Mediacampus in Hilversum groeit

De Hilversum Media Campus, een netwerk van bedrijven, scholen en overheden, neemt steeds concretere vormen aan. ROC van Amsterdam is een van de partners. Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd personeel, hebben bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in Hilversum de handen ineen... [lees meer]

Internationalisering: ook in het mbo

Internationalisering is een goed middel om excellentie in het mbo te bevorderen. De komende jaren kunnen mbo-scholen gebruik maken van extra middelen om internationalisering mogelijk te maken. Op woensdagmiddag 17 december heeft minister Jet Bussemaker haar ‘visiebrief’ over internationalisering in ho en mbo b... [lees meer]

Rekenen: stap voor stap naar hoger niveau

Het kabinet houdt vast aan de verplichte rekentoets. De komende jaren wordt het vereiste niveau geleidelijk opgevoerd. De eerder vastgestelde referentienormen gelden pas volledig vanaf 2020. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker kiezen met deze geleidelijke invoering van de rekentoets voor 'een verantwoord... [lees meer]

Kritiek MBO Raad op plan Bussemaker voor ‘vakdiploma’

De MBO Raad is kritisch over het plan van minister Bussemaker voor een nieuw vakdiploma voor kwetsbare mbo-leerlingen. In een eerste reactie wordt het plan 'niet erg enthousiast' ontvangen. De term 'vakdiploma' suggereert dat er sprake is van een diploma op mbo-niveau, hetgeen volgens Jan van Zijl, voorzitter van ... [lees meer]

Keuzegids wijst 204 excellente topopleidingen aan

De kans op een baan na een mbo-studie is de komende jaren iets groter dan na een hbo- of universitaire opleiding. Bovendien krijgen 204 opleidingen het keurmerk ‘Topopleiding’. Dat blijkt uit de Keuzegids Mbo 2015. De Keuzegids Mbo verschijnt ieder jaar. De gids brengt de kwaliteit van 1.500 mbo-opleidingen in ... [lees meer]

Ruime steun voor wet macrodoelmatigheid mbo

De Tweede Kamer steunt, ondanks twijfels over de effecten in de praktijk, de Wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs. Veel fracties hebben twijfels over nut en noodzaak van de wet 'Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs'. De wet beoogt enerzijds de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt te verbetere... [lees meer]

Nieuw vakdiploma voor mbo 1 en 2

Jongeren die moeite hebben om een startkwalificatie te halen kunnen voortaan toch een diploma halen. Het ‘vakdiploma’, bedoeld voor jongeren die niet verder willen leren, is onderdeel van een revolutionair plan van aanpak van minister Bussemaker voor kwetsbare jongeren. Doel van het plan is het bieden van kansen... [lees meer]

Excellentie in het mbo: mogelijk op alle niveaus

De kwaliteitsafspraken in het mbo roepen flink wat discussie op. Tijdens een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Adri van der Wind als voorzitter van het College van Bestuur van MBO Utrecht waren de kwaliteitsafspraken ruimschoots onderdeel van het panelgesprek. In een paneldiscussie geeft Hans van Nieu... [lees meer]

Burgerschap via Serious Request

Studenten van het Horizon College in Alkmaar en Hoorn komen dit jaar in actie voor Serious Request. Ze organiseren een kerstmarkt waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Daarnaast doneert Horizon College ook zelf een bedrag. De kerstmarkt vindt plaats op donderdag 18 december op de locatie in Alkmaar en is vo... [lees meer]

Vraagtekens bij toegankelijkheid mbo-opleidingen

Groeit het aantal studenten dat niet meer geplaatst kan worden in de mbo-2-opleiding naar keuze? Onderzoek lijkt dit aan te wijzen. Afgewezen leerlingen, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan stageplaatsen. Het zijn signalen die vraagtekens zetten bij de toegankelijkheid van mbo-2-opleidingen. Reden voor de MBO Raad o... [lees meer]

Excellentie door vakwedstrijden

Zo'n 150 talentvolle mbo-jongeren strijden van 10 tot en met 12 december op verschillende scholen om het Nederlands kampioenschap in hun vak: van koken en mode-ontwerpen tot metselen en grafisch ontwerpen. De 150 kandidaten komen van 42 verschillende scholen. Er wordt gestreden in 21 verschillende beroepen. Jos de... [lees meer]

Trainingsfabriek voor technici

De RDM Campus in Rotterdam heeft plannen voor een trainingsfabriek. Daarin kunnen onder andere steigerbouwers en technici op grote hoogte hun vaardigheden oefenen. In de trainingsfabriek, de eerste in Nederland, worden werknemers opgeleid voor de procesindustrie, waaronder de chemische industrie. Het gaat om jaarlij... [lees meer]

ROC Nijmegen start internationale opleiding verpleegkundige

Het ROC Nijmegen start een vierjarige opleiding verpleegkundige Euregio. Studenten lopen stage in Duitsland of België. Het onderwijs voor de nieuwe opleiding vindt plaats in Nijmegen, maar de studenten volgen hun stage bij een ziekenhuis in Duitsland (Kleve of Münster) of België (Leuven). Deze stages beslaan in... [lees meer]

Arbeidsmarkt voor mbo’ers trekt aan

De kans op werk voor jongeren met een mbo-opleiding groeit volgend jaar. Dat blijkt uit een analyse van de Intelligence Group. Vooral technici, productiemedewerkers en laboranten zijn gewild. In regio’s als Brabant en Limburg ontstaat zelfs schaarste. Op basis van een trendanalyse van de verhouding tussen vraag en... [lees meer]

Kamer steunt bezuiniging op kenniscentra

De bezuiniging van 60 miljoen euro op kenniscentra in het beroepsonderwijs is volgens de AOb onverantwoord: ‘De bezuiniging leidt tot verlies van werkgelegenheid en expertise.’ Dat schrijft AOb-bestuurder André Steenhart in een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag debatteert de Kamer over de kenniscentra. De AOb ... [lees meer]

ROC van Twente doet mee aan Solar Team

Het ROC van Twente gaat deelnemen aan het Solar Team Twente. Het team bestaat nu uit studenten van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. De toevoeging van ROC van Twente aan het Solar Team Twente werd bekend gemaakt tijdens de viering van het tienjarig bestaan van het team. Jos Toebes, directeur MBO College... [lees meer]

Veel interesse voor excellentie in het mbo

De mbo-instellingen hebben veel interesse voor het ontwikkelen van excellentieprogramma's in het mbo. Dat bleek tijdens een drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst bij het Deltion College in Zwolle. De bijeenkomst, georganiseerd door het ministerie van OCW en MBO15, was bedoeld om scholen voor te lichten over de kan... [lees meer]

Utrecht creëert vangnet voor kwetsbare leerlingen

Gemeenten en scholen in de regio Utrecht hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over een gezamenlijke aanpak van de Entreeopleiding. Deze samenwerking moet voorkomen dat kwetsbare jongeren buiten de boot vallen. Kern van de overeenkomst is dat jongeren die niet terecht kunnen op de entreeopleiding een pass... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…