Kamer: menselijke maat via kwaliteitsafspraken

Niet via verplichte mbo-colleges, maar via kwaliteitsafspraken moet de menselijke maat in het mbo gerealiseerd worden. Een motie met die strekking kan op een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen. Tijdens een voortgezet overleg over ‘governance in het mbo’ betoogde Tanja Jadnanansing (PvdA) nogmaals dat het ... [lees meer]

Inspectie kritisch op ROC West-Brabant

ROC West-Brabant is onverantwoordelijk omgesprongen met publieke gelden, oordeelt de Onderwijsinspectie. De mbo-school heeft onnodige risico’s genomen met investeringen in een vastgoedcomplex en een particuliere opleiding. In 2009 startte de Brabantse mbo-instelling een commerciële opleidingspoot: de Aviation Tra... [lees meer]

‘Lagere schooluitval dankzij kwaliteitsafspraken’

De spectaculaire daling van het aantal voortijdige schooluitvallers is vooral te danken aan de kwaliteitsafspraken, aldus Tweede-Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD). Maar sommige Kamerleden twijfelen. De afgelopen jaren is het aantal voortijdige schooluitvallers scherp gedaald van meer dan 70.000 per jaar tot minder dan... [lees meer]

Handreiking verbeterplan bpv gepubliceerd

Het ministerie van Onderwijs heeft een handreiking gepubliceerd om scholen te ondersteunen bij het opstellen van een verbeterplan bpv. Scholen moeten het plan uiterlijk 31 augustus 2016 indienen. Scholen die de komende jaren erin slagen de kwaliteit hun bpv te verbeteren kunnen aanspraak maken op een resultaatafhank... [lees meer]

Bussemaker: ‘ROC Leiden heel goed bezig’

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs vindt dat ROC Leiden 'heel goed bezig is' met het maken van een doorstart. Dit vertelde ze vorige week in een interview met Omroep West. Maar andere bronnen melden dat ROC Mondriaan lijkt af te haken. ROC Leiden kwam in financiële problemen door te grote ambities: te dure nieuw... [lees meer]

‘Banen op mbo-niveau blijven bestaan’

‘Als de economie aantrekt, is er op alle niveaus gewoon weer werk’, aldus Jan van Zijl in een groot interview in het Financieel Dagblad. In het interview verzet Van Zijl, die binnenkort afscheid neemt als voorzitter van de MBO Raad, zich tegen het beeld dat mbo-beroepen uitsterven: ‘Ja, er gaan banen verloren ... [lees meer]

Betere samenwerking kan uitval terugdringen

Met individuele loopbaanbegeleiding en betere samenwerking kunnen scholen het aantal uitvallers verder terugdringen. Maar het Nederlandse onderwijs is soms ook te saai, aldus Paul Rosenmöller. Tijdens de CINOP Lentesessie 2016 voeren deskundigen uit de wereld van onderwijs, bedrijfsleven en politiek een goed gespre... [lees meer]

Servicepunt Loopbaanoriëntatie van start

Via loopbaanoriëntatie en -begeleiding helpen scholen leerlingen bij het maken van keuzes in hun onderwijsloopbaan. Het Servicepunt LOB mbo ondersteunt scholen bij de inrichting van deze Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Het servicepunt is de opvolger van het Stimuleringsproject LOB in het mbo, dat liep va... [lees meer]

Verbetering bpv gericht op matching en begeleiding

Het verbeterplan bpv dat scholen 1 september 2016 moeten indienen is onder andere gericht op een betere begeleiding van de studenten tijdens de stage. Ook moet de matching tussen leerling en leerbedrijf beter georganiseerd worden. Dat blijkt uit de brief die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt... [lees meer]

Vakwedstrijden stimuleren excellentie

‘Competitie stimuleert studenten het beste uit zichzelf te halen. De vakwedstrijden zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse beroepsonderwijs.’ Aldus Jos de Goey, directeur van Skills Netherlands. De finales van de vakwedstrijden in de RAI zijn achter de rug. Volgens Jos de Goey, directeur van Skills Ned... [lees meer]

De excellerende arbeidsmarkt van morgen

Tijdens het symposium 'de excellerende arbeidsmarkt van morgen' trakteerde trendwatcher Ruud Veltenaar zijn publiek op een spectaculaire toekomstvisie. ‘Scholen leiden straks niet meer op voor een baan maar voor een gelukkig leven.’ Het symposium over ‘De excellerende arbeidsmarkt van morgen’ werd door Ski... [lees meer]

RIBW Brabant beste leerbedrijf 2015

RIBW Brabant is het beste leerbedrijf van Nederland 2015. Dat maakte SBB-voorman André Timmermans bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Skills Heroes in de Amsterdamse RAI. Elk jaar looft SBB een prijs uit voor het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland. Het beste leerbedrijf van N... [lees meer]

Voorlichtingsmateriaal over keuzedelen

Vanaf volgend schooljaar bieden mbo-scholen keuzedelen aan. Voorlichtingsmateriaal helpt scholen de studenten goed te informeren over de mogelijkheden. Alle studenten die vanaf augustus 2016 starten met een opleiding krijgen te maken met keuzedelen. Het is belangrijk dat scholen studenten goed informeren over de mog... [lees meer]

