Regionaal Investeringsfonds met vier jaar verlengd

Het ministerie van Onderwijs subsidieert ook in de periode 2019-2022 de samenwerking tussen scholen, werkgevers en regionale overheden. In totaal is voor een periode van vier jaar vanuit het Rijk honderd miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten. Sinds 2014 stimuleert … Lees verder

Strengere doorstroomeisen verlagen uitval op hbo niet

Het stellen van nadere eisen aan mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo leidt niet tot lagere uitval of meer studiesucces. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van het beperken van het doorstroomrecht mbo-hbo. Om de uitval van mbo-studenten op … Lees verder

‘Internationalisering mbo moet meer aandacht krijgen’

Het belang van internationalisering voor het mbo is tot nu toe onderbelicht gebleven, vindt minister Van Engelshoven. In haar visiebrief die zij begin juni schreef, stelt zij maatregelen voor om internationalisering te bevorderen. In een interview vertelt zij waarom het … Lees verder

Koning Willem I College: terug naar twee locaties

Het Koning Willem I College gaat de opleidingen concentreren op twee locaties. De succesvolle mbo-school heeft nu veertien locaties verspreid over Den Bosch, Rosmalen, Oss en Boxtel. Volgens bestuurder Cor van Gerven heeft de school de laatste jaren diverse locaties … Lees verder

Vrees voor verdere bezuiniging op praktijkleren

Werkgevers maken zich ernstig zorgen over een dreigende bezuiniging op het praktijkleren in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Zonder subsidie is een leerbanenoffensief onmogelijk. Werkgevers die een leerbaan aanbieden, kunnen hiervoor een subsidie krijgen van ongeveer € 2.700 per jaar. Die … Lees verder

ROC TOP concentreert zich in Amsterdam

ROC TOP biedt het komende schooljaar het onderwijs aan op vier campussen in Amsterdam. Door teruglopende studentenaantallen dreigt er echter ontslag voor zo’n 50 docenten. ROC Top is enkele jaren geleden ontstaan uit de erfenis van onderwijsmoloch Amarantis. De school, … Lees verder