the Netherlands', maakt onderdeel uit van een breed internatio... [lees meer]

Wijs met social media

Van 21 t/m 28 november vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Ook in het mbo ontwikkelen veel scholen initiatieven om goed met sociale media om te gaan. Mediawijzer.net organiseert dit jaar voor de vijfde keer de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar staan 'de rechten van het kind' centraal. De sociale media cre... [lees meer]

Emancipatielessen voor mbo-meiden

Het Albeda College geeft vrouwelijke mbo-studenten emancipatieles. Veel vrouwen belanden na hun opleiding achter het aanrecht, aldus de Rotterdamse mbo-instelling. De school wil haar vrouwelijke studenten ervan bewust maken dat zij niet financieel afhankelijk hoeven te zijn van hun echtgenoot of vriend. Nee, dit is... [lees meer]

Lerarenregister moet kwaliteit onderwijs verbeteren

Het lerarenregister is van de docenten, maar moet vooral een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker tijdens een debat over de voortgang van de lerarenagenda. In een motie van de Kamerleden Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA), ingediend tijdens de Begrotingsbeh... [lees meer]

Ook mbo’ers naar het Malieveld

Een groeiend aantal mbo-scholen stelt leerlingen in de gelegenheid vrijdag 14 november naar de manifestatie tegen het leenstelsel te gaan. Want mbo'ers die straks willen doorstromen naar het hbo krijgen ook te maken met de nieuwe regeling. De meeste mbo-studenten zullen in eerste instantie niet veel merken van het n... [lees meer]

‘Innovatie in mbo moet beter’

Het mbo moet meer ruimte krijgen om innovatie mogelijk te maken. Met name de kwalificatiestructuur staat vernieuwing in het mbo in de weg. 'Het mbo moet zijn innovatierol nog uitvinden.' Dat is een van de conclusies van het rapport 'Dynamiek Onderweg', een midterm review van de ‘Centres of Expertise’ (in het h... [lees meer]

Bussemaker naar MBO City

Nog twee weken en dan opent MBO City, het jaarlijkse evenement voor de mbo-professional, weer zijn poorten. Dertig sprekers praten je bij over de stand van zaken in het mbo. MBO•today is er uiteraard bij om live verslag te doen. Focus op Vakmanschap, de nieuwe kwalificatiedossiers, het inspectietoezicht, kwalit... [lees meer]

Mbo’ers vinden moeilijk werk

Veel jongeren met een mbo-diploma hebben moeite werk te vinden. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de jongeren die in het eerste kwartaal van dit jaar werkloos waren, wist slechts 30 procent in drie maanden een baan te vinden. Dit is het laagste percentage in tien jaar tijd.... [lees meer]

Onderwijsbegroting: open bestel en toetsgekte

In een pamflet pleit de VVD voor een fundamentele wijziging van het mbo-bestel. De vraag van de arbeidsmarkt moet centraal staan in plaats van het aanbod van mbo-scholen. Het pamflet is door Anne-Wil Lucas (VVD) ingediend bij de behandeling van de onderwijsbegroting. Volgens het pamflet moeten in de toekomst publiek... [lees meer]

Uitzonderingsregeling voor taal & rekenen?

Studenten die voldoen aan alle beroepsspecifieke kwalificaties, maar niet aan de eisen rond taal en rekenen, mogen niet tussen de wal en het schip vallen. De Stichting van de Arbeid pleit voor een uitzonderingsregeling voor deze mbo-studenten op niveau 2 en 3. Om te voorkomen dat jongeren, voor wie de taal- en reken... [lees meer]

ROC Mondriaan gastheer internationaal hotelcongres

Directeuren van hotelscholen uit de hele wereld zijn deze week te gast bij het ROC Mondriaan (Den Haag) voor het 53e Euhofa congres. Euhofa International is een wereldwijde organisatie van hotelschooldirecteuren die streeft naar de beste kwaliteit van de hotelopleidingen. De International Hotel and Management Scho... [lees meer]

Robot wint innovatiebattle beroepsonderwijs

Een zespotige robot, geïnspireerd op een mier en bedacht door de Hogeschool Rotterdam, heeft de innovatiebattle beroepsonderwijs gewonnen. Enkele deelnemende mbo-scholen visten net achter het net. De innovatiebattle is een initiatief van het Platform Beroepsonderwijs. Het platform heeft de afgelopen jaren zo’n 1... [lees meer]

VVD wil bedrijfsscholen terug

In de aanloop naar de behandeling van de onderwijsbegroting, donderdag 6 november, blijft de VVD aandacht vragen voor flexibilisering van het mbo. Ministerie en scholen reageren nog niet enthousiast. Ze pleitte al eerder voor een ingrijpende stelselherziening in het mbo: Anne-Wil Lucas, woordvoerder beroepsonderwi... [lees meer]

(Nog) geen vraagfinanciering in het mbo

Het kabinet wil mbo-scholen meer ruimte geven om flexibel onderwijs voor volwassenen te realiseren. Vanaf 2016 kunnen scholen voor onderdelen van opleidingen erkende certificaten afgeven. Van vraagfinanciering is in het mbo voorlopig echter nog geen sprake. In een lange brief zet het kabinet zijn standpunt uiteen ... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…