Nieuwe ondersteuningsronde Gezonde School

Scholen die de ambitie hebben een ‘Gezonde School’ te worden kunnen tot 5 mei 2017 hiervoor ondersteuning aanvragen. Het aanbod bestaat onder andere uit een geldbedrag van 3.000 euro per school. De school kan dit geldbedrag aanwenden voor de vergoeding … Lees verder

‘Big data inzetten om onderwijs te verbeteren’

Hans Schutte, voormalig bestuurder van onder andere ROC Nijmegen en ROC van Twente, werd vijf jaar geleden directeur-generaal bij het ministerie van Onderwijs. Nu stapt hij over naar DUO in Groningen. Vijf vragen aan een rasoptimist. Hoe is achteraf de … Lees verder

SER wil ‘ontwikkelrekening’ voor alle werkenden

Om het leven lang leren te stimuleren moet iedere werknemer individueel fiscaal vriendelijk kunnen sparen voor een vervolgopleiding. Daar pleit de SER voor in een advies over postinitieel leren. In het advies schetst de Raad nogmaals de urgentie van permanente … Lees verder

Aanpak personeelstekorten in de zorgsector

De zorgsector kampt met groeiende personeelstekorten. In Zeeland starten mbo-school Scalda, Hogeschool Zeeland en vijf ouderenorganisaties de ‘Zeeuwse Prakijkroute Ouderenzorg’, een praktijkopleiding voor Verzorgenden. Het Zeeuwse initiatief werd onlangs gelanceerd in het bijzijn van demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid … Lees verder

Budget voor leerbanen ook in 2016 niet uitgeput

In schooljaar 2015/2016 hebben werkgevers voor ruim 85.000 leerbanen (bbl) een subsidie gekregen. Het beschikbare budget van bijna € 190 miljoen werd niet volledig besteed. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage van de Subsidieregeling Praktijkleren over het schooljaar 2015/2016. Net als … Lees verder

Onderteken het MBO Manifest

Op 16 maart lanceerde de beroepsvereniging van mbo-opleiders het MBO Manifest. In zeven speerpunten laat de beroepsvereniging zien wat nodig is om het werk, als opleider en als lid van het onderwijsteam, zo goed mogelijk uit te voeren. Inmiddels hebben … Lees verder

Extra bescherming kleine unieke opleidingen

Om de arbeidsmarkt voor specialistische beroepen te beschermen, krijgt de minister de bevoegdheid om een school tijdelijk het alleenrecht te geven voor bepaalde opleidingen. Er bestaan al langer zorgen over de kleine opleidingen voor specialistische beroepen als pianostemmer en instrumentenmaker. … Lees verder