Nieuwe opzet bpv-monitor

De SBB heeft een nieuw plan van aanpak gemaakt voor de bpv-monitor. De ervaringen van scholen, leerbedrijven en studenten worden structureel geëvalueerd. Het doel van de bpv-monitor is de kwaliteit van de stage te kunnen meten om deze vervolgens structureel te kunnen verbeteren. In de nieuwe opzet is het de bedoel... [lees meer]

Opnieuw overleg over schoolkosten mbo

Minister Bussemaker gaat in gesprek met de MBO Raad en de Stichting Leergeld over het probleem van te hoge schoolkosten in het mbo. Maar extra geld is er voorlopig niet. Tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting heeft minister Bussemaker naar aanleiding van vragen van Tanja Jadnanansing (PvdA) toegezegd opnie... [lees meer]

Groen onderwijs niet op achterstand

Er is geen sprake van een achterstand van het groene onderwijs ten opzichte van het reguliere mbo. Minister Bussemaker ziet dan ook geen reden om het groene onderwijs extra tegemoet te komen. Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat het groene onderwijs de afgelopen jaren relatief ruimhartig gefinancierd is. In de p... [lees meer]

Bussemaker wil skills-strategie voor Nederland

Om tot aan ambitieuze cultuur van permanent leren te komen, wil het kabinet een skills strategie voor Nederland ontwikkelen. De OECD helpt mee. Als Nederland de verworven welvaart wil behouden, is verhoging van de arbeidsproductiviteit en permanente innovatie nodig. Dit vraagt om een lerende economie en een responsi... [lees meer]

VVD: erkenning leerbedrijven door school zelf

De erkenning van leerbedrijven moeten mbo-scholen overnemen van de landelijke organisatie SBB. Daarvoor pleit de VVD bij de behandeling van de onderwijsbegroting. Het werven en erkennen van leerbedrijf is nu nog een wettelijke taak van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Volgens de VVD ... [lees meer]

Associate Degree in Flevoland: samenwerking mbo en hbo

ROC Flevoland en hogeschool Windesheim (hbo) ontwikkelen samen met het bedrijfsleven diverse nieuwe AD-opleidingen in Flevoland. Minister Bussemaker ziet de tweejarige opleiding tot Associate degree (AD) als een belangrijke aanvulling op het onderwijsaanbod. Tijdens een bezoek aan hogeschool Windesheim in Flevoland ... [lees meer]

Vanaf 2016 Techniekcollege in Rotterdam

Per 1 augustus opent het Techniekcollege Rotterdam zijn deuren. Het nieuwe college is een samenwerkingsverband van de beide Rotterdamse mbo-scholen Albeda en Zadkine. Op 1 oktober heeft minister Bussemaker met de twee grote Rotterdamse mbo-scholen, Albeda en Zadkine, de gemeente Rotterdam en het regionale bedrijfsle... [lees meer]

Rekentoets verdwijnt achter de horizon

Het moment dat het resultaat van de rekentoets gaat meetellen voor het mbo-diploma raakt verder uit zicht. Dat is het gevolg van de wens van de Tweede Kamer om de rekentoets ook in het voortgezet onderwijs voorlopig uit te stellen. In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Sander Dekker op de moti... [lees meer]

Den Bosch: eigen mbo-agenda

Het Koning Willem I College, Helicon Opleidingen en de gemeente Den Bosch hebben samen een agenda opgesteld met praktische doelen voor vernieuwend onderwijs. De agenda moet leiden tot betere kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. De gezamenlijke agenda werd maandag 19 oktober ondertekend door Jeanette Noordijk (vo... [lees meer]

Impuls voor samenwerking onderwijsteams

Onderwijsteams van 67 mbo-opleidingen werken de komende tijd aan het verbeteren van de samenwerking. De projecten moeten aanbevelingen opleveren voor de professionele ontwikkeling van mbo-teams. Dit schooljaar stimuleert de stichting 'Samenwerking onderwijsarbeidsmarkt mbo' (SOM) 67 onderwijsteams bij het verbeteren... [lees meer]

Lerarenregister: vooral vakkennis van belang

De actuele kennis van de bedrijfstak waarvoor wordt opgeleid bepaalt grotendeels de professionaliteit van de mbo-docent. Dat is een van de uitkomsten van de registerpilots in het mbo. Vooruitlopend op de wettelijke verplichting van een lerarenregister hebben de afgelopen jaren negentien mbo-scholen onderzoek gedaan ... [lees meer]

Onderwijsvakbonden in de clinch

De onderwijsvakbonden CNV en de Unie hebben met de MBO Raad afspraken gemaakt over een loonsverhoging in 2015. De derde onderwijsvakbond, de AOb, spreekt van een 'truc' en een 'onbegrijpelijke actie'. De onenigheid tussen de onderwijsvakbonden is een rechtstreeks gevolg van het loonakkoord dat het kabinet in juli sl... [lees meer]

In november extra loon in het mbo

Nog dit jaar ontvangen alle medewerkers in het mbo een loonsverhoging en een eenmalige uitkering van € 500. Dat hebben werkgevers en werknemers in het mbo afgesproken. De AOb is niet blij met deze afspraak. In een zogenaamde ‘uitvoeringsovereenkomst’ hebben de MBO Raad, het CNV en de Federatie van Onderwijsv... [lees meer]

