Zorgen Eerste Kamer over lerarenregister blijven

De Eerste Kamer blijft zich zorgen maken over de gevolgen van een wettelijk lerarenregister. Kan een leraar die niet voldoet aan het register inderdaad ontslagen worden? De behandeling van het wetsvoorstel over het lerarenregister sleept zich voort. In een tweede … Lees verder

CBS snapt weinig van het mbo

‘Een mbo-diploma is net zo duur als een universitaire master’, zo concludeert het CBS. De cijferaars van de overheid vergeten daarbij echter dat een bbl-leerling een werknemer met een arbeidsovereenkomst is. Het CBS heeft op een rij gezet wat de … Lees verder

Drie Utrechtse scholen verzorgen samen entreeopleiding

Drie mbo-scholen in Utrecht gaan samen de entreeopleiding aanbieden. De samenwerking moet zorgen een sluitende aanpak voor jongeren die een grote kans op schooluitval hebben. ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en het Wellant College gaan samen de entreeopleiding aanbieden in … Lees verder

Met certificaat soepel doorstromen naar hbo

Op 21 december ontvingen 39 mbo-studenten van Gilde Opleidingen in Venlo een hbo-certificaat. Hiermee kunnen ze gemakkelijker doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs in de regio. Met het certificaat kunnen de studenten starten met een economische vervolgopleiding op het hbo. Daarvoor … Lees verder

Extra ondersteuning voor scholen bij keuzedelen

Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur blijft nog een extra jaar in de lucht. Dit op verzoek van de scholen, die met name nog worstelen met de invoering van de keuzedelen. Aanvankelijk zou het Servicepunt op 31 december 2016 worden opgeheven. … Lees verder

Studenten zetten zich in voor Serious Request

Net als bij voorgaande edities van Serious Request, de jaarlijkse inzamelactie van radiostation 3FM, zetten ook dit jaar mbo-studenten zich in om geld op te halen voor het goede doel. Serious Request vraagt dit jaar speciale aandacht voor longontsteking. Elk … Lees verder

Stapelen blijft populair op alle mbo-niveaus

Van alle mbo-studenten die een diploma behalen, gaat meer dan de helft verder met een vervolgopleiding. Zo’n 40% van de leerlingen met een mbo-diploma op niveau 4 stroomt door naar het hbo. Het CBS heeft op een rij gezet wat … Lees verder