Regionaal Investeringsfonds met vier jaar verlengd

Het ministerie van Onderwijs subsidieert ook in de periode 2019-2022 de samenwerking tussen scholen, werkgevers en regionale overheden. In totaal is voor een periode van vier jaar vanuit het Rijk honderd miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten. Sinds 2014 stimuleert het ministerie van Onderwijs de region... [lees meer]

Techniekpact: er is volop gezaaid, maar de oogst blijft achter

Het Techniekpact is vijf jaar onderweg. Onlangs verscheen een nieuwe tussenrapportage met de stand van zaken. Er gebeurt veel. Op een aantal van de twaalf gestelde doelen zijn de resultaten ook bemoedigend. Maar de eindconclusie is dat het nog niet genoeg is. Eerst het goede nieuws. Een belangrijk winstpunt is de po... [lees meer]

Strengere doorstroomeisen verlagen uitval op hbo niet

Het stellen van nadere eisen aan mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo leidt niet tot lagere uitval of meer studiesucces. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van het beperken van het doorstroomrecht mbo-hbo. Om de uitval van mbo-studenten op het hbo te verminderen, kunnen hbo-instellingen sinds kort voor... [lees meer]

‘Internationalisering mbo moet meer aandacht krijgen’

Het belang van internationalisering voor het mbo is tot nu toe onderbelicht gebleven, vindt minister Van Engelshoven. In haar visiebrief die zij begin juni schreef, stelt zij maatregelen voor om internationalisering te bevorderen. In een interview vertelt zij waarom het zo belangrijk is dat er meer mbo-studenten naar h... [lees meer]

Koning Willem I College: terug naar twee locaties

Het Koning Willem I College gaat de opleidingen concentreren op twee locaties. De succesvolle mbo-school heeft nu veertien locaties verspreid over Den Bosch, Rosmalen, Oss en Boxtel. Volgens bestuurder Cor van Gerven heeft de school de laatste jaren diverse locaties gehuurd om de stijgende aantallen studenten een pl... [lees meer]

Vrees voor verdere bezuiniging op praktijkleren

Werkgevers maken zich ernstig zorgen over een dreigende bezuiniging op het praktijkleren in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Zonder subsidie is een leerbanenoffensief onmogelijk. Werkgevers die een leerbaan aanbieden, kunnen hiervoor een subsidie krijgen van ongeveer € 2.700 per jaar. Die subsidie is bedoeld ... [lees meer]

ROC TOP concentreert zich in Amsterdam

ROC TOP biedt het komende schooljaar het onderwijs aan op vier campussen in Amsterdam. Door teruglopende studentenaantallen dreigt er echter ontslag voor zo’n 50 docenten. ROC Top is enkele jaren geleden ontstaan uit de erfenis van onderwijsmoloch Amarantis. De school, met vestigingen in Almere en Amsterdam, scoor... [lees meer]

Scholen moeten toch gegevens voor register aanleveren

Minister Slob wil dat scholen dit jaar toch de gegevens van al hun docenten aanleveren voor het lerarenregister. De sectorraden gooien echter de kont tegen de krib. In een brief aan de schoolbesturen schrijft Slob dat het register, ondanks het uitstel, niet van de baan is. Op termijn moet het register gerealiseerd w... [lees meer]

Verdrag met Duitsland nodig voor erkenning diploma’s

Nederland moet een verdrag sluiten met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen over de erkenning van vakdiploma’s. Dat stelt Eddy van Hijum, gedeputeerde in Overijssel. Als vakdiploma’s wederzijds erkend worden hebben werkzoekenden binnen de Nederlands-Duitse grensregio’s meer kans op een baan... [lees meer]

Regionale opleidingen vanaf volgend jaar mogelijk

Vanaf volgend jaar mogen scholen samen met werkgevers regionale opleidingen aanbieden. Zo’n opleiding, buiten de kwalificatiestructuur om, is mogelijk voor tien kwalificaties. Dat blijkt uit de nadere voorstellen van minister Van Engelshoven voor een experiment met regionale opleidingen. Doel van het experiment is... [lees meer]

