Veel Europese landen bezuinigen op beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs in Europa staat onder druk. Vooral Zuid-Europese lidstaten bezuinigen op het beroepsonderwijs. Is Nederland de uitzondering? De bezuinigingen in veel Europese landen kwam naar voren tijdens de onderwijsconferentie ‘Skills for a lifetime, towards a futureproof VET’, die Nederland … Lees verder

Nader onderzoek naar misbruik studiebeurs

De Rotterdamse mbo-scholen gaan nader onderzoek doen naar de vermeende fraude met studiefinanciering door leerlingen. Ook minister Bussemaker van Onderwijs verdiept zich in de kwestie. Volgens de NOS, die zich op anonieme bronnen beroept, vindt de fraude op aanzienlijke schaal … Lees verder

Naar een nationaal scholingsfonds?

Om de ambities van een leven lang leren mogelijk te maken moeten de O&O-fondsen vervangen worden door een nationaal, sectoronafhankelijk scholingsfonds voor werkenden. Dat stelt minister Asscher van Sociale Zaken. De sectorale O&O-fondsen beschouwt Asscher als ouderwets en niet passend … Lees verder

Bussemaker blijft strijden voor kleinschalig onderwijs

De Tweede Kamer was vorige week kritisch over het plan van minister Bussemaker om mbo-scholen op te splitsen in kleinschalige colleges. Toch is de minister niet ontevreden: scholen gaan zelf de menselijke maat bewaken. In een interview in het Financieel … Lees verder

Minder volwassenen op mbo

Het aantal leerlingen van boven de dertig jaar is in het mbo verder gedaald. Uit de jongste cijfers van de onderwijskoepels blijkt dat tussen 2011 en 2014 op alle niveaus steeds minder mensen boven de 30 jaar een studie of … Lees verder

Minister stelt ruim 400 keuzedelen vast

Conform planning heeft minister Bussemaker vandaag ruim 400 keuzedelen formeel vastgesteld. Scholen kunnen deze keuzedelen vanaf het komende schooljaar aanbieden. Vanaf het komende schooljaar bestaat iedere mbo-opleiding uit drie delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het keuzedeel is … Lees verder

Misbruik studiefinanciering in mbo?

Leerlingen die zich inschrijven bij een mbo-school, louter om op die manier studiefinanciering te krijgen. Volgens de gemeente Rotterdam komt dit regelmatig voor. Minister Bussemaker laat onderzoek doen. Jongeren die zich inschrijven op een mbo-school hebben recht op studiefinanciering. In … Lees verder