Jaaroverzicht 2015: kleinschalig mbo, Leiden en rekentoets

Aan het eind van het jaar blikt MBO-Today terug op 2015: vandaag het laatste kwartaal met de redding van roc Leiden, uitstel van de rekentoets en een pleidooi voor kleinschalig mbo. Oktober De kritiek op de rekentoets houdt aan. Doordat de PvdA-fractie de steun voor het rekenbeleid intrekt, is er geen meerderheid m... [lees meer]

Jaaroverzicht deel III

Aan het eind van het jaar blikt MBO-Today terug op 2015: vandaag de zomermaanden met onder andere een gouden medaille. Juli Staatssecretaris Sander Dekker maakt bekend dat de eisen aan de rekentoets versoepeld worden: ook met een 5 kunnen studenten hun diploma behalen. Augustus Tijdens de Wordskills in Sao Paol... [lees meer]

Jaaroverzicht 2015: deel II

Aan het eind van het jaar blikt MBO-Today terug op 2015: vandaag de maanden april, mei en juni. April In april krijgt het Nederlandse mbo een compliment: volgens Europees vergelijkend onderzoek scoort het Nederlandse mbo vooral goed op het gebied van toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en flexibiliteit. En er is no... [lees meer]

Jaaroverzicht 2015: rekentoets, kleinschalig onderwijs en Leiden

Aan het eind van het jaar blikt MBO-Today terug op 2015: van toekomstvisies en kwaliteitsafspraken tot oplossingen voor roc Leiden en het uitstel van de rekentoets. Januari: Minister Bussemaker geeft op vakschool HMC (Amsterdam) het startschot voor de excellentieprogramma’s in het mbo. De komende jaren is er bijna... [lees meer]

Eenzame Kerst

Aan het eind van het jaar deelt huiscolumnist Coleta van Buren enkele kerstgedachten met de lezers van MBO-today. Een column vol mededogen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar zo tegen de Kerst overvalt mij een groot gevoelen van vergevingsgezindheid en mededogen. Weet niet of het de leeftijd is, de tijd van het ja... [lees meer]

Een goede docent: wat vindt de student?

Een goede docent, wat vindt de student? Die vraag werd voorgelegd aan een groep mbo-docenten tijdens een rondetafelsessie van de Beroepsvereniging Docenten MBO. Persoonlijke vragen worden niet geschuwd tijdens de rondetafelsessies van de BVMBO . ‘Wie van jullie beschouwt zichzelf als een sterke docent?’, vraagt ... [lees meer]

Kleine scholen scoren goed in Keuzegids

Scholen met kleinschalig onderwijs scoren goed in de ranglijst van mbo-instellingen. De christelijke scholen Hoornbeeck en Menso Alting voeren - net als vorig jaar - de ranglijst van de Keuzegids mbo aan. De Keuzegids mbo brengt jaarlijks in beeld welke scholen de beste opleidingen aanbieden. Hierbij wordt gebruik g... [lees meer]

Verhuizing groen onderwijs naar OCW nabij

De overgang van het groene onderwijs van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs is nabij. Het kabinet onderzoekt de komende tijd hoe deze verhuizing het beste kan plaatsvinden. Een definitief besluit wordt echter overgelaten aan een nieuw kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer geven minister ... [lees meer]

Kerstboom IJsselstein brandt dankzij mbo-studenten

Dankzij techniekstudenten van het MBO College Hilversum brandt ook dit jaar de allergrootste kerstboom van Europa in IJsselstein. Nu zelfs met milieuvriendelijke LED-verlichting. Wie wel eens op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht rijdt, kent ‘m: de grootste kerstboom van Nederland. Jaarlijks wordt de Gerbrandytoren... [lees meer]

Minister herkent zich niet in zorgen over passend onderwijs

Minister Bussemaker herkent zich niet in het beeld dat het mbo de begeleiding van zorgleerlingen niet op orde heeft. Een wetsvoorstel dat leerlingen een toelatingsrecht tot het mbo geeft is inmiddels in voorbereiding. Opnieuw zijn er signalen dat het passend onderwijs in het mbo nog niet is wat het zou moeten zijn. ... [lees meer]

Tweede Kamer steunt reddingsplan Leiden

Het reddingsplan voor roc Leiden kan op brede steun van de Tweede Kamer rekenen. Alleen VVD en PVV verzetten zich tegen een tweede pakket aan noodhulp voor het geplaagde roc. Anne-Wil Lucas (VVD) heeft geen vertrouwen in het reddingsplan voor roc Leiden. Volgens haar is volstrekt onduidelijk waar het plan toe gaat ... [lees meer]

Studenten roc Leiden willen rust

Rust, reinheid en regelmaat: dat is wat de studenten van roc Leiden zichzelf toewensen voor 2016. Zij roepen de Tweede Kamer op de verbeterplannen van roc Leiden te blijven steunen. Aan de vooravond van het Kamerdebat over roc Leiden geven de studenten in een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Onder... [lees meer]

OV voor minderjarige mbo’er pas vanaf 2017

Met de OV-sector is een akkoord gesloten voor uitbreiding van het studentenreisrecht voor mbo-studenten onder de 18 jaar. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft in een Kamerbrief laten weten dat deze voorziening per 1 januari 2017 wordt ingevoerd. Bussemaker wilde eigenlijk dat het reisrecht al met ingang van het k... [lees meer]

