VVD wil bedrijfsscholen terug

In de aanloop naar de behandeling van de onderwijsbegroting, donderdag 6 november, blijft de VVD aandacht vragen voor flexibilisering van het mbo. Ministerie en scholen reageren nog niet enthousiast. Ze pleitte al eerder voor een ingrijpende stelselherziening in het mbo: … Lees verder

(Nog) geen vraagfinanciering in het mbo

Het kabinet wil mbo-scholen meer ruimte geven om flexibel onderwijs voor volwassenen te realiseren. Vanaf 2016 kunnen scholen voor onderdelen van opleidingen erkende certificaten afgeven. Van vraagfinanciering is in het mbo voorlopig echter nog geen sprake. In een lange brief … Lees verder

Uitstel OV-kaart voor jonge mbo’er

Mbo’ers jonger dan 18 jaar die gehoopt hadden vanaf januari gratis te kunnen reizen, moeten nog wat langer geduld hebben: de verwachte ov-studentenkaart voor jonge mbo’ers komt er voorlopig niet. De invoering per 2015 zou samenvallen met die van het … Lees verder

Uit de brand…

Eind augustus een binnenbrand gehad. Een malheur aan een stoomcabine eindigde in een flinke brand met enorme water-, roet- en rookschade. Twee verdiepingen onbruikbaar geraakt, inmiddels totaal ‘gestript’. Nu komt de aannemer om alles weer op te bouwen. Daarnaast buigen … Lees verder

‘Er valt veel te lachen in het onderwijs…’

Je kent ze wellicht van de MBO•krant: de cartoon van Cabaret in het Onderwijs. Dit gezelschap heeft een eigen manier om lastige thema’s te belichten: de gulle lach. Een interview met een van de mensen achter Cabaret in het Onderwijs, … Lees verder

‘Studie in Cijfers’ biedt objectieve informatie

Objectieve informatie over de kwaliteit van de opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Dat biedt de studiebijsluiter ‘Studie in Cijfers’. Wie zich oriënteert op studies, heeft vele informatiebronnen. Mbo-instellingen hebben folders en op internet is veel te vinden. Maar … Lees verder

Adviezen over examinering in de beroepspraktijk

Voor vragen over examinering kunnen scholen al langer aankloppen bij het Servicepunt Examinering. Nu heeft het Servicepunt ook workshops en presentaties opgezet rondom de thema’s waarover veel vragen gesteld worden. Examinering in het mbo blijft vragen oproepen. De zojuist verschenen … Lees verder