Burgerschapsvorming in het mbo blijft belangrijk

Het mbo moet meer aandacht besteden aan het kritische denkvermogen van leerlingen. Dat schrijft minister Jet Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer over burgerschapsvorming. ‘Juist in een samenleving als de onze met alle diversiteit van opvattingen en culturen is het van groot belang dat b... [lees meer]

MBO Raad: vmbo en havo integreren

De hogere niveaus van het vmbo moeten integreren met het havo. Dat voorstel doet de MBO Raad in haar Toekomstvisie 2025. 'Op weg naar een toekomstbestendig en responsief mbo', zo heet de toekomstvisie die de MBO Raad de afgelopen maanden heeft opgesteld. Aanleiding voor de nieuwe toekomstvisie is... [lees meer]

Kwaliteitszorg: mbo loopt voorop

De kwaliteitszorg in het Nederlandse onderwijs is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het mbo loopt hierin voorop, aldus de Onderwijsinspectie. De verbetering van de kwaliteitszorg doet zich het sterkst voor in het mbo. In 2014 hebben twee keer zoveel scholen en opleidingen hun kwaliteitszorg op ... [lees meer]

De toekomst van de mbo-docent

Het rapport 'De staat van de leraar' geeft een beeld van de stand van zaken van het onderwijs in Nederland vanuit het perspectief van de docent. Volgens het rapport gaat het behoorlijk goed met de docent in Nederland. Nadat al eerder De staat van het onderwijs en De staat van de leerling waren op... [lees meer]

Netwerkschool: parels voor beter onderwijs

Vier jaar experimenteren met het model van de Netwerkschool heeft veel nuttige ervaringen en ideeën opgeleverd. Dat bleek gisteren bij de slotconferentie van de Netwerkschool. Beter onderwijs tegen dezelfde of lagere kosten, is dat mogelijk? Dat was de vraag die vijf jaar geleden, bij het begin ... [lees meer]

‘Het kan altijd beter!’

Tweemaal Nederlands kampioen, een Europese titel: met zijn 19 jaar heeft Jasper Luft al een indrukwekkende erelijst bij elkaar getimmerd. In augustus doet hij tijdens de WorldSkills in Sao Paulo een gooi naar de wereldtitel op het onderdeel ‘Carpentry’. Jasper zit in het eerste jaar van de ... [lees meer]

Onderwijspioniers in het mbo gezocht!

Ben jij docent in het mbo en heb je ideeën over wat er op jouw school beter kan? Meld je dan aan voor Onderwijs Pioniers. Voor de beste ideeën is een budget van € 4.000,- én ondersteuning in de vorm van coaching beschikbaar. Inschrijven kan tot en met 28 april 2015. Heb jij ideeën over de o... [lees meer]

Randvoorwaarden rekenonderwijs

De MBO Raad en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) willen dat het ministerie van Onderwijs snel werk maakt van het uitwerken van randvoorwaarden voor het rekenonderwijs. In een gezamenlijke brief stellen de organisaties enkele maatregelen voor die al in het komende studiejaar moete... [lees meer]

Leerwerkplek onbetaalbaar?

Volgens Bouwend Nederland zijn leerwerkplekken voor bouwbedrijven onbetaalbaar geworden. Nieuwe cao-afspraken moeten leerlingen minder duur maken. Het traditionele systeem van duaal onderwijs, waarbij studenten leren en werken combineren, wordt onbetaalbaar. Daarvoor waarschuwt Bouwend Nederland,... [lees meer]

Van diploma naar baan

Een mbo-diploma biedt nog steeds uitstekende kansen op een baan. Ongeveer 90% van de jongeren met een mbo-diploma heeft anderhalf jaar na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag van de Inspectie. Als gevolg van de gestegen jeugdwerkloosheid is het percentage gediplomeerden ... [lees meer]

Inspectie oordeelt positief over mbo

De kwaliteit van het onderwijs op het mbo is sterk verbeterd. Veel scholen hebben de knelpunten van de laatste jaren goed aangepakt. Alleen de examinering blijft nog wat achter. Dat staat in het onderwijsverslag 2013/2014 van de Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs op het ... [lees meer]

