Ondernemendheid: welke vaardigheden zijn nodig?

ROC Midden Nederland gaat de komende tijd in kaart brengen welke ondernemende vaardigheden bedrijven aan werknemers vragen. Op basis hiervan wordt ook een serious game ontwikkeld. Het internationale onderzoek wordt gesubsidieerd door de EU. In de huidige economische omstandigheden is het voor jongeren enorm moeilijk... [lees meer]

Klachtrecht voor mbo-studenten

Er komt een wettelijk verankerd klachtrecht voor mbo-studenten. Dit klachtrecht moet de kwaliteit van het mbo ten goede komen. Het voornemen om tot een wettelijk klachtrecht te komen had minister Bussemaker al kenbaar gemaakt in haar visiebrief 'Ruim baan voor vakmanschap' (juni 2014). De wettelijke regeling acht mi... [lees meer]

Tips voor succesvol rekenbeleid

Alle studenten geslaagd voor rekenen op niveau-4. Dirk Megens, rekendocent aan de opleiding Horeca, Brood & Banket aan ROC Nijmegen, kreeg het voor elkaar. Wat is zijn geheim? ‘Hoewel ik ben opgeleid als docent Economie, geef ik op ROC Nijmegen vrijwel alleen maar rekenlessen. Om het lesgeven in rekenen goed onder... [lees meer]

‘Het mbo moet breder opleiden’

Het mbo moet breder opleiden, stelt Jan van Zijl in een interview met de Nationale Onderwijsgids. Na acht jaar voorzitterschap van de MBO Raad concludeert Van Zijl dat het tijd is om het roer om te gooien. ‘MBO-studenten moeten meer dan nu kunnen voorsorteren op het duurzaam deelnemen aan de samenleving en arbeidsmar... [lees meer]

Qua3vium: verkorte route naar vernieuwing

In drie jaar alle niveaus in het beroepsonderwijs samenbrengen tot één doorlopende leerlijn. Dat is een fikse ambitie. Onder de noemer Qua3vium kunnen studenten in negen jaar tijd het vmbo, mbo en hbo afronden. Projectleider Koen Vos: 'Dankzij Qua3vium streven we nu naar ambitieuzer techniekonderwijs.' Doel van Qu... [lees meer]

Steun voor reddingsplan roc Leiden

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer ingestemd met het reddingsplan voor roc Leiden. De motie van Anne-Wil Lucas (VVD) werd alleen gesteund door PVV, CDA en VVD. In een stemverklaring gaf Jasper van Dijk (SP) aan de motie van Lucas niet te steunen omdat vooral leerlingen en docenten de dupe zouden worden van een fai... [lees meer]

Onderwijsraad wil mavo terug

De huidige vier vmbo-leerwegen moeten tot twee opleidingen geclusterd worden: een vakmanschapsopleiding en een mavo. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in het advies Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap. Het vmbo kampt met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aa... [lees meer]

Geen mbo-colleges in Rotterdam

Het Albeda College en Zadkine gaan niet fuseren. De vorming van zelfstandige mbo-colleges is van de baan. Volgens Zadkine is er onvoldoende basis om in samenwerking met het Albeda College te komen tot zelfstandige mbo-colleges. De Ondernemingsraad van Albeda zou dwars liggen. Ook het vertrek van bestuurders bij het ... [lees meer]

Grote verschillen in aanpak passend onderwijs

Mbo-scholen zijn voortvarend aan de slag gegaan met passend onderwijs. Dat blijkt uit een evaluatie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in opdracht van OCW. Opvallend is de tweedeling in aanpak onder de mbo-scholen. Aan de ene kant staan de mbo-scholen die het budget voor Passend Onderwijs toekenn... [lees meer]

Nipte steun voor reddingsplan roc Leiden

Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer steunt het reddingsplan van minister Bussemaker voor roc Leiden. Na een 'gecontroleerde ontmanteling' kan er nog een klein roc Leiden blijven bestaan. Tijdens de derde ronde van het debat over de toekomst van roc Leiden werden donderdagochtend diverse moties ingediend. De mee... [lees meer]

VVD wil faillissement ROC Leiden

De VVD pleit voor een faillissement van ROC Leiden. Volgens Anne-Will Lucas kan de overheid niet altijd falende scholen te hulp schieten. De cultuur van grootheidswaanzin moet volgens haar nu eens aangepakt worden. Voor Anne-Wil Lucas is het voor de toekomst van de mbo-sector als geheel van belang dat scholen fail... [lees meer]

Aftrap Uitblinkersverkiezing 2015

Met een ludieke video deed Jan van Zijl gisteren de aftrap voor de Uitblinkersverkiezing 2015. De voorzitter van de MBO Raad roept onder anderen Tanja Jadnanansing (PvdA) en Anne-Wil Lucas (VVD) op te stemmen op één van de uitblinkers. En zelf drie collega’s uit te dagen ook te stemmen en zo de Uitblinkers-challe... [lees meer]

