Mbo-opgeleiden zeer gewild op de arbeidsmarkt

De vraag naar medewerkers met een mbo-opleiding groeit hard. In bijna de helft van de online-vacatures wordt op dit moment een mbo-opleiding gevraagd. Dat is een stijging van 9 procentpunt ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit onderzoek van de … Lees verder

Verpleegkundestages kunnen kostenefficiënter

Stages in het ziekenhuis kunnen kostenefficiënter worden ingericht. Er kan zelfs aan verdiend worden. Dit blijkt het onderzoek ‘Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuizen’ dat SEO in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid uitvoerde onder verpleegkundestagiaires in ziekenhuizen. Veel … Lees verder

MBO Raad waarschuwt voor valse diploma’s

De MBO Raad roept werkgevers op waakzaam te zijn voor valse diploma’s. ‘We krijgen steeds vaker signalen dat valse mbo-diploma’s circuleren’, zegt voorzitter Ton Heerts. Bij twijfel biedt het diplomaregister van DUO uitkomst. Volgens Heerts worden scholen regelmatig benaderd door … Lees verder

Wie wordt de nieuwe Landelijk Ambassadeur mbo?

Welke mbo-student wordt de nieuwe Landelijke Ambassadeur? Via het programma Mbo’ers Pakken Aan zijn de vorderingen van 42 mbo-ambassadeurs te volgen. De ontknoping vindt plaats op het Ambassadeursgala van 18 november. Dan strijden drie finalisten om de titel Landelijk Ambassadeur … Lees verder

Zeven nieuwe RIF-projecten goedgekeurd

Zeven samenwerkingsverbanden van scholen, bedrijven en overheden gericht op energietransitie, circulaire economie, techniek en sport krijgen in totaal ruim €7 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo. Onder … Lees verder

‘Scholen moeten eigen visie op burgerschap ontwikkelen’

De mbo-scholen hebben een goed begin gemaakt met de verbetering van het burgerschapsonderwijs. Maar tevreden is minister Van Engelshoven nog niet: ‘We kunnen pas tevreden zijn als elke school een duidelijke visie heeft op burgerschap’. Dat schrijft minister Van Engelshoven … Lees verder

Minister houdt vast aan NLQF voor private markt

Minister Van Engelshoven wil het kwalificatiekader NLQF ook gaan gebruiken voor non-formele opleidingen. Een advies van de Onderwijsraad om het NLQF niet voor de private markt te gebruiken legt de minister naast zich neer. Het NLQF schaalt opleidingen in volgens … Lees verder