Genomineerde ambassadeurs gaan de strijd aan

De genomineerden voor de Landelijke Ambassadeursverkiezing zijn bekend. Dit jaar gaan 42 studenten de strijd om de titel aan. De vakjury kijkt onder andere naar leiderschap, vakkundigheid en probleemoplossend vermogen. De genomineerden hadden op 14 juni, de dag van de bekendmaking, direct een vol programma voor de b... [lees meer]

Voorwaarden voor nieuwe kwaliteitsafspraken bekend

Scholen die in aanmerking willen komen voor een deel van de kwaliteitsgelden die beschikbaar zijn voor het mbo, moeten voor eind oktober een zogenaamde kwaliteitsagenda opstellen. In totaal wordt er over de scholen de komende jaren 1,6 miljard euro extra verdeeld. In de nieuwe kwaliteitsafspraken, die gelden voor de... [lees meer]

Experiment met mbo-certificaten start met 15 pilots

Vijftien mbo-scholen gaan trajecten aanbieden waarmee werkenden of werkzoekenden een mbo-certificaat kunnen behalen. Kan het mbo op deze manier een concrete bijdrage leveren aan ‘leven lang ontwikkelen’? De komende tijd gaan in vijftien regio’s samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, werkgevers en brancheorgan... [lees meer]

Extra subsidieronde voor doorstroom mbo-hbo

Scholen kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de aansluiting tussen het mbo en het hbo. Voorstellen moeten gebaseerd zijn op ideeën die studenten zelf hebben aangedragen. Vanwege de grote belangstelling voor de subsidieregeling, stelt minister Van Engelshoven nogm... [lees meer]

Markt voor korte private opleidingen groeit

Private opleiders bieden steeds vaker korte opleidingen aan. Het aantal private opleidingen dat is gericht op een wettelijk erkend mbo- of hbo-diploma neemt af. Dat blijkt uit de nieuwe Marktmonitor Private opleidersmarkt. Volgens de monitor, uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO, blijkt dat de privat... [lees meer]

Krimp dwingt mbo-scholen tot meer samenwerking

Tot 2032 daalt het aantal mbo-studenten landelijk met zo’n 70.000. Om de gevolgen van deze krimp op te vangen zullen scholen meer moeten gaan samenwerken. Volgens nieuwe cijfers van het ministerie van Onderwijs daalt het totaal aantal studenten in het mbo tot 2032 met zo’n 14 procent. Er zijn grote regionale ver... [lees meer]

Katapult on Tour toont fraaie staaltjes co-creatie

Op donderdag 7 juni konden docenten en praktijkopleiders tijdens Katapult on Tour inspiratie opdoen over privaat-publieke samenwerking. Op twee locaties (Summa en SintLucas) werden goede voorbeelden van co-creatie getoond. Verslag van een snikhitte, maar hoopgevende dag. Tijdens ‘Katapult on Tour’ stond de verbi... [lees meer]

Onenigheid over invoeringsdatum nieuwe rekentoets

Waar rekendocenten de rekentoets het liefst zo snel mogelijk laten meetellen, pleit de MBO Raad voor verder uitstel. Het ministerie van Onderwijs hakt een dezer dagen de knoop door. De laatste maanden is er op en rond het ministerie van Onderwijs druk overleg gevoerd over de nieuwe rekentoets. In het Regeerakkoord i... [lees meer]

MBO Topacademie: dromen, durven, doen

De afgelopen maanden hebben twintig studenten van het Alfa College een excellentietraject gevolgd. Op bijzondere locaties werkten de studenten aan een concreet plan voor de toekomst. Dit alles onder het motto: Dromen Durven Doen. Op 15 februari gaf burgemeester Peter den Oudsten het startsein voor de MBO Topacademi... [lees meer]

Slob trekt stekker uit lerarenregister

Het verplichte lerarenregister is mislukt. Een langjarig en peperduur traject wordt daarmee kort voor het bereiken van de finish beëindigd. Leraren zijn blij. Minister Arie Slob heeft besloten leraren niet langer te verplichten zich te registeren in het lerarenregister. Voordat er sprake kan zijn van zo’n verplic... [lees meer]