Keuzedelen tellen vanaf 2018 mee voor diploma

De keuzedelen tellen vanaf het schooljaar 2018-2019 volwaardig mee bij het behalen van het mbo-diploma. Dat is de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil dat de nieuwe 'keuzedelen' binnen mbo-opleidingen gaan meetellen bij het diploma. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel van minister B... [lees meer]

Modehotspot Creative Lab zorgt voor ambachtelijke verdieping

Minister Bussemaker heeft 29 van de 53 bij het Regionaal Investeringsfonds mbo ingeleverde voorstellen voor innovatief beroepsonderwijs goedgekeurd. Waaronder Creative Lab, een initiatief van ROC Rijn IJssel, ArtEZ Hogeschool, regionale overheden en enkele topontwerpers. ‘Onze studenten maken hier kwalitatieve vliegm... [lees meer]

Twijfels over oplossing ROC Leiden

Tweede-Kamerleden zijn kritisch over de oplossing die minister Bussemaker heeft bedacht voor ROC Leiden. Op verzoek van de Kamer gaat de minister de kosten van de diverse scenario's in beeld brengen. Volgens Paul van Meenen (D66) moet de optie van een gecontroleerd faillissement nadrukkelijk overwogen worden. Hij vr... [lees meer]

ROC Leiden hoopte ‘grote slag te slaan’ met duur pand

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de problemen van ROC Leiden. Een van de centrale vragen: hadden de problemen met sneller ingrijpen niet voorkomen kunnen worden? Er is ondertussen al heel wat bekend over de achtergronden van de financiële problemen van ROC Leiden. Verkeerde huisvestingsbeslissingen liggen ten... [lees meer]

Bussemaker: ‘Iedere student op de juiste plek’

'Het vervolgonderwijs moet niet alleen draaien om kwantiteit. Het belangrijkste is dat iedere student op de juiste plek terechtkomt.' Dat zei minister Bussemaker van Onderwijs vandaag in de Tweede Kamer naar aanleiding van haar omstreden uitspraken in de Volkskrant. 'Wat mij stoort is dat iedereen altijd maar hogero... [lees meer]

Campagnes Skills-vakwedstrijden

Tijdens de officiële kick-off van Skills Heroes op donderdag 4 juni werden twee nieuwe promotiecampagnes gepresenteerd: een zomercampagne, waarbij de WorldSkills centraal staan, en de campagne voor het nieuwe schooljaar. Skills Heroes zijn dé nationale vakwedstrijden voor mbo’ers. De editie van najaar 2014 was... [lees meer]

Associate degree als aparte hbo-opleiding

Minister Bussemaker wil van de Associate degree een aparte opleiding maken. De tweejarige opleiding kan het gat vullen tussen de mbo-4 opleiding en de hbo-bachelor. Maar welke rol spelen de mbo-scholen? De Associate degree (Ad) is in de ogen van minister Bussemaker vooral geschikt voor studenten uit het mbo die na h... [lees meer]

BIZZ Talent: excellentieprogramma voor ondernemers in spe

Een borduurstudio, een winkel in fantasy-kostuums, een bedrijf dat woningen aankleedt voor de verkoop. Zomaar een greep uit de ondernemingen die zijn opgericht door Utrechtse mbo-studenten vanuit BIZZ Talent, een excellentieprogramma voor ondernemers in spe. Het excellentieprogramma is opgezet door MBO Utrecht, sa... [lees meer]

Eerste selectie verkiezing Leraar van het Jaar

Vandaag wordt de selectie bekendgemaakt van de eerste ronde van de Leraar van het Jaar-verkiezing 2015. Uit negenhonderd inzendingen zijn ruim veertig docenten gekozen. Voor de diverse onderwijssectoren – po, vo, so en mbo – heeft de beroepsjury tien docenten geselecteerd die doorgaan naar de eerste ronde. In to... [lees meer]

Meer doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Het ontwerpbesluit dat de uitbreiding van de vakmanschapsroute en beroepsroute mogelijk maakt, is naar de Tweede Kamer gezonden. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels vanaf 1 november 2015 van kracht zijn, zodat scholen vanaf het schooljaar 2016/2017 de nieuwe leerroutes kunnen aanbieden. Vanaf 2016 kunnen vmbo... [lees meer]

MBO Card: kunst en cultuur op maat

Met de MBO Card kunnen mbo-studenten vanaf januari 2016 met korting genieten van kunst en cultuur. Belangrijk, vindt CJP-directeur Walter Groenen. ‘Kunst en cultuur dagen je uit buiten je eigen kaders te kijken’. Studenten met een MBO Card kunnen vanaf januari 2016 korting krijgen op museumbezoek, theatervoorst... [lees meer]

Ruim € 70 miljoen voor innovatief beroepsonderwijs

Minister Bussemaker heeft 29 voorstellen voor innovatief beroepsonderwijs goedgekeurd. Dankzij regionale afstemming met bedrijven en overheden is er ruim 70 miljoen beschikbaar via het Regionaal investeringsfonds mbo. Met het Regionaal investeringsfonds mbo wil minister Bussemaker stimuleren dat mbo-opleidingen zo g... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…