Rijk verhoogt stagevergoeding mbo-studenten

Studenten van mbo-scholen die stage lopen bij de Rijksoverheid krijgen voortaan dezelfde stagevergoeding als studenten van hogescholen en universiteiten.

Dat blijkt uit de nieuwe circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren vanaf 1 januari 2020. In deze circulaire is vastgelegd dat de stagevergoeding voor mbo-studenten voortaan gelijk is aan die voor studenten uit het hoger onderwijs. Volgens de toelichting is de stagevergoeding een tegemoetkoming in te maken onkosten. Er is geen reden waarom deze onkosten minder hoog zijn voor mbo-studenten. De stagevergoeding voor mbo-studenten gaat hierdoor omhoog van € 450 naar € 625 per maand.

Leiden

Het voorstel voor een hogere stagevergoeding voor mbo-studenten is oorspronkelijk afkomstig van de Kamerleden Kirsten van der Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66). Zij lieten zich hierbij inspireren door een motie die de PvdA-Leiden eerder in de gemeenteraad indiende. Minister Ingrid van Engelshoven is blij met de nieuwe regeling: ‘Op deze manier laten we bij het Rijk zien dat studenten uit alle lagen van het onderwijs welkom zijn en gelijk gewaardeerd worden’. Van Engelshoven hoopt dat meer werkgevers het voorbeeld van het Rijk volgen.

Emancipatie

De opgetrokken stagevergoeding voor mbo-studenten past in een proces waarbij het onderscheid tussen mbo en hoger onderwijs steeds verder vervaagt. Soms gaat het daarbij om symbolische maatregelen, zoals het vervangen van de term ‘deelnemer’ door ‘student’. Maar soms ook om heel concrete zaken: zo hebben mbo-studenten sinds enkele jaren recht op een OV-studentenkaart. Spotify stelde onlangs hun studententarief ook beschikbaar voor mbo-studenten.

Lees hier de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Lees ook: ‘Gelijke stagevergoeding voor mbo en hoger onderwijs’