Kabinet stemt in met afschaffen cascadebekostiging

Het afschaffen van de cascadebekostiging, al in oktober aangekondigd in het Regeerakkoord, is kabinetsbeleid geworden. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Vanaf schooljaar 2019-2020 wil het kabinet de cascade echt afschaffen. De cascadebekostiging heeft uiteindelijk maar enkele jaren bestaan... [lees meer]

Doe-agenda leven lang ontwikkelen start met praten

De doe-agenda voor leven lang ontwikkelen is gestart met een bijeenkomst waar veel gepraat is. Het kabinet komt binnenkort met een brief, maar extra geld voor scholing lijkt niet beschikbaar te zijn. Komt er wel een doorbraak rond leven lang ontwikkelen? Het kabinet heeft de ambitie een doorbraak te realiseren rond... [lees meer]

Docenten mogen meelopen met onderwijsinspectie

Ook in het komende schooljaar kunnen docenten met een onderwijsinspecteur meelopen tijdens themaonderzoeken bij scholen. Docenten met verschillende expertises kunnen zich tot 26 juni aanmelden. Sinds enkele jaren biedt de Inspectie van het Onderwijs aan leraren de gelegenheid mee te doen aan meerdaagse onderzoeken a... [lees meer]

Investering in technisch vmbo ook goed voor mbo

De investering van structureel € 100 miljoen in de vmbo-scholen met een techniekprofiel is ook goed nieuws voor het mbo. Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen vanaf dit jaar extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Met een zeer forse financiële injectie van structureel honderd miljoen per ... [lees meer]

Regionaal Investeringsfonds groeit verder door

Zeven samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen circa 11 miljoen euro van het ministerie van OCW om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De innovatieve projecten zijn onder andere gericht op de zorg en welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning va... [lees meer]

Tips voor het vernieuwen van onderwijs

Het programma MBO Pioniers ondersteunt docenten die hun onderwijs willen vernieuwen. De tips en ervaringen van vernieuwende docenten zijn nu overzichtelijk op een rij gezet. Hoe kun je als docent je onderwijs voortdurend verbeteren? Hoe werkt een innovatieve werkomgeving daar het beste bij? De afgelopen jaren hebben... [lees meer]

Minister wil meer mbo-studenten naar buitenland

Het percentage mbo-studenten dat een deel van de studie in het buitenland volgt, moet de komende jaren stijgen naar tien procent. Dat schrijft minister Van Engelshoven in haar brief over ‘Internationalisering in evenwicht’. Volgens minister Van Engelshoven is het vanzelfsprekend dat in een arbeidsmarkt die almaa... [lees meer]

Inspectie controleert deze maand praktijklokalen

In juni voert de Inspectie SZW op scholen controles uit op praktijklokalen. Dit gebeurt naar aanleiding van recente ongevalsmeldingen bij de inspectie. Jongeren die voor een technisch beroep leren, moeten ‘arboproof’ worden opgeleid. Dit is niet alleen belangrijk voor de latere beroepspraktijk, maar ook tijdens ... [lees meer]

Drie originele rekenideeën in de prijzen

Het Platform Rekendocenten van de BVMBO heeft dit jaar voor de derde keer de wedstrijd ‘Beste rekenidee mbo’ georganiseerd. De drie winnaars werden deze week in het zonnetje gezet. Dit jaar werden deelnemers gevraagd om een motiverende rekenactiviteit in een beroepsgerichte context in te sturen. Uit negentien in... [lees meer]

Minister voorziet geen fusiegolf in mbo

De krimp van het aantal studenten noopt mbo-scholen tot meer samenwerking. Maar anders dan Ton Heerts voorziet minister Van Engelshoven geen fusiegolf. Zij hecht juist veel waarde aan de menselijke maat. In een brief aan de Tweede Kamer reageert Ingrid van Engelshoven op de voorspelling van Ton Heerts, voorzitter va... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…