Jordy van Tongeren Uitblinker 2015

Jordy van Tongeren, student welzijn van ROC Tilburg, is uitverkozen tot landelijk Uitblinker. Bij het uitblinkersgala in Nijkerk reikte minister Bussemaker Jordy de prijs uit. Op de finaledag bepaalde de vakjury eerst een top drie: naast Jordy waren daarin vertegenwoordigd Nick de Roo van ROC A12 en Diana Waasdorp v... [lees meer]

Energy College van start

Zeven mbo-scholen uit Noord-Nederland bundelen hun krachten in het Energy College. Het college is bedoeld voor mbo’ers op niveau 3 en 4. In het Energy College gaan leerlingen eerst aan de slag met een theoretische basismodule, om zich vervolgens verder te specialiseren. Het Energy College is een initiatief van het... [lees meer]

Veel stemmen op uitblinkers

Meer dan 50.000 stemmen zijn de afgelopen weken uitgebracht op de uitblinkers van 47 mbo-scholen. Donderdag kiest een vakjury uit tien finalisten de winnaar. De tien finalisten maken op donderdag 15 oktober tijdens het Uitblinkersgala uit wie de Landelijke Uitblinker 2015 wordt. De finalisten zijn bekend geworden na... [lees meer]

Docenten niet blij met uitstel rekentoets

De beroepsvereniging van docenten in het mbo is niet blij met het uitstel van de verplichte rekentoets. 'Uitstel tot sint juttemis, het is om moedeloos van te worden'. Volgens het Platform Rekendocenten van de beroepsvereniging van mbo-docenten leidt het besluit tot uitstel van de rekentoets tot grote problemen voor... [lees meer]

Toch toekomst voor ROC Leiden?

Kleinschalige en herkenbare mbo-colleges die onderling nauw samenwerken. Dat toekomstperspectief ziet minister Bussemaker voor het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Leiden. Er is nog hoop voor het geplaagde ROC Leiden. In een brief schetst minister Bussemaker een 'eindperspectief' met kleinschalige domeingeori... [lees meer]

Rekendocent leraar van het jaar

Rekendocent Diederick de Vries uit Assen is mbo-leraar van het Jaar geworden. Dat werd woensdag 7 oktober bekendgemaakt op het Lerarencongres in Den Bosch. Diederick de Vries kreeg zijn titel en bijbehorend kunstwerk uitgereikt door minister Jet Bussemaker. De Vries ging er met de titel vandoor, ‘omdat hij student... [lees meer]

Scholen gaan gewoon door met rekenonderwijs

De mbo-scholen hebben geen behoefte aan een nieuw 'Actieplan rekenen'. Ze werken nu al hard om studenten te helpen een voldoende rekenniveau te behalen. De nieuwe plannen die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben aangekondigd om mbo-scholen te stimuleren meer werk te maken van rekenonderwijs, vallen ... [lees meer]

Rekentoets mbo: verder uitstel

Leerlingen in het mbo hoeven pas vanaf 2020 een voldoende te halen voor hun rekentoets. Op dit moment is de toets nog te hoog gegrepen voor het grootste deel van de mbo-leerlingen. Tegenvallende toetsresultaten liggen ten grondslag aan het besluit tot uitstel dat minister Bussemaker en staatssecretaris genomen hebbe... [lees meer]

Meer ruimte, meer variatie

Martijn Laurensen, docent Handel, Economie & Administratie, is genomineerd voor de titel ‘Leraar van het Jaar’. Aan de vooravond van de uitreiking maakt MBO-Today nader kennis met deze bevlogen docent. Hij wilde zijn studenten net even streng toespreken omdat zij niet zaten op te letten, toen Martijn Laurensen, ... [lees meer]

‘Beroepstrots in mbo groot’

De beroepstrots onder mbo-docenten is groot, zo blijkt uit onderzoek van het CNV Onderwijs. Met name de tevredenheid over het werken met studenten is groot. CNV Onderwijs heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de beroepstrots in het mbo. De conclusie van het onderzoek is dat het wel goed zit met die beroep... [lees meer]

‘Ik doe gewoon mijn ding’

Diederick de Vries, coach en docent Rekenen binnen de sector Economie en Dienstverlening van Drenthe College, is een van de drie genomineerden voor de titel ‘Mbo-leraar van het Jaar’. Hoogste tijd voor een nadere kennismaking. Hij had het niet verwacht, ook niet nadat hij de Drentse Kei 2015 was geworden. ... [lees meer]

Verbeteragenda voor examinering

Met een examenagenda willen de mbo-scholen structureel werken aan het verbeteren van de examenkwaliteit. Het vertrouwen in de waarde van mbo-diploma's moet behouden blijven. Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. Daarom moet de kwaliteit van exa... [lees meer]

Experiment cross-over kwalificaties

Scholen mogen vanaf 2017 zelf ontwikkelde opleidingen aanbieden die een combinatie vormen van meerdere kwalificaties. Het experiment cross-over kwalificaties moet scholen in staat stellen sneller in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op basis van het experiment cross-overs krijgen scholen de mogelijkhei... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…