‘Laat volwassenen mbo-opleidingen in delen volgen’

Volwassenen moeten mbo-opleidingen in onderdelen kunnen volgen. Op die manier kan het huidige onderwijsaanbod van mbo-scholen worden ingezet voor leven lang ontwikkelen.

Dat voorstel doet SBB, de samenwerkingsorganisatie van mbo-scholen en werkgevers, in een position paper. Volgens SBB leent de mbo-kwalificatiestructuur zich perfect voor een modulair, flexibel onderwijsaanbod. Door afgeronde onderdelen van bestaande opleidingen te volgen kunnen volwassenen zich stapsgewijs kwalificeren voor beroepen. Op dit moment kan dat slechts mondjesmaat. Voor enkele tientallen beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties kunnen volwassenen zogenaamde mbo-certificaten behalen. SBB stelt nu voor om dit experiment uit te breiden en de volledige kwalificatiestructuur te benutten voor het aanbieden van modulair onderwijs.

Bouwstenen

De kwalificatiestructuur, die wordt onderhouden door SBB, biedt volgens het position paper alle bouwstenen voor modulair onderwijs. ‘Door bouwstenen uit de kwalificatiestructuur slim te combineren, biedt deze nieuwe kansen voor werkenden en werkzoekenden’, is in het rapport te lezen. Volwassenen moeten zich kunnen inschrijven voor een onderdeel van een opleiding en die onderdelen kunnen stapelen tot een volledig diploma. Volgens SBB kan zo een stevige impuls worden gegeven aan ‘leven lang ontwikkelen’.

Leerrechten

Voor de financiering van het plan grijpt SBB terug op een eerder plan, dat over leerrechten. Volgens een onderzoek van SEO zou het lonend zijn om alle Nederlanders vanaf hun 27e leerrechten te geven. Wie een mbo-opleiding heeft gevolgd krijgt meer leerrechten dan wie een universitaire opleiding heeft voltooid. Met deze leerrechten kunnen werkenden en werkzoekenden het modulaire onderwijs bij publieke en private scholen inkopen.

APK

In het position paper komt SBB met diverse andere voorstellen om leven lang ontwikkelen te stimuleren. Daarbij komen voorstellen aan de orde die ook al door andere commissies zijn gedaan. Zo zou er een periodieke keuring (APK) moeten komen, waarbij werkenden zich kunnen laten adviseren over hun inzetbaarheid. Er wordt gesproken over een regionaal loopbaanloket en een uitbreiding van de mogelijkheden om eerder verworven competenties (evc’s) in kaart te brengen. Ook zou er een digitale tool moeten komen, waar actuele informatie is te vinden over arbeidsmarktkansen en scholingsaanbod. Onlangs concludeerde een commissie onder leiding van Gijs de Vries dat het realiseren van een digitaal scholingsaanbod goed mogelijk is.

Nieuw kabinet

Inmiddels stapelen de rapporten en onderzoeken over leven lang ontwikkelen zich op. Voor een echte doorbraak op het gebied van leven lang leren is de hoop gevestigd op een nieuw kabinet. De huidige regeringsploeg lijkt niet verder te komen dan voorzichtige initiatieven rond een te ontwikkelen STAP-budget en een bescheiden subsidieregeling voor mkb-bedrijven.

Lees meer over leven lang ontwikkelen in ons dossier

Lees ook: Doorbraak rond leven lang leren nog ver weg