Inspectie onderzoekt aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

De Inspectie voor het Onderwijs besteedt het komende jaar extra aandacht aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het mbo. Dat blijkt uit het Jaarwerkplan 2020 van de Inspectie voor het Onderwijs. In dit werkplan maakt de Inspectie bekend aan welke aspecten de Inspectie het komende jaar extra aandacht ga... [lees meer]

Veel steun voor plan om lerarenregister uit wet te halen

Het initiatiefvoorstel van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om de Wet beroep leraar in te trekken, krijgt veel steun. Volgens de initiatiefnemers is de wet die het lerarenregister verplicht stelt een blok aan het been. De treurige geschiedenis van het lerarenregister gaat verder. De wet is aangenomen, maar ... [lees meer]

Krimp mbo-studenten: grote regionale verschillen

Al jaren wordt een forse krimp van het aantal mbo-studenten voorspeld. Deze krimp gaat zich vooral buiten de Randstad voordoen. Op dit moment kent Nederland bijna 500.000 mbo-studenten. Rotterdam is met 42.600 studenten de grootste mbo-stad van Nederland, gevolgd door Amsterdam en Zwolle met respectievelijk 27.600 en... [lees meer]

Nieuw gebouw voor twee mbo-scholen in Purmerend

Het nieuwe schoolgebouw aan het Karekietpark in Purmerend is onlangs feestelijk geopend. Het gebouw biedt ruimte aan mbo-opleidingen van twee scholen: het Horizon College en het Regio College. De samenwerking, waarbij twee mbo-scholen in één gebouw onderwijs aanbieden, is bijzonder. Het gebouw is dan ook niet zonder... [lees meer]

Minister wil in gesprek met scholen over salariëring docenten

Minister Van Engelshoven wil in gesprek met de mbo-scholen over de inschaling van mbo-docenten. Zij wil weten of de afspraken uit het Convenant Leerkracht uit 2008 zijn nagekomen. Dat schrijft minister Van Engelshoven in haar antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Kwint en Van Meenen. De Kamerleden stelden vorig... [lees meer]

Golven van inspiratie bij conferentie kwaliteitsnetwerk

Op donderdag 3 oktober vond de jaarconferentie plaats van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Aan boord van de ss Rotterdam en in watertaxi’s koersend over de Maas gingen docenten, opleidingsmanagers, bestuurders en studenten met elkaar aan de slag. Het is even zoeken als je eenmaal aan boord bent van de ss Rotterdam, het l... [lees meer]

Ministerie wil samenwerking tussen publieke en private scholen

Met een nieuwe subsidieregeling wil het ministerie van Onderwijs stimuleren dat mbo-scholen meer gaan samenwerken met het private onderwijs. Met de subsidie kunnen publiek en privaat onderwijs samen een onderwijsaanbod ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van Onderwijs lanceert een nieuwe subsi... [lees meer]

Goedkoop Spotify-abonnement nu ook voor MBO-student

Een verdere stap in de gelijke behandeling van mbo-studenten: net als studenten van hogescholen en universiteiten kunnen mbo-studenten vanaf vandaag gebruikmaken van een goedkoop Spotify-abonnement.  Streamingdienst Spotify kent al langer een voordelig abonnement voor studenten van hogescholen of universiteiten. Zij... [lees meer]

Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo kan beter

ROC De Leijgraaf en het Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant (NPO) gaan samenwerken aan een betere doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo. Leerlingen moeten zich na de overstap vanuit het praktijkonderwijs in alle opzichten thuis voelen bij De Leijgraaf. Met de samenwerking moet de doorstroom van praktijkon... [lees meer]

MBO Raad: ‘Conclusies Platform Medezeggenschap onjuist’

De stelling van het Platform Medezeggenschap MBO dat mbo-docenten onderbetaald worden is onjuist volgens de MBO Raad. En wat vinden de vakbonden? De berichtgeving over het onderbetalen van mbo-docenten en het onnodig laten oplopen van reserves is onjuist. Dat stelt de MBO Raad in een reactie op de ‘verkenning’ di... [lees meer]

Eerste mbo-certificaten uitgereikt aan zorgmedewerkers

Op maandag 30 september reikte minister Van Engelshoven de eerste mbo-certificaten uit aan 34 medewerkers van een Haagse zorginstelling. Veel van hen willen nu doorstuderen voor een volledig mbo-diploma. Sinds kort kunnen mbo-scholen mbo-certificaten uitreiken aan volwassenen die een afgerond deel van een opleiding a... [lees meer]

‘Te veel mbo-docenten in laagste salarisschaal’

Volgens het Platform Medezeggenschap MBO (de samenwerkende ondernemingsraden in het middelbaar beroepsonderwijs) krijgen veel mbo-docenten een te laag salaris. Van de voorgenomen ‘functiemix’, een evenwichtige verdeling tussen salarisschalen, komt niets terecht. Minister Van Engelshoven spreekt over een ‘serieus... [lees meer]

Mbo-afgestudeerde gaat vaker direct werken

Jongeren die een mbo-studie hebben afgerond gaan vaker direct de arbeidsmarkt op. Het percentage gediplomeerden dat ervoor kiest verder te studeren is van 44 procent in 2010 gedaald naar 39 procent in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers van het CBS betreffen het schoolj... [lees meer]

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Alles over World Skills Kazan

 

Special internationalisering