Geen BTW-plicht samenwerkende scholen

Scholen die samen een opleiding verzorgen hoeven onderling geen BTW meer af te dragen. Met deze maatregel maakt minister Bussemaker de weg vrij voor de ‘samenwerkingsschool’. Bij de samenwerkingsschool zijn meerdere mbo-scholen gezamenlijk verantwoordelijk voor een opleiding. Door zo’n samenwerkingsverband … Lees verder

MBO-colleges niet wetttelijk verplicht

Een wettelijke verplichting om tot mbo-colleges te komen is voorlopig van de baan. Minister Jet Bussemaker wil nu via de kwaliteitsafspraken tot kleinschaligheid in het mbo komen. Onder druk van de Tweede Kamer laat minister Bussemaker haar oorspronkelijke idee van … Lees verder

Tweede Kamer dwingt experiment vraagfinanciering af

De minister ziet er geen heil in, maar de Tweede Kamer wil het toch: vraagfinanciering in het mbo. Voor Prinsjesdag 2016 moet minister Bussemaker met een plan komen. In een motie van de Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Michel Rog … Lees verder

Nederland in Europese top 5 ‘leven lang leren’

Nederland behoort wat betreft leven lang leren tot de top 5 van de Europese Unie. Vooral hoogopgeleiden volgen cursussen en opleidingen voor hun werk of in hun vrije tijd. Er is vanouds veel kritiek op het beleid rond ‘leven lang … Lees verder

Te weinig instromers en stageplekken bij zorg en welzijn

Om dreigende tekorten op te vangen moeten meer jongeren een opleiding volgen in zorg en welzijn. Nu is de instroom van studenten in hbo-opleidingen en een aantal pedagogische mbo-opleidingen te laag. Uit het rapport Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg … Lees verder

Minister wil dat schooluitval nog verder daalt

Het aantal schooluitvallers is in 2015 gedaald tot zo’n 24.500. Volgens minister Bussemaker is de bodem echter nog niet bereikt: zij wil een verdere daling tot 21.000. De schooluitval in Nederland blijft dalen. Verlieten in 2002 nog ruim 70.000 leerlingen … Lees verder

Grotere rol docenten bij benoeming bestuurder

In de sollicitatiecommissie voor het benoemen van een nieuw lid van het college van het bestuur moet voortaan een vertegenwoordiger van het personeel, de leerlingen of de ouders zitting nemen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Het benoemen van een … Lees verder