Bussemaker: ‘Geen versoepeling toezicht op mbo’

Er is geen sprake van versoepeling van het toezicht op de mbo-scholen. Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Eerder hadden diverse politieke partijen kritiek op de vermeende versoepeling van het toezicht op de mbo-scholen. Zij meenden dat met het addendum 2015 op het Toezichtkade... [lees meer]

Veel mbo’ers komen moeilijk rond

Steeds meer mbo’ers kampen met geldproblemen. De gemiddelde schuld is gestegen tot 3.681 euro, een verdrievoudiging ten opzichte van 2011. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek ‘Mbo’ers in geldzaken 2015’. Een grote schuld, vaak geld tekort en moeilijk rondkomen: het is voor een groeiende ... [lees meer]

Zorgen over keuzedelen

Verus, de Vereniging voor christelijk onderwijs (po, vo en mbo), maakt zich zorgen over de uitwerking van de 'keuzedelen' in het mbo. Volgens Verus krijgen scholen met het huidige voorstel te weinig ruimte voor eigen profilering. Het idee van 'keuzedelen' maakt onderdeel uit van de nieuwe kwali... [lees meer]

Ondernemerschap als keuzedeel

De Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap is voortaan een keuzedeel. Het keuzedeel kan bij tal van opleidingen worden toegepast. KC Handel ontwikkelde in het verleden de certificeerbare eenheid Ondernemerschap voor studenten die zich extra wilden bekwamen op het gebied van ondernemerschap. De ... [lees meer]

Nederlands mbo scoort goed in de EU

Het Nederlandse mbo is in vergelijking met andere EU-landen toegankelijk, aantrekkelijk en flexibel. Dit blijkt uit het rapport 'On the way to 2020: Data for vocational education and training policy' van Cedefop waarin de ontwikkelingen binnen het mbo in de EU worden onderzocht. De studie is onde... [lees meer]

Bussemaker: geen eenvoudige oplossing voor stageproblematiek

De Tweede Kamer debatteerde over knelpunten rond stages voor mbo-studenten. Veel Kamerleden maken zich zorgen over een tekort aan stageplekken. Uit de monitor Subsidieregeling Praktijkleren, die enkele dagen geleden uitkwam, blijkt dat in 2014 ruim 80.000 subsidieaanvragen voor stageplekken zijn ... [lees meer]

Oefeninterland vakkanjers

Op zaterdag 21 maart maakten de kampioenen die in augustus naar São Paulo gaan, voor het eerst kennis met elkaar. Deze week is er een eerste serieuze test voor 16 van de 35 vakkanjers: een oefeninterland tegen talenten uit 15 landen. De oefenwedstrijd vindt plaats tijdens het techniekevenement... [lees meer]

Knelpunten rond opleiden op de werkvloer

De sterke daling van het aantal bbl-plekken heeft primair een conjuncturele oorzaak. Daarnaast moeten veel werkgevers nog wennen aan de Subsidieregeling praktijkleren. Meer afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven kan het praktijkleren in de regio een extra stimulans geven. Tijdens een hoorzi... [lees meer]

‘Inspectiebezoek leidt tot hoge werkdruk’

Scholen ervaren een stevige werkdruk als gevolg van het toezicht door de Onderwijsinspectie. Veel mbo-scholen oefenen zelfs van te voren het inspectiebezoek. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Aan de enquête deden 3.400 docenten, teamleiders en schooldirecteuren mee... [lees meer]

Uniek vakmanschap in de etalage

Uniek vakmanschap, zoals pianotechnicus, prothesemaker, schoenhersteller of restauratietechnicus, verdient volgens minister Bussemaker waardering en aandacht. Zij wil de mbo-scholen beter in staat stellen om dit onderwijs in de etalage te zetten. Daarom stelt zij meer geld beschikbaar voor de specia... [lees meer]

Vers van de pers!

 

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd, zoals het Lerarenregister.

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

Special internationalisering in het mbo

 

Terugblik Dag van het mbo