Mbo-opgeleiden zeer gewild op de arbeidsmarkt

De vraag naar medewerkers met een mbo-opleiding groeit hard. In bijna de helft van de online-vacatures wordt op dit moment een mbo-opleiding gevraagd. Dat is een stijging van 9 procentpunt ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit onderzoek van de Intelligence Group. Uit dit onderzoek blijkt tegelijkertijd dat de vraag n... [lees meer]

Verpleegkundestages kunnen kostenefficiënter

Stages in het ziekenhuis kunnen kostenefficiënter worden ingericht. Er kan zelfs aan verdiend worden. Dit blijkt het onderzoek ‘Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuizen’ dat SEO in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid uitvoerde onder verpleegkundestagiaires in ziekenhuizen. Veel Nederla... [lees meer]

MBO Raad waarschuwt voor valse diploma’s

De MBO Raad roept werkgevers op waakzaam te zijn voor valse diploma’s. ‘We krijgen steeds vaker signalen dat valse mbo-diploma’s circuleren’, zegt voorzitter Ton Heerts. Bij twijfel biedt het diplomaregister van DUO uitkomst. Volgens Heerts worden scholen regelmatig benaderd door werkgevers die de juistheid v... [lees meer]

Wie wordt de nieuwe Landelijk Ambassadeur mbo?

Welke mbo-student wordt de nieuwe Landelijke Ambassadeur? Via het programma Mbo’ers Pakken Aan zijn de vorderingen van 42 mbo-ambassadeurs te volgen. De ontknoping vindt plaats op het Ambassadeursgala van 18 november. Dan strijden drie finalisten om de titel Landelijk Ambassadeur mbo. Al sinds de zomer zijn de 42 k... [lees meer]

Zeven nieuwe RIF-projecten goedgekeurd

Zeven samenwerkingsverbanden van scholen, bedrijven en overheden gericht op energietransitie, circulaire economie, techniek en sport krijgen in totaal ruim €7 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo. Onder de toeg... [lees meer]

‘Scholen moeten eigen visie op burgerschap ontwikkelen’

De mbo-scholen hebben een goed begin gemaakt met de verbetering van het burgerschapsonderwijs. Maar tevreden is minister Van Engelshoven nog niet: ‘We kunnen pas tevreden zijn als elke school een duidelijke visie heeft op burgerschap’. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer over de... [lees meer]

Minister houdt vast aan NLQF voor private markt

Minister Van Engelshoven wil het kwalificatiekader NLQF ook gaan gebruiken voor non-formele opleidingen. Een advies van de Onderwijsraad om het NLQF niet voor de private markt te gebruiken legt de minister naast zich neer. Het NLQF schaalt opleidingen in volgens een internationale standaard, het European Qualificatio... [lees meer]

Kabinet houdt vast aan verdere daling schooluitval

Het kabinet houdt vast aan de landelijke ambitie van maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar. Alle scholen moeten komende maanden in regionale plannen streefcijfers formuleren voor het terugdringen van het aantal schoolverlaters. Dat schrijven minister Van Engelshoven en staatssecretaris Van Ark in een br... [lees meer]

Plan voor leerrechten verdwijnt achter horizon

Het plan om een systeem van leerrechten in te voeren vindt bij het kabinet geen gunstig onthaal. Minister Van Engelshoven zegt slechts toe het idee te zullen betrekken bij een verkenning naar de toekomstige bekostiging van het mbo. Afgelopen juni presenteerde een brede coalitie van scholen (MBO Raad en NRTO) en werkg... [lees meer]

‘Gemeente moet regie over kwetsbare jongeren hebben’

De gemeente is de aangewezen partij om de regie te voeren over het beleid voor kwetsbare jongeren. Dat stelt het kabinet naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de positie van jongeren met een risico op afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen tijd heeft het kabinet een zogenaamd interdepartementaal beleid... [lees meer]

Nieuwe aanvraagronde voor aanjaaggelden excellentie

Vanaf 15 november kunnen scholen weer nieuwe aanvragen indienen voor extra subsidie voor excellentieprogramma’s. In de eerste ronde zijn 12 van de 21 ingediende projecten gehonoreerd. Om excellentieprogramma’s in het mbo te stimuleren stelt het excellentienetwerk MBOe aanjaaggelden beschikbaar. In de eerste ronde... [lees meer]

Veel mbo-scholen begroten al jaren te negatief

De financiële prognoses van mbo-scholen laten veelal te wensen over. Veel scholen houden aan het eind van het jaar meer geld over dan zij vooraf begroot hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Onderwijs over de financiële positie van scholen in 2018. De mbo-sector als geheel houdt de afgelopen jaren s... [lees meer]

Inspectie onderzoekt aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

De Inspectie voor het Onderwijs besteedt het komende jaar extra aandacht aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het mbo. Dat blijkt uit het Jaarwerkplan 2020 van de Inspectie voor het Onderwijs. In dit werkplan maakt de Inspectie bekend aan welke aspecten de Inspectie het komende jaar extra aandacht ga... [lees meer]

