Jaaroverzicht 2015: deel II

Aan het eind van het jaar blikt MBO-Today terug op 2015: vandaag de maanden april, mei en juni.

April
In april krijgt het Nederlandse mbo een compliment: volgens Europees vergelijkend onderzoek scoort het Nederlandse mbo vooral goed op het gebied van toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en flexibiliteit. En er is nog meer goed nieuws: de Inspectie concludeert in het Onderwijsverslag dat de kwaliteit van het mbo-onderwijs sterk is verbeterd. Ruim 90% van de opleidingen voldoet aan de basiskwaliteit, alleen de kwaliteit van de examinering blijft nog achter. Dat de scholen met deze complimenten nog niet tevreden zijn blijkt als alle scholen in april een kwaliteitsplan indienen. Eind april presenteert de MBO Raad de eigen toekomstvisie ‘Op weg naar een toekomstbestendig en responsief mbo’. Veel aandacht krijgt het voorstel om de havo te integreren in het vmbo.

Mei
In mei komt minister Bussemaker terug op haar oorspronkelijke voorstel voor een fusie van roc Leiden en het ID College. In plaats daarvan pleit ze nu voor tijd om tot een gemeenschap van mbo-colleges in de regio Leiden te komen. Om de huisvestingsproblemen op te lossen moet er uit het landelijk beschikbare mbo-budget € 40 miljoen worden vrijgemaakt. In mei wordt het wetsvoorstel voor keuzedelen gewijzigd: scholen krijgen meer ruimte om ‘losse’ keuzedelen aan te bieden.

Juni
In juni wordt bekend dat de fusie van beide Rotterdamse mbo-scholen Zadkine en Albeda niet doorgaat. De vorming van sectorale mbo-colleges in Rotterdam is voorlopig van de baan. Vlak voor de zomer moet de Tweede Kamer zich uitspreken over het voorstel van minister Bussemaker om roc Leiden met € 40 miljoen te steunen. Coalitiegenoot VVD steunt het kabinetsvoorstel niet. Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD) pleit voor een faillissement van het Leidse roc en krijgt hiervoor steun van CDA en PVV. Een nipte meerderheid van o.a. PvdA, SP en D66 steunt de oplossingsrichting van minister Bussemaker.