Ondernemendheid: welke vaardigheden zijn nodig?

ROC Midden Nederland gaat de komende tijd in kaart brengen welke ondernemende vaardigheden bedrijven aan werknemers vragen. Op basis hiervan wordt ook een serious game ontwikkeld. Het internationale onderzoek wordt gesubsidieerd door de EU. In de huidige economische omstandigheden is … Lees verder

Klachtrecht voor mbo-studenten

Er komt een wettelijk verankerd klachtrecht voor mbo-studenten. Dit klachtrecht moet de kwaliteit van het mbo ten goede komen. Het voornemen om tot een wettelijk klachtrecht te komen had minister Bussemaker al kenbaar gemaakt in haar visiebrief ‘Ruim baan voor … Lees verder

Tips voor succesvol rekenbeleid

Alle studenten geslaagd voor rekenen op niveau-4. Dirk Megens, rekendocent aan de opleiding Horeca, Brood & Banket aan ROC Nijmegen, kreeg het voor elkaar. Wat is zijn geheim? ‘Hoewel ik ben opgeleid als docent Economie, geef ik op ROC Nijmegen … Lees verder

‘Het mbo moet breder opleiden’

Het mbo moet breder opleiden, stelt Jan van Zijl in een interview met de Nationale Onderwijsgids. Na acht jaar voorzitterschap van de MBO Raad concludeert Van Zijl dat het tijd is om het roer om te gooien. ‘MBO-studenten moeten meer … Lees verder

Qua3vium: verkorte route naar vernieuwing

In drie jaar alle niveaus in het beroepsonderwijs samenbrengen tot één doorlopende leerlijn. Dat is een fikse ambitie. Onder de noemer Qua3vium kunnen studenten in negen jaar tijd het vmbo, mbo en hbo afronden. Projectleider Koen Vos: ‘Dankzij Qua3vium streven … Lees verder

Steun voor reddingsplan roc Leiden

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer ingestemd met het reddingsplan voor roc Leiden. De motie van Anne-Wil Lucas (VVD) werd alleen gesteund door PVV, CDA en VVD. In een stemverklaring gaf Jasper van Dijk (SP) aan de motie van Lucas … Lees verder

Onderwijsraad wil mavo terug

De huidige vier vmbo-leerwegen moeten tot twee opleidingen geclusterd worden: een vakmanschapsopleiding en een mavo. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in het advies Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap. Het vmbo kampt met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een … Lees verder