Lerarenregister: ook in het mbo?

Sinds begin 2012 kunnen leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zich inschrijven in een lerarenregister. De komende tijd onderzoeken scholen en docenten gezamenlijk hoe het register in het mbo betekenis kan krijgen. Het idee voor een … Lees verder

Kwaliteitsafspraken voor het mbo

Alle mbo-scholen werken de komende jaren structureel aan kwaliteitsverbetering. Dat zijn het ministerie van OCW en de werkgeversorganisatie MBO Raad kort voor de zomer overeengekomen in het Bestuursakkoord mbo 2014. Het is de bedoeling dat iedere mbo-school een eigen kwaliteitsplan … Lees verder

Kwalificatiedossiers bieden scholen voldoende ruimte

De kwalificatiedossiers bieden scholen voldoende ruimte om tot evenwichtige opleidingen te komen. De zorg van de Tweede Kamer, in het verleden veelvuldig geuit, dat de dossiers voor scholen te sturend zouden zijn wat onderwijsmethode betreft, is onterecht. Dat blijkt uit een … Lees verder

Ombudslijn mbo gaat door

De Ombudslijn MBO blijft in ieder geval nog twee jaar in de lucht. De organisatie gaat nog scherper inzetten op het verbeteren van de klachtenafhandeling in het mbo. De Ombudslijn MBO is in 2010 opgericht om de klachtenafhandeling in het … Lees verder

Umwertung aller Werte

Dit mantra uit het late, onafgeronde werk van Nietzsche kwam bij me op gegeven de laatste ontwikkelingen in het mbo. Jaren zijn we doodgegooid met en gewend geraakt aan de verheerlijking van het management in al zijn facetten. Of het … Lees verder

Dossier Actieplan mbo

Met het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat studenten over vier jaar mbo-scholen een dikke zeven als rapportcijfer geven. Eerder liet toenmalig minister Van Bijsterveldt de bestuurbaarheid van mbo-instellingen onderzoeken door de … Lees verder