Ondernemendheid als 21ste eeuwse vaardigheid

21ste-eeuwse vaardigheden betekenen voor het mbo wat anders dan voor onderwijssectoren als het basis- en voortgezet onderwijs. Dit schrijven onderzoekers Pieter Baay en Ingrid Christoffels van het Expertise Centrum Beroeps Onderwijs (ECBO) in een publicatie die vandaag verschijnt. De publicatie … Lees verder

Certificaten in het mbo: veel aarzelingen

De introductie van certificaten in het mbo vindt uiterst omzichtig plaats. Een impactanalyse moet duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor zowel het bekostigd als niet-bekostigd onderwijs. Het is de bedoeling dat mbo-scholen al vanaf volgend schooljaar certificaten mogen afgeven … Lees verder

Keuzedeel voorbereiding hbo in ontwikkeling

Een groot aantal mbo-scholen uit Zuid-Nederland ontwikkelt samen met hbo-instellingen een keuzedeel dat mbo-leerlingen beter voorbereidt op een vervolgopleiding op het hbo. Het ‘Keuzedeel Voorbereiding hbo’, dat in het schooljaar van 2017-2018 klaar is, moet mbo’ers kansrijker laten doorstromen naar … Lees verder

Inspectie wil verbetercultuur stimuleren

De Inspectie van het Onderwijs kijkt voortaan niet alleen naar de basiskwaliteit van het onderwijs, maar ook naar mogelijkheden om de kwaliteit verder te verhogen. De Inspectie wil scholen helpen een ‘verbetercultuur’ te ontwikkelen. Het concept toezichtkader voor het mbo, … Lees verder