Docenten vaak emotioneel betrokken bij werk

Werknemers in pedagogische beroepen zijn het vaakst van alle beroepen emotioneel betrokken bij hun werk. Bij ongeveer drie op de tien docenten is hier sprake van. Ook ervaren docenten het werk bovengemiddeld vaak als veeleisend. Dat blijkt uit cijfers van … Lees verder

‘Afspraken over salarismix mbo wel nagekomen’

De afspraak om meer mbo-docenten te laten doorstromen naar de hogere loonschalen is de afgelopen jaren correct uitgevoerd. In de Randstad is het aantal docenten in schaal LD gegroeid van 6 naar 8%. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven in … Lees verder

Video’s over onderwijs op afstand

Om digitalisering van het mbo-onderwijs te ondersteunen maakt het ministerie van Onderwijs een reeks video’s met inspirerende praktijkvoorbeelden. De korte filmpjes zijn voor docenten een toegankelijke manier om ICT in de les te integreren. Thema’s zoals soft skills, feedback geven … Lees verder

Time out voor mbo-examens tot 6 april

Het examineren in het mbo wordt tot 6 april stopgezet. Op advies van de MBO Raad heeft de minister hiertoe besloten. De time out gaat per direct in en geldt ook voor het vavo. Vorige week kwam het ministerie nog … Lees verder

Docenten en studenten klaar om te helpen in de zorg

Overal in het land stellen mbo-docenten en studenten zich beschikbaar om ziekenhuizen te helpen in de strijd tegen het coronavirus. In de regio Zwolle werken de scholen Deltion, Landstede en Menso Alting samen om de inzet van studenten en leraren … Lees verder

Docenten werken hard aan afstandsonderwijs

Overal in Nederland werken mbo-docenten aan het inrichten van afstandsonderwijs. Studenten die voor hun afsluitend examen staan krijgen voorrang. Op de mbo-scholen wordt in ieder geval tot 6 april geen regulier onderwijs verzorgd. Maar het onderwijs ligt niet stil! Overal … Lees verder

Dubbele terugblik op ‘Skills The Finals’

Was het een week later gepland, dan was er zeker een streep gezet door de ‘Nationale kampioenschappen beroepen’. Skills The Finals, editie 2020, vond plaats net voordat ons land op slot ging in verband met het coronavirus. En dus kunnen … Lees verder