‘Kleinschalige colleges niet verplicht’

Minister Bussemaker wil mbo-scholen niet verplichten zich om te vormen tot gemeenschappen van mbo-colleges. Wel verwacht ze van de mbo-scholen dat ze hun onderwijs kleinschalig organiseren. Tijdens de opening van MBO-city legde minister Bussemaker – aanwezig via een live verbinding – aan de ruim 1.000 aanwezigen... [lees meer]

MBO City opent met oproep voor inhoudelijk leiderschap

Het was al enigszins te verwachten: de brief van minister Jet Bussemaker over kleinschalige mbo-colleges kleurde ook de opening van MBO City, het jaarlijkse evenement voor het mbo dat dit jaar door een recordaantal professionals bezocht wordt: 1.100. De opening vond traditiegetrouw plaats in het Expotheater van Cin... [lees meer]

Slotconferentie LOB: de blik naar de toekomst

Het project LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) wordt afgesloten, maar aandacht voor loopbaanbegeleiding blijft nodig. ‘Er is zuurstof nodig om het vuur te laten branden’, aldus Inge Vossenaar, directeur MBO bij het ministerie van OCW. In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor ... [lees meer]

ROC Leiden: toch samenwerking met ID College

Het roc Leiden en het ID College willen per 1 augustus 2018 gaan samenwerken onder één bestuur. In de nieuwe samenwerking moeten kleinschaligheid en kwaliteit hand in hand gaan. ROC Leiden, het ID College, ROC Mondriaan en het Nova College zijn bereid om samen te werken aan een oplossing voor de problemen van ro... [lees meer]

Wisselende reacties op plan voor kleinere scholen

De reacties op het plan van minister Bussemaker om het mbo kleinschaliger te organiseren lopen sterk uiteen. Naast de kritiek van de MBO Raad zijn er ook positieve geluiden te beluisteren. Vooral scholen die het onderwijs al kleinschalig georganiseerd hebben, zijn positief over de plannen van Bussemaker. Volgens Sjo... [lees meer]

Minister wil kleinschalig mbo afdwingen

Het onderwijs aan mbo-leerlingen moet in de toekomst verzorgd worden door kleinschalige mbo-colleges. Grote instellingen moeten zich daartoe opknippen in herkenbare colleges. Minister Bussemaker wil dit via een wet afdwingen. Met het aangekondigde wetsvoorstel over kleinschalig beroepsonderwijs wil minister Bussemak... [lees meer]

Rekendocenten geven niet op

Teleurgesteld zijn bijna alle rekendocenten over het politieke besluit de rekentoets uit te stellen. Maar bij de pakken neerzitten doen ze niet. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van het Platform Rekendocenten in het mbo. 20 november 2015. In een zaaltje in het statige pand van het Innovatiehuis in Den Bosch verz... [lees meer]

SER-Advies over praktijkleren

Het kabinet vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies over diverse vormen van praktijkleren in het mbo. Zijn er bijvoorbeeld varianten mogelijk op de bekende beroepsbegeleide leerweg (BBL)? Ook wil het kabinet advies over de gevolgen van de steeds flexibelere inzet van medewerkers binnen organisaties. Het g... [lees meer]

Samenwerkende docenten gaan beter om met veranderingen

MBO-docenten die blijven leren en met elkaar samenwerken kunnen beter omgaan met veranderingen in het onderwijs. Ook de rol van de leidinggevende is belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Twente. Docenten in het mbo moeten in staat zijn zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Daarom is het zaak ... [lees meer]

In 2016 ‘Maker Faire’ in Nederland

In 2016 wordt in Nederland een nationale Maker Faire georganiseerd. De beurs moet mbo-scholen enthousiasmeren zich aan te sluiten bij de Maker Movement. Tijdens een Maker Faire laten bedrijven, uitvinders en scholen zien welke producten gemaakt kunnen worden met behulp van de modernste technieken. Het idee voor zo'... [lees meer]

Nieuwe aanvraagronde leerweg bol/bbl

Vanaf 1 december kunnen scholen weer aanvragen indienen voor deelname aan het experiment ‘gecombineerde leerwegen bol-bbl’. Met dit experiment wil het ministerie van OCW scholen meer mogelijkheden geven om opleidingen aan te bieden met combinaties van werken en leren. Bij de gecombineerde leerweg krijgen leerlin... [lees meer]

Groen onderwijs naar OCW

De Tweede Kamer wil het groene beroepsonderwijs, nu ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken, overhevelen naar het ministerie van Onderwijs. Volgens op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd onderzoek is er geen duidelijke reden om het groene onderwijs niet bij het ministerie van OCW onder te brengen.... [lees meer]

Twitter in mbo onder de loep

Mbo-scholen reageren in toenemende mate op tweets, maar de eigen content neemt af. Verder zijn scholen niet altijd online op momenten waarop studenten dit wél zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Coosto. Coosto is een dienstverlener op het gebied van social media monitoring en webcare. Net als vorig jaar maakt deze ... [lees meer]

MBO-scholen financieel gezond

De mbo-scholen zijn over het algemeen financieel gezond. Grote uitzondering is uiteraard roc Leiden. Jaarlijks voert de MBO Raad een benchmark uit onder de leden. In de benchmark worden de mbo-scholen vergeleken op tal van punten. De eerste analyses van de nieuwe benchmark laten zien dat de scholen er financieel go... [lees meer]

