Innovatie Award voor educatieve game

De NOT Innovatie Awards 2015 zijn uitgereikt. Voor het mbo viel ‘On the Ground Reporter’ van Uitgeverij Deviant in de prijzen. ‘On the Ground Reporter’ is een educatieve game over burgerschap. In de game kruipt de leerling in de rol van journalist en zoekt zo allerlei maatschappelijke problemen uit. Uitein... [lees meer]

Ouderbetrokkenheid in het mbo

Is ouderbetrokkenheid in het mbo nodig? En zo ja, hoe zorg je daar dan voor? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de door Het Innovatiehuis georganiseerde themamiddag Ouderbetrokkenheid in het mbo. Een gemêleerd gezelschap komt op 23 januari in Het Innovatiehuis in ’s-Hertogenbosch bijeen om het gesprek ... [lees meer]

Steun voor rekentoets

Het debat over de rekentoets werd fel gevoerd, met hier en daar zelfs een hysterische bijdrage. Maar een ruime meerderheid van VVD, PvdA en PVV steunt de toets. Paul van Meenen (D66) vindt rekenen belangrijk, maar heeft scherpe kritiek op de rekentoets. De toets staat vol met talige 'contextsommen'. Om het rekennive... [lees meer]

Topondernemers welkom op mbo

Topsporters hebben op veel scholen een speciale status. Landstede Groep biedt studenten die excelleren in ondernemerschap een vergelijkbare ondersteuning. De Top ondernemersregeling (TOR) is vergelijkbaar met de bekende regeling voor topsporters. De regeling is bedoeld om ondernemers tijdens hun studietijd te on... [lees meer]

Wetsvoorstel voor verplicht lerarenregister

Het wetsvoorstel voor het Lerarenregister is opengesteld voor internetconsultatie. Het ministerie van Onderwijs is in het bijzonder benieuwd naar de consequenties van het register voor het mbo. Het ministerie wil dat alle leraren vanaf 2017 voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen en dat zij gestructureerd werken... [lees meer]

Impuls voor vakwedstrijden

Veel mbo-scholen geven de komende jaren extra aandacht aan vakwedstrijden. Deze impuls past prima bij de hernieuwde aandacht voor excellentie in het mbo. Skills Netherlands, de organisatie die de vakwedstrijden ondersteunt, verzorgde de afgelopen week drie regiobijeenkomsten over de mogelijkheden van vakwedstrijde... [lees meer]

Het nieuwe leenstelsel en het mbo

De Eerste Kamer stemde deze week in met het wetsvoorstel van minister Bussemaker voor een nieuw leenstelsel. Wat verandert er voor de mbo-student? In eerste instantie verandert er voor mbo’ers weinig. Wie echter doorstroomt naar het hbo, krijgt wel te maken met het nieuwe leenstelsel. Deze doorstromers hebben geen... [lees meer]

Steun voor aanpak leven lang leren

De Tweede Kamer steunt de aanpak van minister Bussemaker voor het 'leven lang leren'. De komende tijd vinden diverse experimenten en pilots plaats. Het debat vond plaats naar aanleiding van de brief brief die het kabinet in oktober naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens Anne-Wil Lucas (VVD) kan het bekostigde onde... [lees meer]

Eerste mbo-opleiding tot schaapherder

Helicon in Velp start in augustus de vakopleiding Schaapherder. Het is de eerste en enige mbo-opleiding van Nederland voor dit beroep. Er dreigt er een tekort aan herders door vergrijzing en een veranderende vraag naar natuurbegrazing. De tweejarige BBL-opleiding Schaapherder is een antwoord op deze vraag vanuit de ... [lees meer]

Rekentoets onder vuur

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de rekentoets in vo en mbo. Het belooft een pittige discussie te worden. In december liet het kabinet weten vast te houden aan de rekentoets, waarbij het vereiste niveau geleidelijk wordt opgevoerd. Verder wordt de toets voor het middelbaar onderwijs volgend schooljaar geko... [lees meer]

