Mediacampus in Hilversum groeit

De Hilversum Media Campus, een netwerk van bedrijven, scholen en overheden, neemt steeds concretere vormen aan. ROC van Amsterdam is een van de partners. Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd personeel, hebben bedrijven, onderwijsinstellingen … Lees verder

Internationalisering: ook in het mbo

Internationalisering is een goed middel om excellentie in het mbo te bevorderen. De komende jaren kunnen mbo-scholen gebruik maken van extra middelen om internationalisering mogelijk te maken. Op woensdagmiddag 17 december heeft minister Jet Bussemaker haar ‘visiebrief’ over internationalisering in … Lees verder

Rekenen: stap voor stap naar hoger niveau

Het kabinet houdt vast aan de verplichte rekentoets. De komende jaren wordt het vereiste niveau geleidelijk opgevoerd. De eerder vastgestelde referentienormen gelden pas volledig vanaf 2020. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker kiezen met deze geleidelijke invoering van de rekentoets voor … Lees verder

Kritiek MBO Raad op plan Bussemaker voor ‘vakdiploma’

De MBO Raad is kritisch over het plan van minister Bussemaker voor een nieuw vakdiploma voor kwetsbare mbo-leerlingen. In een eerste reactie wordt het plan ‘niet erg enthousiast’ ontvangen. De term ‘vakdiploma’ suggereert dat er sprake is van een diploma … Lees verder

Keuzegids wijst 204 excellente topopleidingen aan

De kans op een baan na een mbo-studie is de komende jaren iets groter dan na een hbo- of universitaire opleiding. Bovendien krijgen 204 opleidingen het keurmerk ‘Topopleiding’. Dat blijkt uit de Keuzegids Mbo 2015. De Keuzegids Mbo verschijnt ieder … Lees verder

Ruime steun voor wet macrodoelmatigheid mbo

De Tweede Kamer steunt, ondanks twijfels over de effecten in de praktijk, de Wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs. Veel fracties hebben twijfels over nut en noodzaak van de wet ‘Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs’. De wet beoogt enerzijds de aansluiting van … Lees verder

Nieuw vakdiploma voor mbo 1 en 2

Jongeren die moeite hebben om een startkwalificatie te halen kunnen voortaan toch een diploma halen. Het ‘vakdiploma’, bedoeld voor jongeren die niet verder willen leren, is onderdeel van een revolutionair plan van aanpak van minister Bussemaker voor kwetsbare jongeren. Doel … Lees verder