Harde kritiek Leraar van het Jaar op rekenbesluit

Volgens Leraar van Jaar Diederick de Vries heeft de Tweede Kamer een grote fout gemaakt door uitstel van de rekentoets af te dwingen. Lees zijn column uit de nieuwste MBO-krant. Al vele jaren, ver voordat het referentiekader van de commissie Meijerink bestond, werden er bij ons rekenlessen op de afdeling zakelijke d... [lees meer]

Vanaf 2016 certificaten in het mbo

Vanaf 2016 kunnen studenten voor delen van mbo-opleidingen certificaten halen. Dit is vooral aantrekkelijk voor volwassenen die willen bijscholen. Om bijscholen op mbo-niveau aantrekkelijk te maken introduceert het kabinet de mogelijkheid om losse delen van mbo-opleidingen te volgen. Wie zo’n deelopleiding succe... [lees meer]

Meestertitel voor restauratieschilder

Schildersvakschool Cibap (Zwolle) biedt talentvolle studenten de kans zich te ontwikkelen tot meester. Volgens minister Bussemaker, vandaag op werkbezoek bij Cibap, is dit een goed voorbeeld van excellent vakmanschap. Het Cibap is één van de 65 mbo-scholen die dit jaar met een excellentieprogramma zijn gestart. B... [lees meer]

Ruimte voor bedrijfsscholen?

Minister Bussemaker gaat een experiment starten met door het Rijk bekostigde bedrijfsscholen. Dat zegde de minister toe tijdens een Algemeen Overleg over de toekomst van het mbo. Op dit moment moeten bedrijfsscholen een formele samenwerking met een mbo-school hebben om voor bekostiging in aanmerking te komen. De bek... [lees meer]

Scholen investeren fors in kwaliteit

De mbo-scholen zetten de komende jaren stevig in op kwaliteitsverbetering. Dat blijkt uit de startrapportage Kwaliteit in het mbo van het programmamanagement MBO in Bedrijf. De afgelopen tijd heeft het ministerie van Onderwijs met alle mbo-scholen afzonderlijke afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit ... [lees meer]

Kennisfabriek onderzoekt keuze bol/bbl

Waarom kiezen jongeren voor een bol- of bbl-opleiding? Om op die vraag een antwoord te vinden organiseert FNV Jong op vrijdag 20 november een Mbo Kennisfabriek. Jongeren kiezen steeds vaker voor een bol-opleiding in plaats van een bbl-opleiding. FNV Jong is benieuwd of dit een bewuste keuze is van jongeren. Tijdens ... [lees meer]

MBO Raad: maak haast met nieuwe bestuursvormen

De MBO Raad roept de politiek op haast te maken met het mogelijk maken van nieuwe bestuursvormen in het mbo. Als bekend is welke eisen gesteld worden aan bestuursvormen als de gemeenschap van mbo-colleges kunnen de scholen vooruit. In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs toont de MBO Raad zich positi... [lees meer]

Uitstel nieuw toezichtkader

De invoering van het nieuwe toezichtkader mbo van de Inspectie van het Onderwijs schuift met een jaar op naar 1 augustus 2017. Verschillende interne en externe ontwikkelingen zijn de oorzaak van dit uitstel. In alle onderwijssectoren wil de inspectie 'bestuursgericht toezicht' ontwikkelen en uitproberen. In het mbo ... [lees meer]

Aantal zwakke mbo-opleidingen daalt

Zestien mbo-opleidingen zijn 'zeer zwak'. Daarnaast is bij 116 mbo-opleidingen de examinering van onvoldoende kwaliteit. Dat blijkt uit het nieuwste overzicht van de Onderwijsinspectie. Het aantal zeer zwakke opleidingen is bijna gehalveerd opzichte van eind vorig jaar, toen het nog om dertig opleidingen ging. Tot a... [lees meer]

Examencommissies in het mbo: scherpere eisen

Examencommissies in het mbo moeten objectiever en deskundiger worden, zodat ze beter in staat zijn om hun taken uit te voeren. In een wetsvoorstel worden de wettelijke eisen voor examencommissies aangescherpt. Volgens het kabinet hebben mbo-studenten recht op goede examens zodat zij ook écht getoetst worden op wat ... [lees meer]

Steun CNV voor ‘responsief mbo’

Het CNV steunt de beleidsbrief over responsief mbo van minister Bussemaker. De vakcentrale pleit voor meer bijscholingsmogelijkheden voor mbo-docenten. Het CNV heeft een eigen reactie geschreven op de beleidsbrief Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap . In het verleden was het gebruikelijk dat CNV gezamenl... [lees meer]

Groen mbo strijdt door

Het groene onderwijs is verontwaardigd over de uitspraken van minister Bussemaker van OCW. Zij stelde afgelopen week dat er geen sprake is van onderbekostiging bij het mbo-groen. De AOC Raad houdt vol dat het groene onderwijs vanaf 2016 te weinig geld krijgt. De AOC Raad, de vereniging van groene mbo-scholen, stelt... [lees meer]

MBO onderzoeksdag in Zwolle

Op donderdag 12 november vindt bij het Deltion College de MBO onderzoeksdag 2015 plaats. Iedereen die betrokken is bij onderzoek in het mbo kan op deze dag kennis uitwisselen en inspiratie opdoen. Naast plenaire sessies met sprekers als hoogleraar Onderwijskunde Geert ten Dam, biedt de dag een ruime keuze aan worksh... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…