Jaaroverzicht 2015: kleinschalig mbo, Leiden en rekentoets

Aan het eind van het jaar blikt MBO-Today terug op 2015: vandaag het laatste kwartaal met de redding van roc Leiden, uitstel van de rekentoets en een pleidooi voor kleinschalig mbo.

Oktober
De kritiek op de rekentoets houdt aan. Doordat de PvdA-fractie de steun voor het rekenbeleid intrekt, is er geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Dekker kan niet anders dan besluiten tot verder uitstel van de rekentoets in het mbo: eerst moet het rekenniveau op het voortgezet onderwijs op orde zijn. Rekendocenten in het mbo zijn zeer teleurgesteld. In oktober komen werkgevers en vakbonden (zonder de AOb) tot een afspraak over een loonsverhoging voor alle mbo-docenten die nog in november wordt uitgekeerd. De FNV heeft felle kritiek op dit loonakkoord zonder cao. De plannen voor een bpv-monitor blijken moeizaam te lopen. SBB werkt aan nieuwe opzet van de monitor, waarbij bedrijven, docenten en leerlingen worden bevraagd.

November
Minister Bussemaker maakt in een brief aan de Tweede Kamer haar plannen voor kleinschalig mbo bekend. De toonzetting (strijd tegen ‘leerfabrieken’) valt zeer slecht in het mbo. Scholen, docenten, studenten en toezichthouders maken in een gezamenlijke reactie bezwaar tegen het verplicht opleggen van kleinschalig mbo. De discussie hierover zal in 2016 verder gaan. In een voortgangsrapportage over Leven Lang Leren wordt het voorstel gedaan om tot losse certificaten in het mbo te komen.

December
De commissie-Meurs publiceert haar rapport Ontspoorde ambitie over de problemen bij roc Leiden. Overambitieuze, maar amateuristische bestuurders vertilden zich aan de nieuwbouw. Toezichthouders, maar ook de Inspectie, faalden. Kamerlid Lucas (VVD) blijft pleiten voor een faillissement van roc Leiden. Het CDA steunt – anders dan in juni – Lucas niet meer. De Tweede Kamer stemt dan ook met grote meerderheid in met een tweede tranche van noodhulp aan Leiden. In december maken minister Bussemaker en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) ook bekend dat de overheveling van het groene mbo van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs aanstaande is. Een definitief besluit hierover wordt echter overgelaten aan een nieuw kabinet. Ook het overleg over de nieuwe cao in het mbo wordt uitgesteld tot januari 2016. U zult er alles over lezen op MBO-today in 2016.