Vakwedstrijden in teken van excellentie

De finales van Skills Heroes, de nationale vakwedstrijden die deze dagen in de RAI in Amsterdam plaatsvinden, staan in het teken van excellentie. Vakwedstrijden bevorderen vakmanschap en excellentie, aldus de organisatoren. Deze dagen strijden ruim 150 mbo-studenten uit het hele land om de nationale vaktitels. In ... [lees meer]

Misbruik studiefinanciering lijkt beperkt verschijnsel

Sinds het schooljaar 2014/2015 hebben mbo-scholen ruim honderd keer gemeld dat leerlingen langdurig afwezig waren. De studiefinanciering van deze personen is na deze melding beëindigd. Dat schrijft minister Bussemaker in antwoorden op vragen van de Kamerleden Mohandis en Jadnanansing (PvdA) over de NOS-berichten da... [lees meer]

Extra uitleg over indicator studiewaarde

Vanaf komend schooljaar komen scholen in aanmerking voor extra geld als zij goed scoren op de indicator voor 'studiewaarde'. In een filmpje van de MBO Academie wordt de nieuwe indicator nader toegelicht. De studiewaarde meet de mate waarin een mbo-school erin slaagt meer studenten dan voorheen te begeleiden naar een... [lees meer]

Verbeterplan bpv moet kwaliteit stages verhogen

De komende maanden maken alle mbo-scholen concrete plannen om de kwaliteit van hun beroepspraktijkvorming te verbeteren. Scholen die hun bpv daadwerkelijk verbeteren, worden de komende jaren financieel beloond. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsafspr... [lees meer]

Prijs voor beste rekenidee mbo

Met de wedstrijd ‘Beste rekenidee mbo’ zetten docenten het rekenen in het mbo positief op de kaart. Deze positieve boost is welkom, na het besluit van de Tweede Kamer om de rekentoets uit te stellen. Rekendocenten in het mbo waren niet blij met dit uitstel. Het Platform Rekendocenten van de beroepsvereniging van... [lees meer]

Scholen kritisch over stimulerende rol Inspectie

De MBO Raad plaatst vraagtekens bij de ambitie van de inspectie om scholen te stimuleren de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. De inspectie zou zich moeten beperken tot haar wettelijke taak: controleren of een school aan de wettelijke eisen voldoet. In het nieuwe toezichtkader kiest de Inspectie voor het Onder... [lees meer]

Informatiebijeenkomsten cross-over opleidingen

Met het experiment cross-over kwalificaties kunnen mbo-scholen zelf experimentele opleidingen ontwikkelen. Over de mogelijkheden organiseert het ministerie van Onderwijs in april 2 informatiebijeenkomsten. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel mbo-scholen als bedrijven die geïnteresseerd zijn in ople... [lees meer]

Stageplekken weg door failliete winkelketens

Circa vijfhonderd mbo’ers moeten op zoek naar een nieuwe stageplek, nu een aantal grote winkelketens failliet is gegaan. Met name jongeren met een opleiding in de retail of horeca zijn gedupeerd. De studenten liepen stage bij V&D, Scapino, Perry Sport of Aktie Sport. Bij V&D alleen al, dat zestig vestigingen telde... [lees meer]

Wie wordt de nieuwe mbo-leraar van het jaar?

Tot maandag 9 mei kunnen docenten en studenten hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2016. De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. De verkiezing richt zich vooral op leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die ... [lees meer]

Forum Beroepsonderwijs denkt na over toekomst mbo

Er wordt momenteel veel nagedacht over de toekomst van het mbo. Naast de visie van minister Bussemaker ('Ruim baan voor vakmanschap') loopt al enige tijd het project MBO2025 van de MBO Raad. De nieuwste loot aan deze stam: het ‘Forum Beroepsonderwijs’. Het Forum Beroepsonderwijs is een initiatief van onder and... [lees meer]

Nog honderden keuzedelen in ontwikkeling

Eind februari zijn ruim 400 keuzedelen formeel vastgesteld. Daarnaast wachten nog honderden keuzedelen op goedkeuring door SBB. Het goedkeuren van alle voorstellen voor keuzedelen is voor SBB een enorme klus: in totaal hebben scholen en kenniscentra meer dan 600 keuzedelen ingediend. In overleg met de Sectorkamers h... [lees meer]

Groot tekort techniekdocenten dreigt

Veel mbo-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot tekort aan techniekdocenten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de MBO Raad. Scholen verwachten dat er de komende vijf jaar een groot tekort ontstaat aan techniekdocenten. Het tekort wordt vooral veroorzaakt doordat veel docenten de komende tijd met pensio... [lees meer]

Strikte voorwaarden bij cross-over opleidingen

Scholen mogen sinds kort zelf, buiten de kwalificatiestructuur, nieuwe opleidingen ontwikkelen. De voorwaarden zijn echter behoorlijk streng. De strikte voorwaarden zijn opgesteld om te voorkomen dat er een ‘wildgroei’ aan nieuwe opleidingen ontstaat. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief naar aanleiding... [lees meer]

Docenten werken aan ‘professionele standaard’

De Onderwijscoöperatie is bezig een ‘professionele standaard’ voor leraren te ontwikkelen. In die standaard leggen docenten vast welke professionele eisen ze aan elkaar stellen. Ook mbo-docenten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de standaard. Het is de bedoeling dat in de professionele standaard wordt b... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…