Scholen ontvangen certificaat internationalisering

Een groot aantal scholen ontving begin december het VET-charter voor internationalisering. Met het charter kunnen scholen eenvoudiger subsidie aanvragen voor internationaliseringsprojecten. Internationalisering wordt steeds belangrijker in het mbo. In het kader van het stimuleren van excellentie in het mbo hebben … Lees verder

OESO positief over duaal leren

In landen met een traditie van duaal leren ligt de werkloosheid volgens de OESO significant lager dan in landen zonder deze traditie. Dat is een van de conclusies van de uitgebreide vergelijkende studie Education at a Glance. In het rapport … Lees verder

Verzet tegen verhuizing groen mbo naar OCW

De topsectoren in de land- en tuinbouw verzetten zich tegen het voorstel om het groene mbo van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs over te hevelen. De topsectoren vrezen het verlies van deskundigheid. In een brief, ondertekend … Lees verder

Keuzedelen: het jaar van de waarheid

Niet-gekoppelde keuzedelen. Configuraties in diverse smaken. De nieuwe kwalificatiestructuur is niet bepaald lichte kost. Of zoals een docent het stelt: ‘Dit wordt een logistieke nachtmerrie!’ Vanaf 1 augustus 2016 krijgen alle mbo-studenten die starten in een nieuwe opleiding te maken … Lees verder

Amateurisme bracht ROC Leiden in de problemen

Amateuristische bestuurders vertilden zich aan de nieuwbouw van roc Leiden. Interne en externe toezichthouders en adviseurs stonden erbij en keken ernaar. Ook de inspectie en het ministerie voor Onderwijs grepen te laat in. Het is geen vrolijk beeld dat de … Lees verder