Veel steun voor plan om lerarenregister uit wet te halen

Het initiatiefvoorstel van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om alle bepalingen over het lerarenregister uit de wet te halen, krijgt veel steun. Volgens de initiatiefnemers is de wet die het lerarenregister verplicht stelt een blok aan het been. De treurige geschiedenis van het lerarenregister gaat verder. D... [lees meer]

Krimp mbo-studenten: grote regionale verschillen

Al jaren wordt een forse krimp van het aantal mbo-studenten voorspeld. Deze krimp gaat zich vooral buiten de Randstad voordoen. Op dit moment kent Nederland bijna 500.000 mbo-studenten. Rotterdam is met 42.600 studenten de grootste mbo-stad van Nederland, gevolgd door Amsterdam en Zwolle met respectievelijk 27.600 en... [lees meer]

Nieuw gebouw voor twee mbo-scholen in Purmerend

Het nieuwe schoolgebouw aan het Karekietpark in Purmerend is onlangs feestelijk geopend. Het gebouw biedt ruimte aan mbo-opleidingen van twee scholen: het Horizon College en het Regio College. De samenwerking, waarbij twee mbo-scholen in één gebouw onderwijs aanbieden, is bijzonder. Het gebouw is dan ook niet zonder... [lees meer]

Minister wil in gesprek met scholen over salariëring docenten

Minister Van Engelshoven wil in gesprek met de mbo-scholen over de inschaling van mbo-docenten. Zij wil weten of de afspraken uit het Convenant Leerkracht uit 2008 zijn nagekomen. Dat schrijft minister Van Engelshoven in haar antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Kwint en Van Meenen. De Kamerleden stelden vorig... [lees meer]

Golven van inspiratie bij conferentie kwaliteitsnetwerk

Op donderdag 3 oktober vond de jaarconferentie plaats van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Aan boord van de ss Rotterdam en in watertaxi’s koersend over de Maas gingen docenten, opleidingsmanagers, bestuurders en studenten met elkaar aan de slag. Het is even zoeken als je eenmaal aan boord bent van de ss Rotterdam, het l... [lees meer]

Ministerie wil samenwerking tussen publieke en private scholen

Met een nieuwe subsidieregeling wil het ministerie van Onderwijs stimuleren dat mbo-scholen meer gaan samenwerken met het private onderwijs. Met de subsidie kunnen publiek en privaat onderwijs samen een onderwijsaanbod ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van Onderwijs lanceert een nieuwe subsi... [lees meer]

Goedkoop Spotify-abonnement nu ook voor MBO-student

Een verdere stap in de gelijke behandeling van mbo-studenten: net als studenten van hogescholen en universiteiten kunnen mbo-studenten vanaf vandaag gebruikmaken van een goedkoop Spotify-abonnement.  Streamingdienst Spotify kent al langer een voordelig abonnement voor studenten van hogescholen of universiteiten. Zij... [lees meer]

Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo kan beter

ROC De Leijgraaf en het Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant (NPO) gaan samenwerken aan een betere doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo. Leerlingen moeten zich na de overstap vanuit het praktijkonderwijs in alle opzichten thuis voelen bij De Leijgraaf. Met de samenwerking moet de doorstroom van praktijkon... [lees meer]

MBO Raad: ‘Conclusies Platform Medezeggenschap onjuist’

De stelling van het Platform Medezeggenschap MBO dat mbo-docenten onderbetaald worden is onjuist volgens de MBO Raad. En wat vinden de vakbonden? De berichtgeving over het onderbetalen van mbo-docenten en het onnodig laten oplopen van reserves is onjuist. Dat stelt de MBO Raad in een reactie op de ‘verkenning’ di... [lees meer]

Eerste mbo-certificaten uitgereikt aan zorgmedewerkers

Op maandag 30 september reikte minister Van Engelshoven de eerste mbo-certificaten uit aan 34 medewerkers van een Haagse zorginstelling. Veel van hen willen nu doorstuderen voor een volledig mbo-diploma. Sinds kort kunnen mbo-scholen mbo-certificaten uitreiken aan volwassenen die een afgerond deel van een opleiding a... [lees meer]

‘Te veel mbo-docenten in laagste salarisschaal’

Volgens het Platform Medezeggenschap MBO (de samenwerkende ondernemingsraden in het middelbaar beroepsonderwijs) krijgen veel mbo-docenten een te laag salaris. Van de voorgenomen ‘functiemix’, een evenwichtige verdeling tussen salarisschalen, komt niets terecht. Minister Van Engelshoven spreekt over een ‘serieus... [lees meer]

Mbo-afgestudeerde gaat vaker direct werken

Jongeren die een mbo-studie hebben afgerond gaan vaker direct de arbeidsmarkt op. Het percentage gediplomeerden dat ervoor kiest verder te studeren is van 44 procent in 2010 gedaald naar 39 procent in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers van het CBS betreffen het schoolj... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…