Actief Kamerlid Zihni Özdil stapt plotseling op

De actieve onderwijswoordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer, Zihni Özdil, is plotseling opgestapt. De afgelopen twee jaar heeft hij flink wat opvallende initiatieven voor het mbo genomen.

Zo pleitte Özdil al in het voorjaar van 2017, kort na zijn beëdiging als Kamerlid, voor het afschaffen van de onderwijsovereenkomst in het mbo. Özdil noemde de overeenkomst een ‘wegstuurcontract’. Een maand later uitte hij scherpe kritiek op de cascadebekostiging in het mbo. Deze vorm van financiering zou voor scholen de perverse prikkel bevatten om studenten snel door de studie te jagen. Ook stond Özdil aan de wieg van een eigen onderzoek door de Tweede Kamer naar belemmeringen rond leven lang leren. De initiatieven van Özdil waren niet zonder succes: inmiddels is besloten de onderwijsovereenkomst en de cascadebekostiging af te schaffen.

Titel

Een half jaar geleden kwam Özdil met nog een opvallend initiatief: mbo-studenten zouden na hun diploma een titel moeten krijgen, zoals dat ook in het hoger onderwijs het geval is. Dit voorstel kreeg echter geen meerderheid in de Tweede Kamer, mede omdat mbo-studenten aangaven geen behoefte aan een titel te hebben.

Leenstelsel

Het laatste opvallende initiatief van Zihni Özdil lijkt hem noodlottig te zijn geworden: zijn pleidooi om het nieuwe leenstelsel af te schaffen wekte bij vriend en vijand veel verbazing. Hoewel GroenLinks-leider Klaver, mede-architect van het leenstelsel, zijn woordvoerder aanvankelijk steunde, heeft de fractie van GroenLinks toch het vertrouwen in Özdil opgezegd. Özdil geeft aan zijn idealen nu buiten de Tweede Kamer te zullen nastreven. Misschien ergens in het mbo?