Scholen starten al in 2015 met nieuwe dossiers

Diverse mbo-scholen bieden al komend schooljaar opleidingen aan die zijn gebaseerd op de herziene kwalificatiedossiers. Bij het Cibap en het Clusius College geldt dat zelfs voor alle opleidingen. Alle mbo-scholen zijn verplicht om vanaf het schooljaar 2016-2017 hun opleidingen te baseren op de herziene kwalificat... [lees meer]

Mbo Onderzoeksdag 2015

Op 12 november 2015 organiseert het ecbo een onderzoeksdag voor mbo-docenten die een masteropleiding volgen of gevolgd hebben. De dag staat in het teken van onderzoek in het mbo, kennis uitwisselen en inspiratie opdoen. Masterdocenten zijn in veel instellingen de gangmakers voor onderzoek in de school. Met de Mbo On... [lees meer]

Onderzoeksprogramma Excellentie

Met praktijkgericht onderzoek kunnen mbo-scholen kennis opdoen over de mogelijkheden van excellentieprogramma's in het mbo. Op 9 februari is er voor belangstellenden een informatiebijeenkomst. Scholen die - in samenwerking met onderzoekers - kennis over excellentieprogramma’s willen ontwikkelen kunnen deelnemen ... [lees meer]

Verkiezing Beste Leerbedrijf en Praktijkopleider 2014

Op maandag 9 maart wordt bekend welk bedrijf en welke praktijkopleider zich de beste van het jaar mogen noemen. MBO Today interviewt de komende tijd enkele genomineerden. Onlangs maakte de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de genomineerden van de prijzen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijk... [lees meer]

Bussemaker tegen mbo-docenten: ‘Denk mee!’

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vindt het belangrijk dat leraren zelf meedenken over het onderwijs op hun school. Dat zegt zij in haar nieuwjaarsboodschap waarin zij samen met Marloes van der Meer alle mbo-leraren van Nederland toespreekt. Om in aanmerking te komen voor financiële middelen moeten mbo-scholen, i... [lees meer]

Paul Schnabel voorzitter Platform Onderwijs2032

Oud-SCP-directeur Paul Schnabel is benoemd tot voorzitter van het Platform #Onderwijs2032. Dit platform met experts van binnen en het buiten het onderwijs schrijft in opdracht van het kabinet een advies over de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving te par... [lees meer]

Terugkeer meestertitel in het mbo?

Scholen en branches hebben veel interesse om de aloude meestertitel weer in te voeren. Excellente studenten kunnen zich na hun opleiding verder ontwikkelen van 'gezel' tot 'meester'. Scholen en branches gaan de komende tijd gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling van een meestertitel. Tijdens de presentatie ... [lees meer]

Vakscholen werken samen aan excellentie

Vier vakscholen werken samen aan de ontwikkeling van excellentieprogramma's. Komend schooljaar starten zij met de eerste mbo-opleidingen met een extra uitdagend programma voor ambitieuze studenten. De vier vakscholen - HMC, Cibap, Sint Lucas en het Mediacollege - hebben de handen ineengeslagen om samen excellent... [lees meer]

Dertig mbo-opleidingen ‘zeer zwak’

De inspectie voor het onderwijs beoordeelt dertig mbo-opleidingen als 'zeer zwak'. Daarnaast is volgens de inspectie bij zo'n 125 opleidingen de examenkwaliteit niet op orde. De inspectie benadrukt dat de grote meerderheid van de mbo-opleidingen onder normaal 'basistoezicht' van de Onderwijsinspectie staat. Bij ... [lees meer]

Mbo-scholen actiever op twitter

Voor het tweede jaar is het Twitter-gedrag van 87 mbo-instellingen geïnventariseerd. Uit het kwalitatieve onderzoek komt duidelijk naar voren dat de mbo-scholen meer tweeten en reageren op tweets, maar ook gemiddeld langzamer zijn in het reageren. Elke zichzelf respecterende school, ook in het mbo, heeft een eigen... [lees meer]

Experiment gecombineerde leerweg

Vanaf komend schooljaar kunnen mbo-scholen opleidingen in een gecombineerde leerweg aanbieden. Het eerste deel van de opleiding vindt plaats op school, het tweede deel bij een leerbedrijf. Het is de bedoeling dat scholen met de gecombineerde leerweg het beste van twee werelden kunnen combineren. De leerling werkt in... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…