Prijs voor goed voorbeeld internationalisering in het mbo

Scholen, projecten of medewerkers die de internationalisering van het mbo bevorderen, maken aanspraak op de Orange Carpet Award. Deze prijs wordt op 22 maart uitgereikt. De inschrijving sluit op 15 januari 2016. Op 22 maart 2016 is het weer zover: de Orange Carpet Awards worden uitgereikt. Deze jaarlijkse onderschei... [lees meer]

Mbo-verpleegkundige wordt apart beroep

Twee beroepsprofielen voor verpleegkundigen: als het aan de Stuurgroep ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’ ligt, is het een kwestie van tijd. Opleiding en werkervaring bepalen straks of je een mbo- of hbo-verpleegkundige bent. En hoe je in het BIG-register ingeschreven staat. In de huid... [lees meer]

‘Arbeidsmarkt zal niet volledig polariseren’

De baankansen voor schoolverlaters nemen toe naarmate het opleidingsniveau hoger is. Maar ook voor middelbaar opgeleiden blijven in bepaalde beroepen goede baankansen. Dat stelt het ROA in zijn tweejaarlijkse onderzoek naar baankansen voor schoolverlaters. In het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep... [lees meer]

Breed verzet tegen verplichte kleinschaligheid

Het voornemen om mbo-scholen te verplichten zich te organiseren in kleinschalige colleges roept veel weerstand op. Een breed front van studenten, docenten, bestuurders en toezichthouders roept minister Bussemaker op de scholen geen nieuwe regels op te leggen. Direct na het bekend worden van het plan van minister Bu... [lees meer]

Overleg cao opnieuw uitgesteld

Het overleg over een nieuwe cao voor het mbo wordt pas in het nieuwe jaar voortgezet. Het voor vandaag geplande overleg tussen werkgevers en werknemers is opnieuw uitgesteld. De vakbonden en de MBO Raad hebben afgesproken het overleg over de nieuwe cao te verschuiven naar de tweede helft van januari. De reden voor d... [lees meer]

VVD: ‘Tevredenheid leerbedrijven meewegen bij kwaliteitsafspraken’

De Tweede Kamer heeft nog diverse wensen rond de kwaliteitsafspraken in het mbo. Dat bleek bij de voortzetting van het Kamerddebat over toekomstbestendig mbo. Zo stelde Paul van Meenen (D66), erkend criticus van de kwaliteitsafspraken, dat eerst onderzoek zou moeten worden verricht naar de werking van prikkels alvor... [lees meer]

Inspectie kritisch over herstelplan Leiden

De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in het reddingsplan van roc Leiden. De inspectie wil dat de mbo-instelling haar onderwijsactiviteiten versneld overdraagt aan andere mbo-scholen in de regio. De Onderwijsinspectie is zeer kritisch over het herstelprogramma dat roc Leiden op 13 november heeft ingediend. Vol... [lees meer]

Associate degree is klaar voor de groei

Tussen 2011 en 2014 is de groei in Associate degree (Ad)-programma’s gestagneerd. Maar er is zicht op herstel: sinds 2014 hebben hogescholen weer nieuwe programma’s geregistreerd. Om echt te groeien, moet de bekendheid van de opleiding wel omhoog. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de monitor ‘Uitrol Associ... [lees meer]

Scholen ontvangen certificaat internationalisering

Een groot aantal scholen ontving begin december het VET-charter voor internationalisering. Met het charter kunnen scholen eenvoudiger subsidie aanvragen voor internationaliseringsprojecten. Internationalisering wordt steeds belangrijker in het mbo. In het kader van het stimuleren van excellentie in het mbo hebben ve... [lees meer]

OESO positief over duaal leren

In landen met een traditie van duaal leren ligt de werkloosheid volgens de OESO significant lager dan in landen zonder deze traditie. Dat is een van de conclusies van de uitgebreide vergelijkende studie Education at a Glance. In het rapport worden de onderwijsstelsels en -prestaties van 34 landen vergeleken. De alge... [lees meer]

Verzet tegen verhuizing groen mbo naar OCW

De topsectoren in de land- en tuinbouw verzetten zich tegen het voorstel om het groene mbo van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs over te hevelen. De topsectoren vrezen het verlies van deskundigheid. In een brief, ondertekend door Loek Hermans, het boegbeeld van de Topsector Tuinbouw, en Aal... [lees meer]

Keuzedelen: het jaar van de waarheid

Niet-gekoppelde keuzedelen. Configuraties in diverse smaken. De nieuwe kwalificatiestructuur is niet bepaald lichte kost. Of zoals een docent het stelt: 'Dit wordt een logistieke nachtmerrie!' Vanaf 1 augustus 2016 krijgen alle mbo-studenten die starten in een nieuwe opleiding te maken met keuzedelen. Mbo-scholen zi... [lees meer]

Amateurisme bracht ROC Leiden in de problemen

Amateuristische bestuurders vertilden zich aan de nieuwbouw van roc Leiden. Interne en externe toezichthouders en adviseurs stonden erbij en keken ernaar. Ook de inspectie en het ministerie voor Onderwijs grepen te laat in. Het is geen vrolijk beeld dat de commissie-Meurs van het Leidse vastgoeddrama schetst… De c... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…